0 obserwujących
369 notek
220k odsłon
440 odsłon

Droga do sowieckich Niemiec prowadzi przez Hitlera

Wykop Skomentuj11


Komuniści nie chcą się angażować w braterską walkę z narodowymi socjalistami*Nie mamy współczucia dla nikogo, ani nikogo nie prosimy o współczucie. Kiedy nadejdzie nasza kolej, nie będziemy przepraszali za terror.[i]
— Karol Marks

Moskwa jest przekonana, że droga do Sowieckich Niemiec prowadzi przez Hitlera. [ii]
— Sowiecka ambasada w Berlinie

Młodzi socjaliści! Odważni narodowi bojownicy: komuniści nie chcą angażować się w braterską walkę z narodowymi socjalistami.[iii]

— Heinz Neumann[iv], jeden z liderów Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) w przemówieniu na nazistowskim wiecu.


 Narodowa partia socjalistyczna, tak samo jak wszystkie inne organizacje socjalistyczne, ma w swoich szeregach wiele przekonanych oraz uczciwych osób. Oddani celom, jakie my odrzucamy — oni poświęcają im swoje życie. Ich odwagę oraz męstwo my szanujemy i respektujemy.[v]

— Hermann Remmele, rzecznik prasowy Komunistycznej Partii Niemiec (KPD)


 Tam są wspaniali chłopcy w SA i SS. Zobaczysz, przydzie dzień, że będą dla nas rzucać ręczne granaty.[vi]

— Karol Radek, polski socjalista i bolszewicki partyjny funkcjonariusz (funk)


 Można zaakceptować lub odrzucić ideologię hitleryzmu — tak samo, jak jakikolwiek innego systemu ideologicznego — to jest sprawa poglądów politycznych. Jednak, jest nie tylko bezsensownym działaniem, lecz także i przestępstwem, wytoczenie takiej wojny — jak wojna w celu ‘zniszczenia hitleryzmu’ — pod fałszywą flagą walki o "demokrację."[vii]

— Wiaczesław Mołotow.


 Koła rządzące Polski chełpiły się "trwałością" państwa i "potęgą" armii. Okazało się, że wystarczyło krótkie natarcie wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, by nic nie pozostało po tym bękarcie traktatu wersalskiego, żyjącym z ucisku niepolskich narodowości.[viii]— Wiaczesław Mołotow, po 17 września 1939 roku. Nie zasłużyliśmy na to.[ix]
— Wiaczesław Mołotow w 1941, po ataku Niemiec na Związek Sowiecki.

Wiem, jak bardzo naród niemiecki kocha swojego Fuhrera. Dlatego pragnę wznieść toast za jego zdrowie.[x]
— Józef Stalin, w czasie bankietu na Kremlu w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku po zakończeniu rozmów niemiecko-sowieckich.


Protestujecie przeciwko żydowskiemu kapitalizmowi, dżentelmeni? Ktokolwiek protestuje przeciwko żydowskiemu kapitałowi, dżentelmeni, uczestniczy już w walce klasowej — niezleżnie od tego, czy wie o tym, czy nie wie. Jesteście przeciwko żydowskiemu kapitalizmowi i pragniecie zniszczyć giełdowych spekulantów. To jest w porządku. Uderzcie w tych żydowskich kapitalistów, powieście ich na latarniach, zadepczcie ich…[xi]

— Ruth Fischer, liderka komunistów niemieckich z KPD i współzałożycielka Austriackiej Partii komunistycznej w 1918 roku.


Zgodnie z umową napadliśmy na Polskę, ale wy zwlekacie. Kiedy wyruszacie przeciwko Polsce? 
— Ribbentrop do Mołotowa. 3 września 1939 r.**

Adolf Hitler podkreślał, że więcej (a przede wszystkim "prawdziwa mentalność rewolucyjna") łączy niż dzieli nazistów z bolszewizmem, czego wyrazem był także jego osobisty rozkaz, aby byłych komunistów natychmiast przyjmowano do NSDAP.***

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Kiedy 22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie uderzyły na swojego dotychczasowego sowieckiego sojusznika — polityka Stalina musiała ulec gwałtownej reorientacji. Równie szybką przemianę przeszła działalność sterowanego z Kremla Kominternu... 

Propaganda wchodzących w skład Kominternu partii komunistycznych przestała nawoływać do "solidarności z niemiecką klasą robotniczą" walczącą z "anglo-francuską agresją" i poczęła głosić hasła "narodowowyzwoleńcze" i "antyfaszystowskie". W myśl nowych dyrektyw Kremla — cały wysiłek zarządzanego przez Komintern ruchu komunistycznego naq świecie miał się skupić na pomocy ZSRS.

Oczywiście organizowanie walki "narodowowyzwoleńczej" przez bolszewików nie miało prowadzić do spełnienia niepodległościowych aspiracji narodów podbitych przez hitlerowskie Niemcy, i to niekiedy (jak Polska) w sojuszu z ZSRR.****
______________________________________

* Większość cytatów — tłumaczenie moje za stroną: “The Communists As They Really Are”(Komuniści tacy —  jakimi są w rzeczywistości), zob.: http://www.paulbogdanor.com/left/communists.html


 [i] “Suppression of the Neue Rheinische Zeitung,” Neue Rheinische Zeitung, May 19, 1849.
[ii] Robert C. Tucker, “The Emergence of Stalin’s Foreign Policy,” Slavic Review, December 1977, p. 582.[iii] Abraham Ascher and Guenter Lewy, “National Bolshevism in Weimar Germany: Alliance of Political Extremes Against Democracy,” Social Research, Winter 1956, p. 478.

[iv] W 1937 roku, w okresie stalinowskich czystek, Heinz Neumann został w Moskwie aresztowany i później stracony. Żona Heinza Neumanna — Margarete Buber-Neumann (1901 - 1989) — także była jedna z czołowych działaczek Komunistycznej Partii Niemiec w okresie Republiki Weimarskiej. Zesłana do sowieckiego obozu pracy na Syberii — po podpisaniu układu Ribbentow-Mołotow — jako komunistka, została przekazana Niemcom. Umieszczona w hitlerowskim obozy koncentracyjnym Ravensbrück, odrzuciła komunizm — co zapewniło jej stosunkowo łagodniejsze warunki do przetrwania.
Ciekawostką jest, że po pewnym okresie pobytu w obozie, Buber-Neumann została sekretarką obozowej nadzorczyni SS-Oberaufseherin Johanny Langefeld, która została zdymisjonowana za nadmierną sympatię do polskich więźniów, a w 1946 roku uciekła z więzienia w PRL.
W 1976 Buber-Neumann roku opublikowała książkę Die erloschene Flamme: Schicksale meiner Zeit (“Wygasły płomień: Przeznaczenia mojego czasu”), w której stwierdziła, że nazizm i komunizm były w praktyce identyczne.

[v] Abraham Ascher and Guenter Lewy, “National Bolshevism in Weimar Germany: Alliance of Political Extremes Against Democracy,” Social Research, Winter 1956, p. 468.

[vi] Robert C. Tucker, “The Emergence of Stalin’s Foreign Policy,” Slavic Review, December 1977, p. 587.

[vii] Robert C. Tucker, “Stalin in Power: The Revolution From Above”, 1928-1941, W. W. Norton, 1992, p. 602.

[viii] Zob.: http://pl.wikiquote.org/wiki/Wiaczes%C5%82aw_Mo%C5%82otow

[ix] Zob.: jak wyżej.

[x] John Lukacs, "June 1941: Hitler and Stalin", Yale University Press 2006, p. 55.

[xi] Mario Kessler, “Leon Trotsky’s Position on Anti-Semitism, Zionism and the Perspectives of the Jewish Question,” New Interventions, Vol. 5, No. 2, 1994.

** Zob. "Stalin wykiwał Hitlera"Gazeta Polska, 2009-09-01.
 

**** Zob.: dr Bogdan Musiał, Piotr Gontarczyk, "Nieznany sekretarz PPR"Rzeczpospolita, 15.06.2002.

 

Wykop Skomentuj11
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura