To i owo
Przez poznanie do poznania...
32 obserwujących
853 notki
477k odsłon
  395   0

Luzowanie ilościowe NBP potwierdza, że prezes Adam Glapiński działa prawidłowo

Luzowanie ilościowe NBP potwierdza, że prezes Adam Glapiński działa prawidłowo

Luzowanie ilościowe, dokonywane przez NBP w ramach walki z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa, pomaga gospodarce oraz w utrzymaniu miejsc pracy, ale niesie ze sobą ryzyko walutowe - uważają eksperci banku ING w swoim raporcie. Według tej oceny, działanie NBP raczej nie spowoduje zamieszania na rynku. Dlatego wysokie oceny instytucji międzynarodowych i ekspertów dla działań NBP.

Jako polityka, luzowanie ilościowe jest bardzo proste (na przykładzie z USA w Polsce podobnie i lepiej niż w innych państwach UE): Rezerwa Federalna kupuje oprocentowane papiery skarbowe, a płaci za nie zero procentowym pieniądzem bazowym (walutą i rezerwami bankowymi), który ktoś musi trzymać w każdym momencie w czasie, dopóki ten pieniądz bazowy nie zostanie wycofany.

W USA inwestorzy czują się tak nieswojo trzymając aktywa o zerowym oprocentowaniu, że czują się zmuszeni do pozbycia się ich poprzez zakup innych aktywów, które w ich mniemaniu zapewnią im lepszy zwrot.

Luzowanie ilościowe to nic innego, jak zastąpienie oprocentowanych zobowiązań rządowych zobowiązaniami rządowymi o zerowym oprocentowaniu. Z pewnością nie wydaje się to wystarczające do niezawodnego utrzymania 60 bilionów dolarów kapitalizacji giełdowej przy najbardziej ekstremalnych wycenach w historii.

Tak długo, jak inwestorzy są skłonni do spekulacji, traktują oni pieniądze o zerowym oprocentowaniu jako gorsze aktywa i będą gonić za każdym aktywem, którego rentowność jest wyższa od zera (lub które w przeszłości odnotowało dodatnie stopy zwrotu). Wycena nie ma znaczenia, ponieważ inwestorzy psychologicznie wykluczają możliwość spadku cen w pierwszej kolejności.

FED kupuje oprocentowane papiery wartościowe ale może kupować obligacje o 0% stopie procentowej lub nawet obligacje o ujemnej rentowności, jak to się dzieje w UE.

FED jeśli chce utrzymać stopy procentowe na poziomie zerowym, musi być dostawcą pieniądza o zerowej stopie procentowej w takiej ilości, jaka jest potrzebna do utrzymania stóp na poziomie zerowym.


Biorąc pod uwagę obecną psychologię rynku, na razie wystarczy, że FED po prostu stwierdzi, że będzie utrzymywał krótkoterminowe stopy procentowe na zerowym poziomie przez czas nieokreślony.

Wymuszenie obniżenia długoterminowych stóp procentowych wymaga wprawdzie więcej wysiłku.

Zmniejszenie stóp krótkoterminowych ma wpływ stymulujący, ale FED i tak już zobowiązał się do utrzymywania stóp na poziomie zerowym przez czas nieokreślony.


Banki udzielają pożyczek, kiedy mają kredytobiorców lub wierzą, że mają kredytobiorców.


W sytuacji, gdy niemal wszyscy oczekują silniejszej inflacji i wyższych rentowności obligacji, FED chce pobudzić akcję kredytową banków.


Istnieje psychologiczny gorący kartofel na depozytach klientów, ale nie ma go na bankowych depozytach. 

Istnieje również wpływ spekulacji wynikający z tłumienia stóp procentowych. 


Ta polityka FED sprzyjał budownictwu mieszkaniowemu i spekulacjom. Podkręcanie rynku mieszkaniowego wiąże się z tłumieniem stóp procentowych przez FED poprzez kupowanie oprocentowanych papierów wartościowych. 
Tak długo, jak inwestorzy wierzą, że FED ich wspiera i nie pozwoli rynkom upaść, będą kontynuować spekulacje na wszystkim i niczym, w tym na kryptowalutach takich jak Dogecoin.

Gdy FED zwiększa rezerwy, banki muszą albo sprzedać inne aktywa (utrzymując ogólny poziom aktywów na niezmienionym poziomie), albo wyemitować więcej zobowiązań lub kapitału własnego (zwiększając poziom aktywów), albo dokonać kombinacji obu tych działań. W rzeczywistości banki nie zmniejszyły swoich całkowitych zasobów innych aktywów w miarę wzrostu rezerw. Zamiast tego, banki finansowały te nowe aktywa głównie poprzez emisję dodatkowych zobowiązań, w tym depozytów. W tym samym okresie stopy procentowe były niskie, co zmniejszało motywację gospodarstw domowych do lokowania swoich środków na oprocentowanych rachunkach oszczędnościowych zamiast na rachunkach czekowych. W związku z tym znaczna część wzrostu zobowiązań bankowych miała formę depozytów czekowych.

Na zakończenie powiem, że sytuacja w USA jest lepsza niż w UE, choć wiele znaków zapytania. Lokomotywa gospodarcza w USA ruszyła, od siebie dodam, że gdyby Prezydentem był Donald Trump postęp byłby lepszy….Ale Biden lepiej wypada niż sądziliśmy.


W Polsce sytuacja jest inna, powiem otwarcie korzystniejsza. Wygenerowane środki plus fundusze odbudowy gospodarczej będą inwestowane nie w kryptowaluty tylko w realne inwestycję. Mateusz Morawiecki i Adam Glapiński tworzą środki na POLSKI PLAN MARSHALLA.

Każdy Polak, który w ramach tego planu zainwestuje w POLSKĄ GOSPODARKĘ może stać się polskim Rockefellerem lub Hipolitem Cegielskim.


...

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka