www.mapawydatkow.pl
www.mapawydatkow.pl
Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska
1325
BLOG

Czy wiecie na co państwo wydaje wasze pieniądze?

Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska Polityka Obserwuj notkę 6

 

 

Fundacja Republikańska prezentuje dziś swój najnowszy projekt, nad którym prace trwały od kwartału -Mapę Wydatków Państwa!

Dyskusja o reformie finansów publicznych trwa w Polsce nieprzerwanie. Można by sądzić, że trudno w niej powiedzieć cokolwiek nowego. Tymczasem nikt dotychczas nie próbował szczegółowo pokazać wszystkich wydatków, które składają się na polski system finansów publicznych. Fundacja Republikańska postanowiła wypełnić tę lukę.Mapa Wydatków Państwa to pierwsza w Polsce kompleksowa ilustracja wydatków całego sektora publicznego, przedstawiona w formie atrakcyjnej infografiki.

Zasadniczym celemMapy Wydatków Państwa jest pokazanie zwykłym obywatelom, na co polskie państwo przeznacza ich podatki i co powoduje tak groźne narastanie długu publicznego. Dzięki graficznej formie odwzorowania na Mapie widać skalę i proporcje konkretnych pozycji. Powierzchnia pojawiających się kół jest proporcjonalna do sum wydatkowanych na opisane zadania.

Wydatki sektora publicznego w Polsce, według rachunków prowadzonych zgodnie z metodologią UE, w 2011 r. wyniosły aż 665 miliardów złotych (centralne koło).Na tę sumę złożyły się skonsolidowane wydatki:

  • budżetu państwa
  • samorządów
  • funduszy ubezpieczeń społecznych
  • funduszy celowych, agencji i innych instytucji publicznych

Przeanalizowaliśmy je wszystkie i stworzyliśmy syntetyczne zestawienie tematyczne.Mapa Wydatków Państwa składa się więc z 16 elementów:

Renty i Emerytury, Pomoc Społeczna, Edukacja, Rolnictwo, Zdrowie, Rynek Pracy, Finanse, Infrastruktura, Utrzymanie samorządów, Bezpieczeństwo i sprawiedliwość, Obrona Narodowa, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Kultura i Media, Środowisko, Sport i Turystyka, Gospodarka.

Przygotowując Mapę przebrnęliśmy przez tysiące stron sprawozdań i dokumentów. Prezentowane dane pochodzą m.in. ze Sprawozdania z Wykonania Budżetu Państwa za 2011 r. oraz z dziesiątek informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa za 2011 r. przygotowywanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wnioskowaliśmy o dostęp do informacji publicznej do wszystkich ministerstw. Żeby dotrzeć do interesujących nas pozycji korespondowaliśmy z wieloma instytucjami.

Trudności z jakimi spotkaliśmy się przygotowując Mapę pokazały jasno, że zasada jawności finansów publicznych jest obecnie w sporej mierze martwa, a rachunkowość sektora publicznego stała się rodzajem wiedzy hermetycznej. Nasz projekt to krok ku transparentności i – idącej w ślad za nią – gospodarności. W następnych miesiącach będziemy wychodzili ze szczegółowymi inicjatywami na rzecz poprawy dostępności dla obywateli informacji o wydatkach państwa.

Z przeprowadzonych analiz wyłaniają się trzy wnioski: Po pierwsze stan polskich finansów publicznych jest głęboko nieprzejrzysty. Nawet posiadając fachową wiedzę trudno jest sprawdzić ile i na co wydaje nasze państwo. Po drugie, pieniądze na podobne cele wydatkowane są równolegle przez wiele podobnych instytucji, niekiedy finansujących się nawzajem. Po trzecie, większość wydatków sektora publicznego nie przechodzi przez budżet państwa i jest poza kontrolą parlamentu. Są to środki w budżetach samorządów, funduszy i agencji.

*  *  *

Mapa Wydatków Państwa została opracowana na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. przez zespół pod kierownictwem Krzysztofa Bosaka. Koncepcja Mapy Wydatków Państwa jest wzorowana na podobnym projekcie realizowanym od 2004 r. w USA pod nazwą „Death and Taxes”.Projekt został zrealizowany wyłącznie w oparciu o własne środki Fundacji Republikańskiej, pochodzące zdobrowolnych darowizn przekazywanych przez sympatyków i donatorów Fundacji.

Więcej informacji na temat Mapy Wydatków Państwa na stroniewww.mapawydatkow.pl. Znajdą tam Państwo Mapę w plikach PDF oraz JPG.

Kontakt:

Osoby zainteresowane organizacją dyskusji lub spotkań wokół Mapy Wydatków Państwa prosimy o kontakt z kierownikiem projektu:

Krzysztof Bosak – tel. 508 101 026

krzysztof.bosak@republikanie.org

Idea Państwo polskie nie spełnia swojej roli. Jest słabe, nierządne, skorumpowane. Dlaczego? Ponieważ brakuje w Polsce narzędzi niezbędnych do skutecznego rządzenia, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające przede wszystkim we własnym - a nie wspólnym - interesie. Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne jest, z jednej strony, odbudowanie etosu służby publicznej. Z drugiej strony, należy dostarczyć politykom wiedzy o tym, jak skutecznie rządzić. Jesteśmy przekonani, że republikanizm, jednocześnie nawiązujący do najlepszej polskiej tradycji i wykraczający poza partyjne interesy i ideologiczne spory, jest odpowiedzią na oba te wyzwania. Republika (rzeczpospolita) to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Przeczytaj manifest ideowy Jesteśmy republikanami Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska jest pierwszą z tworzonych przez nas instytucji obywatelskich. Zostala powołana w październiku 2009 roku, a oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku. Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego - wychowywania obywateli. Ponadto zajmuje się działalnością typu "think tank". W końcu, Fundacja Republikańska stanowi zaplecze intelektualne dla działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Fundacja Republikańska dysponować będzie zapleczem instytucjonalnym, logistycznym i finansowym dla wielu projektów realizowanych przez ogólnopolskie środowisko republikańskie. Wraz ze Stowarzyszeniem Republikanie.org stanowić będzie bazę dla integracji i współpracy różnych instytucji obywatelskich, które działają zgodnie z zasadami określonymi w manifeście republikańskim i realizują cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) to niezależny ośrodek badawczy, legislacyjny i edukacyjny powołany przez Fundację Republikańską. Działa na rzecz poprawy jakości polityk publicznych realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez prowadzenie badań naukowych, monitoring działań władz i przybliżanie polskim uczestnikom życia publicznego informacji na temat rozwiązań i przebiegu debat prowadzonych w innych państwach. Celem CAFR jest oddziaływanie na decyzje dotyczące życia publicznego, dla poprawy ich jakości i zapewnienia dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka