Dariusz Salamon
Jeśli nie należysz do Chrystusa to gdzie należysz? Nigdzie ? Bynajmniej....
6 obserwujących
172 notki
589k odsłon
234 odsłony

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jaki to grzech?

" Słuchja Izraelu!  Nasz BógJahwe to Jeden Jahwe!" - Księga Powtórzonego Prawa - Czwarta Mojżeszowa 6:5
" Słuchja Izraelu! Nasz BógJahwe to Jeden Jahwe!" - Księga Powtórzonego Prawa - Czwarta Mojżeszowa 6:5
Wykop Skomentuj5

" Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.  Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu".


"Ci tym surowszy otrzymają wyrok".  -  Jezus Chrystus.

 *Chwała Bogu Jedynemu poprzez Jezusa Pomazańca*.


"Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie." - Biblia Tysiąclecia Ewangelia Jana 15:26  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/15/verse/26/param/1/version/TR


Pan Jezus zapowiedział, że wszelkie grzechy, bluźnierstwa zostaną ludziom odpuszczone z pewnym wyjątkiem, zobaczmy jakim:

"Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego.  Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.  Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią.-

- Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego".

Biblia tysiąclecia Ewangelia Mateusza 12:22


Widzimy tutaj, że ludzie, którzy "zasiedli na mównicy Mojżesza" sprzeciwiają się Jezusowi, należą oni do plemienia żmijowego, wykonującego wolę swojego ojca diabła - jak w innym miejscu Jezus o tym stwierdza,  tutaj z kontekstu wynika, że Jezus czyniąc znaki i cuda czy wypędzając demony jak w tym przypadku miało miejsce, napotyka uznanie znacznej ilości ludzi i cóż się dzieje? Elity sprzeciwiają się działalności Jezusa podważając jego wiarygodność stwierdzeniami, że czyni to mocą szatana, Jezus nie czyni nic sam z siebie, Jezus wykonuje wolę Ojca i dokonuje dzieł mocą Ojca, Duchem od Niego wychodzącym, tamci stają się tym samym bezpośrednimi przeciwnikami samego Boga, i to świadomymi przeciwnikami, którzy z powodu swoich żądz, pragnień czy obaw przed utratą stanowisk, władzy i stojącymi za tym korzyściami odrzucają i przeciwstawiają się natchnionym właśnie Duchem, czynom i słowom Syna Jahwe.  Świadomie sprzeciwiają się Bogu i bezpośrednio zwalczają tutaj działania Jego Syna oparte na Duchu wychodzącym od Boga = Stają się świadomymi wrogami Boga, staję po stronie diabła, okazują się czy potwierdzają iż są dziećmi diabła stojącymi po jego stronie w wojnie z Bogiem. Tutaj ani jeńców ani łaski nie będzie.

Każdy więc kto świadomie zwalcza Ducha wychodzącego od Ojca narażą się na popełnienie grzechu śmiertelnego i nie pozostaje mu nic innego jak straszliwe oczekiwanie żaru dnia Wielkiego Dnia Boga, który jest już blisko, uważajmy więc zanim podniesiemy rękę czy język na coś na co nie powinniśmy tego robić bo tutaj nie ma żartów a cena jaką zapłacimy będzie najwyższą z możliwych.

Nie czytaliście? - Bóg jest miłością, ale i napisano:" Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego". Mało pozostało ci czasu na ratunek czytelniku, jeśli jeszcze nie jesteś na właściwej Drodze to rzucaj co możesz i jej PILNIE szukaj.


Allelujah! co znaczy dokładnie: Wysławiajcie Jahwe !

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale