Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska
1352
BLOG

Marcel Klinowski: Kac po Euro 2012?

Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska Polityka Obserwuj notkę 4

 

Minister sportu Joanna Mucha na wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej podsumowania organizacji EURO 2012 z satysfakcją pokazywała kolejne sondaże dotyczące zadowolenia społecznego i atmosfery w trakcie mistrzostw. Jednak niemal nie wspomniała o rzeczywistych kosztach i przyszłych zyskach z organizacji EURO 2012.

Fundacja Republikańska rozpoczęła prace nad raportem podsumowującym działania administracji państwowej w ciągu ostatnich 5 lat. O jego wynikach będziemy informowali na bieżąco.

To, że Mistrzostwa Europy odbędą się i będą wielkim sukcesem było wiadomo już w 2007 r. UEFA, jako organizator, swój plan wykonała – wróciła do Szwajcarii z zyskiem w wysokości 1,5 mld euro. Mniej optymistycznie wypada za to gospodarz, który odpowiadał za zbudowanie niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej i sportowej, a także zagwarantowanie cieplarnianych warunków organizatorowi, sponsorom, piłkarzom i w końcu kibicom.

W 2007 i 2008 r. rząd Donalda Tuska zapowiadał skok cywilizacyjny. W planach była nie tylko budowa czterech aren mistrzostw, lecz również zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistycznego, włączając w to sieć lotnisk, autostrad i dróg ekspresowych oraz linii kolejowych pomiędzy miastami-gospodarzami EURO. W ciągu 5 lat liczba inwestycji stopniała jednak z zapowiadanych 430 do 133, a i te nie zostały w całości zrealizowane.

Autostrady i drogi ekspresowe

W opublikowanym w 2007 r. programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 została zaplanowana budowa i modernizacja autostrad i dróg ekspresowych o łącznej wartości ponad 120 mld zł, dzięki czemu miała powstać nowoczesna sieć dróg między miastami-gospodarzami w Polsce i na Ukrainie. Cel ten nie został osiągnięty. Na ostatnią chwilę oddano jedynie autostradę A2 od granicy polsko-niemieckiej przez Poznań do Warszawy. Została ona jednak otwarta tymczasowo i prace na niej będą kontynuowane. Nie powstały kluczowe odcinki autostrad A1, łączące Gdańsk ze Śląskiem oraz A4 z Krakowa na Ukrainę. Podobnie sytuacja wygląda na drogach ekspresowych S5 między Świeckiem, Poznaniem i Wrocławiem, S7 między Gdańskiem, Warszawą i Krakowem oraz S8 między Warszawą i Wrocławiem. Ponadto część inwestycji została w 2011 r. przeniesiona na kolejną unijną perspektywę budżetową 2014-2020. Dodatkowo zastosowanie kryterium najniższej ceny w przetargach na realizację poszczególnych projektów odbiło się na kondycji branży budowlanej. Problemy z płynnością finansową mają już nie tylko drobni podwykonawcy, ale również największe podmioty z Hydrobudową i PBG na czele.

Koleje

Zgodnie z wymaganiami UEFA transport kolejowy pomiędzy miastami-gospodarzami nie powinien trwać dłużej niż 4 godz. Takie były też plany PKP PLK, które zakładały w 2007 r. m.in. skrócenie czasu przejazdu między Gdańskiem i Warszawą do 2,5 godz., czy między Poznaniem i Wrocławiem do nieco ponad godziny. Większość inwestycji cały czas trwa, a dodatkowo w trakcie mistrzostw zostały zatrzymane, żeby umożliwić wzmożony ruch kibiców. Obecnie z Warszawy do Gdańska podróżujemy w czasie od 5,5 do 7,5 godziny, a z Poznania do Wrocławia w 3 godziny. Za opóźnieniami w budowie infrastruktury poszły inwestycje taborowe. Obiecane na EURO 2012 szybkie składy Pendolino, które miały kursować między Trójmiastem, Warszawą, Krakowem i Katowicami, trafią na polskie tory z 2,5-letnim opóźnieniem – pod koniec 2014 r.

Lotniska

Najlepiej wygląda sytuacja z rozbudową i budową portów lotniczych obsługujących ruch lotniczy na EURO 2012. Została wykonana zdecydowana większość zaplanowanych inwestycji i jedynie port lotniczy w podwarszawskim Modlinie zostanie otwarty 15 lipca – 2 tygodnie po zakończeniu mistrzostw.

Stadiony i centra pobytowe

Ministerstwo sportu chwali się, że na czas zostały zbudowane wszystkie cztery areny na EURO 2012, a 13 z 16 reprezentacji wybrało Polskę, jako swoje centrum pobytowe. Według oficjalnych informacji koszt budowy czterech stadionów w Polsce sięgnął ponad 4,3 mld zł, co jest porównywalne z kosztami przygotowania wszystkich ośmiu aren sportowych na EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii i niemalże dwa razy więcej niż w przypadku EURO 2004 w Portugalii. Dodatkowo do tej pory nie powstały plany zagospodarowania stadionów po mistrzostwach, które będą stanowiły bardzo duże obciążenie dla samorządów miast-gospodarzy i państwowego Narodowego Centrum Sportu. Istnieje duże ryzyko, że infrastruktura sportowa może  być niewykorzystywana w stopniu gwarantującym jej rentowność, nie mówiąc już o zwrocie kosztów budowy. Już teraz dochodzi do sytuacji, w której nawet organizatorzy rozgrywek piłkarskich rezygnują z rozgrywania meczów na tych stadionach – sierpniowy Superpuchar Polski odbędzie się na stadionie Legii Warszawa, zamiast na zbudowanym za ponad 2 mld zł Stadionie Narodowym.

W tej chwili znamy jedynie wyniki badań sondażowych pokazujących zadowolenie Polaków z organizacji imprezy, atmosfery w trakcie mistrzostw i wzrost poczucia dumy narodowej. Sondaże to jednak nie wszystko i należy pamiętać przede wszystkim o rzeczywistych kosztach i zyskach z organizacji mistrzostw. W tym celu Fundacja Republikańska zbudowała zespół ekspertów i analityków, którzy dogłębnie sprawdzą i podsumują organizację EURO 2012 w Polsce, włączając w to budowę infrastruktury komunikacyjnej i sportowej, działania administracji państwowej od 2007 r. oraz analizę finansową i wpływ na gospodarkę kraju. Efekty pracy zespołu zostaną opublikowane jesienią.

Tekst opublikowany na portalu forbes.pl

Idea Państwo polskie nie spełnia swojej roli. Jest słabe, nierządne, skorumpowane. Dlaczego? Ponieważ brakuje w Polsce narzędzi niezbędnych do skutecznego rządzenia, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające przede wszystkim we własnym - a nie wspólnym - interesie. Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne jest, z jednej strony, odbudowanie etosu służby publicznej. Z drugiej strony, należy dostarczyć politykom wiedzy o tym, jak skutecznie rządzić. Jesteśmy przekonani, że republikanizm, jednocześnie nawiązujący do najlepszej polskiej tradycji i wykraczający poza partyjne interesy i ideologiczne spory, jest odpowiedzią na oba te wyzwania. Republika (rzeczpospolita) to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Przeczytaj manifest ideowy Jesteśmy republikanami Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska jest pierwszą z tworzonych przez nas instytucji obywatelskich. Zostala powołana w październiku 2009 roku, a oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku. Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego - wychowywania obywateli. Ponadto zajmuje się działalnością typu "think tank". W końcu, Fundacja Republikańska stanowi zaplecze intelektualne dla działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Fundacja Republikańska dysponować będzie zapleczem instytucjonalnym, logistycznym i finansowym dla wielu projektów realizowanych przez ogólnopolskie środowisko republikańskie. Wraz ze Stowarzyszeniem Republikanie.org stanowić będzie bazę dla integracji i współpracy różnych instytucji obywatelskich, które działają zgodnie z zasadami określonymi w manifeście republikańskim i realizują cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) to niezależny ośrodek badawczy, legislacyjny i edukacyjny powołany przez Fundację Republikańską. Działa na rzecz poprawy jakości polityk publicznych realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez prowadzenie badań naukowych, monitoring działań władz i przybliżanie polskim uczestnikom życia publicznego informacji na temat rozwiązań i przebiegu debat prowadzonych w innych państwach. Celem CAFR jest oddziaływanie na decyzje dotyczące życia publicznego, dla poprawy ich jakości i zapewnienia dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka