W służbie Ojczyźnie!
"Jestem Polakiem - więc mam głównie polskie obowiązki"
5 obserwujących
38 notek
29k odsłon
397 odsłon

Ocena rządowego programu Rodzina 500 plus!!!

Wykop Skomentuj2

Minęło już ponad 2,5 roku od wprowadzenia przez rząd PIS prorodzinnego programu "Rodzina 500 plus". Przyszedł więc czas na jego krótkie podsumowanie.

Tylko w ciągu tego roku do polskich rodzin ma trafić z budżetu państwa ponad 23 miliardy złotych. Do końca ubiegłego roku było to blisko 17 miliardów zł. Jest to więc bez wątpienia największy transfer socjalny dla wsparcia rodzin wielodzietnych, a także dotkniętym problemem ubóstwa oraz niepełnosprawności w historii Polski.

Programem tym zostało objętych ponad połowa rodzin w Polsce. Wiele z tych rodzin jest mieszkańcami naszego powiatu.

Celem programu było materialne i realne wsparcie rodzin wielodzietnych oraz rodzin ubogich z jednym dzieckiem a także i rodzin dotkniętym problemem niepełnosprawności. Program ten miał być też zachętą głównie dla młodych rodzin do posiadania większej ilości dzieci.

Program 500 plus wywołuje wciąż wiele kontrowersji co do zasad podziału środków na poszczególne dzieci.

Zgodnie z zapisami programu Rodzina 500 plus, każdej rodzinie na drugie i kolejne dziecko przysługuje zasiłek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie . Kryterium dochodowe dotyczy rodzin posiadających 1 dziecko. W tym przypadku do otrzymania tego świadczenia są te rodziny, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie lub gdy dochód ten nie przekracza 1200 zł , kiedy rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne.

Nie sposób nie dostrzec w tym rządowym programie celowej polityki społecznej państwa, wynikającej z przeprowadzonej wnikliwej diagnozy społecznej. Statystyki jednoznacznie wskazują, że program ten doprowadził do niemal całkowitej likwidacji skrajnego ubóstwa wśród dzieci oraz jego zmniejszenia o połowę wśród ogółu społeczeństwa.

Operując tutaj liczbami to przed wprowadzeniem programu skrajnym ubóstwem w Polsce było dotkniętych aż 11,9 % dzieci a po jego wprowadzeniu ten odsetek skrajnego ubóstwa wśród dzieci zmalał do zaledwie 0,7 %. Te ostatnie dane mogą wskazywać na bardzo niski wskaźnik złego wykorzystania środków z programu Rodzina 500 plus tak chętnie wykorzystywany przez krytyków do podważenia zasadności jego wprowadzenia. Z ostatnich wypowiedzi szefowej rządu wynika, że odsetek skrajnego ubóstwa wśród dzieci zmalał aż do 0,2 proc. Te ostatnie dane są niezwykle pocieszające.

Wśród ogółu społeczeństwa w wyniku wprowadzenia programu ubóstwo spadło z 7,5 do 3,8 %.

Zdaniem Banku Światowego wprowadzenie programu Rodzina 500 plus doprowadziło do spadku ubóstwa wśród dzieci z 28.1 proc. do 10,2 proc. oraz w przypadku ogółu społeczeństwa odsetek skrajnie ubogich Polaków zmalał z 18,7 proc. do 13,9 proc.

Te fakty niezbicie świadczą o tym, że to właśnie ten rząd odniósł największy sukces w walce z ubóstwem wśród polskich rodzin.

Brak kryterium dochodowego w przypadku rodzin zamożnych jest niewątpliwym minusem tego programu, gdyż w tym przypadku wsparcie finansowe dla dzieci w tych rodzinach jest bardzo trudne do uzasadnienia.

Zdaniem Solidarności nie powinno być wsparcia dla rodzin zamożnych przy jednoczesnym wprowadzeniu kryterium dochodowego dla rodzin z jednym dzieckiem. Ustalona wysokość kryterium dochodowego na pierwsze dziecko faktycznie pozbawia możliwości skorzystania z tego programu rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego. Całkowicie zgadzam się z tymi poglądami na temat proponowanych przez Solidarność zmian co do zasad funkcjonowania tego programu.

Nie brakuje ekspertów którzy twierdzą, że Program Rodzina 500 plus ma pozytywny a nie negatywny wpływ na rynek pracy. Dla części pracodawców program ten stał się swoistym straszakiem - obawiających się, że część pracujących kobiet otrzymujących minimalne wynagrodzenie oraz to świadczenie wychowawcze może zrezygnować z pracy. Zdaniem niektórych może to doprowadzić do wzrostu płac w Polsce co należy uznać za rzecz bardzo pozytywną.

Myślę, że program ten jest też jednym z głównych czynników utrzymania wysokiego popytu wewnętrznego oraz spadku bezrobocia do najniższego poziomu od 26 lat.   

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo