To i owo
Przez poznanie do poznania...
40 obserwujących
960 notek
562k odsłony
  96   0

Wzrost rentowności obligacji skarbowych w USA

Wzrost rentowności obligacji skarbowych w USA Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych rośnie...

30 letnie: 2,06%,

10-letnie: 1,52%,

5 letnie: 1,01%,

2 letnie: 0,31%,

1 roczne: 0,08% ,

3 miesięczne: 0,03%.

 To najwyższe wzrosty od miesięcy.

O czym to świadczy?

1. Istnieją obawy dotyczące inflacji,

2. Jest zaufanie inwestorów do skarbu państwa USA.


https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us


Obligacje służą rządowi do zarządzania długiem federalnym.Co to jest dług? - Mówiąc najprościej, rząd zaciąga pożyczki w celu sfinansowania wydatków publicznych przekraczających dochody podatkowe i na pokrycie kosztów odsetek związanych z zaciągnięciem pożyczki w przeszłości. Skarb Państwa pożycza pieniądze w imieniu rządu poprzez licytację długu publicznie....Dług ten ma trzy główne formy. Pierwszy składa się z bonów skarbowych, które są papierami wartościowymi o terminie płatnościności krótszym niż rok. Po drodze nie zarabiają odsetek, ale są sprzedawane poniżej ich wartości nominalnej - a zatem są zasadniczo gwarantowane, że przyniosą skromny zwrot kupującemu. (Rzeczywiście, bony skarbowe są często uważane za najmniej ryzykowną ogólnie dostępną opcję inwestycyjną na świecie).


Druga forma długu obejmuje obligacje skarbowe i obligacje, które są papierami dłużnymi wymagającymi płatności dłużej niż rok (pierwsze zwykle trwają do dziesięciu lat, drugie zwykle trwają 30 lat), które spłacają określony procent ich wartości nominalnej w odsetach co sześć miesięcy. Stopa procentowa zależy od popytu (ponieważ papiery wartościowe są sprzedawane na aukcji), a zatem działa miara atrakcyjności i wartości długu federalnego, a także wskaźnik stanu gospodarki amerykańskiej i globalnej. Im wyższy popyt na te papiery wartościowe, tym niższa stopa procentowa, którą Skarb Państwa jest zmuszony zapłacić kupującym. Dzisiejsze bardzo niskie stawki sugerują zatem, że popyt jest dość silny.


Trzecia forma długu publicznego USA nosi nazwę Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), które są w zasadzie obligacjami indeksowanymi pod kątem inflacji. Stopa procentowa, przy której spłacają, jest stała, ale główna kwota, na podstawie której obliczane są odsetki, jest korygowana na podstawie wskaźnika cen konsumpcyjnych, chroniąc w ten sposób posiadacza przed ryzykiem, że wysoka inflacja obniży rzeczywistą wartość jego inwestycji. Z powodu tej dodatkowej ochrony TIPS zwykle płacą niższe stopy procentowe niż banknoty i obligacje......


Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka