inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
10 obserwujących
293 notki
34k odsłony
  72   0

(209) Czytanie ze zrozumieniem...

Czytanie z intencją - prawdopodobnie z niezrozumieniem wynikającym być może ze zbyt aktywnym stosunkiem umysłu wobec jakiejś kwestii, w tym przypadku kwestii nieakceptowalnych roszczeń władz Izraela do przekazania podmiotom żydowskim bezspadkowego mienia prowadzić może do bezzasadnej agresji.

Autorka „Wiesława” zamieściła na S24 bardzo ważny tekst - :Kto przejął żydowski majątek? Cz. II. PRL."

Uznając jego wagę zamieściłem oponię, sugestię:

"Jeśli Szanowna Pani nie dostanie od któregoś z ważniejszych uniwersytetów w Polsce choćby doktoratu honorowego z historii, to znaczy, że te uniwersytety nie są polskie", uzupełniając go o: "Albo z andragogiki".

Autorka przekazała życzenia:

"Aby nie było nieporozumień, napiszę wyraźnie drukowanymi literami.

Pana zachowanie uważam za chamskie i nie życzę sobie Pańskich komentarzy na moim blogu.".

Przypuszczam, że "Wiesława" odczytała - zupełnie błędnie - moje komentarze jako przejaw ironii, a być może szyderstwa. Szkoda…

Niezrozumienie to droga ku katastrofie. Przykładem mogą być prace nad zmianami ustawy o pomocy społecznej. 

Ustawa o pomocy społecznej, jak każde narzędzie polityki wymaga zmian. W przeszłości wielokrotnie podejmowano prace nad opracowaniem założeń do jej zmian.

Niestety, tak jak w przypadku "Wiesławy" wiele propozycji, wiele tekstów było odrzucanych.

W jednych z założeń mowa była m.in. o potrzebie wprowadzenia do wykazu instrumentów pomocy społecznej usług profilaktycznych adresowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym skupiających się na edukacji, poradnictwie, pomocy dla samopomocy, terapii (a co wspólnego ma pomoc społeczna z terapią? W zakresie merytorycznych usług profilaktycznych nie wymieniono terapii) oraz innych usługach profilaktycznych, (zastanawia dlaczego uznano, że kontrakt ma być „uzgadniany” z pracownikiem socjalnym a nie również z zainteresowaną osobą?)

Usługi profilaktyczne, adresowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym skupiające się na edukacji, poradnictwie, pomocy dla samopomocy, terapii oraz innych usługach profilaktycznych, A DLACZEGO NIC O MEDIACJI JAKO NARZĘDZIU PROFILAKTYKI, DLACZEGO NIC O PROFILAKTYCE JAKO EDUKACJI WYPOSAŻAJĄCEJ W UMIĘJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ROZMOWY, DIALOGU NA ARGUMENTY A NIE NA EMOCJACH, ZADZIERZGIWANIU SIECI, WSPÓŁDZIAŁANIU? ALE TAKĄ PROFILAKTYKĘ POWINIEN PROWADZIĆ RESORT EDUKACJI I SYSTEM SZKOLNICTWA, KTÓRY PRAWDOPODOBNIE DLATEGO, ŻE JEST ZBYT MAŁO NASTAWIONY NA TO CO NOWE – ZADANIA TAKIEGO NIE REALIZUJE, CO NIE POZWALA WIĘKSZOŚCI POLAKÓW DOSTRZEGAĆ TAKŻE W INNYM, OBCYM ROZMÓWCY, Z KTÓREGO POGLĄDAMI MOŻNA SIĘ NIE ZGADZAĆ, ALE KTÓREGO NIE MOŻNA KREOWAĆ DO ROLI OFIARY NASZYCH ZŁYCH EMOCJI.

Audycja, reportaż w programie „Prosto z Polski” TVN24 z dnia 27 lutego i z dnia 1 marca 2015 przedstawił Pana Jana Zdrożnego, mieszkańca wsi Mchawa, gm. Przasnysz mieszkającego w bardzo złych warunkach bytowych. Pan Jan Zadrożny otrzymuje „zasiłki z pomocy społecznej”. Prawdopodobnie w ramach kontraktu socjalnego p.E.Urban - kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu wymusiła na Panu Janie obowiązek podpisania oświadczenia, że nie będzie się kontaktował z mediami w sprawach dot. jego trudnej sytuacji życiowej. Ani przedstawicielka Urzędu Gminy w Przasnyszu, ani kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu nie widziały nic niewłaściwego w odebraniu takiego oświadczenia… Na marginesie należy podkreślić, iż to p.Smoliński, jak stwierdzono – działacz społeczny wspólnie z innymi czynią wysiłki zmierzające do zapewnienia Panu Janowi bezpiecznych warunków bytowych, szukając kontenera, czy innej możliwości… Trudno nie zauważyć, iż jednym z poważniejszych źródeł dysfunkcjonalności pomocy społecznej jest tolerowanie na kierowniczych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej socjopatycznych „kondotierów”, którzy działają na rzecz interesu ich mocodawców, a nie na rzecz interesu osób i rodzin wymagających wsparcia.


Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale