catrw catrw
291
BLOG

Głosowanie w epoce kłamstwa

catrw catrw Polityka Obserwuj notkę 12

Głosowanie w epoce kłamstwa

Jaka jest wyborcza mapa kłamstwa w Polsce?

Wielu naukowców skupiło się na zrozumieniu wpływu dezinformacji są już różne opracowania ale to tylko dużo psychologii....

Chciałbym, żeby ktoś lub jakaś instytucja, uczelnia, zaplecze intelektualne partii. Stworzyło taką mapę korzystając z kombinacji danych z sondaży krajowych, zwrotów z okręgów wyborczych.

Widziałem dane badań z różnych okręgów wyborczych pokazujące, że różnice między preferencjami politycznymi osób o wysokich i niskich dochodach są zaskakująco małe. Jakieś dziwne preferencje „terytorialno – kulturowe”...Zawsze wydawało mi się, że w dużych miastach wyborcy mają świadomość ekonomiczną swoich wyborów?

Na pewno jest to wina baniek informacyjnych i braku postawy badawczej, której nie wytworzył w wyborcach system edukacyjny.

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku informacyjnym kliknięcia są walutą krajobrazu mediów cyfrowych. Clickbaitowe dziennikarstwo próbuje przyciągnąć uwagę prowokacyjnymi i sensacyjnymi nagłówkami, ale jakie są implikacje, gdy haczykiem są sondaże opinii publicznej?

Czy stosowanie clickbaitów ankietowych wiadomości, które zawierają wprowadzające w błąd twierdzenia na temat opinii publicznej ma wpływ na postrzeganie opinii publicznej, dziennikarzy lub branży sondażowej?

Jak konsumenci informacji to odbierają?

Z reguły dla większości wyborców spośród niezliczonych wskazówek, na których polegają wyborcy przy ocenie kandydatów politycznych, tylko jedna wskazówka jest dostępna dla wszystkich wyborców we wszystkich wyborach opartych na kandydatach – nazwiska kandydatów.

Ostatnio w USA ukazały się badania pokazujące, że silną, pozytywną zależność między wymawialnością imion a bardziej niejednoznaczne wyniki w przypadku upowszechniania imion. Wzrost wymawialności o jedno odchylenie standardowe wiąże się ze zwiększonym udziałem głosów o 0,8 punktu procentowego w wyborach powszechnych do Kongresu, 1,4 punktu procentowego w prawyborach do Kongresu i 0,29 punktu procentowego w wyborach lokalnych. Pomimo pewnej wrażliwości na to, jak konceptualizowana jest płynność, odkrycia te sugerują, że cechy fonologiczne nazwisk kandydatów są heurystykami konsekwentnymi, których wyborcy używają do oceny kandydatów. Ale w Polsce społeczeństwo nie jest wielokulturowe i może na innych falach odbiera?

Na pewno wiemy, że PiS nie dostał III kadencji z powodu różnych przyczyn ale dzisiaj nie o tym...

Myślę, że kierownictwo PiS-u taką solidną analizę zrobiło albo robi.

Dziś o wpływie kłamstwa.

Wybory pokazały, że kłamstwo odniosło triumf...

Wielu wyborców pomyliło alokację uwagi na rzeczy z ważnością tych rzeczy?

Bardzo głęboki poziom cynizmu odniósł sukces.

Ale w społeczeństwie jest częściowa refleksja. Wybory samorządowe pokazały, że realokacja wyborcza jest widoczna. Rząd Koalicji 13 grudnia nie spełnił pokładanych w nim nadziei..

Ale jak wyborców uodpornić na „wyborcze Niderlandy”?



...



catrw
O mnie catrw

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka