0 obserwujących
17 notek
1865 odsłon
  132   1

Odezwa Stronnictwa Narodowego i ONR w kwestii ukraińskiej- "Szaniec" 1943 nr.12

ODEZWA

Poniżej podpisane ugrupowania polityczne zwróciły się do redakcji z prośbą umieszczenia ich odezwy do społeczeństw a polskiego ziem wschodnich n a łamach naszego pisma. Uczyniliśmy to z wielka radością, bowiem zajmujemy takie same stanowisko jako organ obozu Narodowego. Czekaliśmy z niecierpliwością na głos prawdziwie polski w tej ta k trudnej i palącej sprawie — po rozmaitych deklaracjach i odezwach, skierowanych do Ukraińców z obietnicami różnych praw obywatelskich, pewnej autonomji gospodarczej i kulturalnej oraz ukraińskiego szkolnictw a wszystkich stopni.

POLACY ZIEM W SCHODNICH!

Tak, jak przed wojną tak i teraz część ludności ruskiej, mieniącej się Ukraińcami zmierza do wyniszczenia Polaków i oderwania odwiecznie polskich Ziem Wschodnich od Rzeczypospolitej. Dla osiągnięcia tego celu uciekają się oni do zbrodni. Polacy! wiemy o straszliwych katuszach, jakie przeżywacie, trwając i walcząc o własne życie, o polskie oblicze tych Ziem i o utrzymanie ich przy Macierzy. Wasz zdecydowany i mocny odpór w Pobereżu, Hucie Stepańskiej, Ostrogu i innych miejscowościach jest najlepszym dowodem Waszej woli wytrwania i zwycięstwa. W walce tej ponosicie liczne i krwawe ofiary. Wiemy, że rozbestwione bandy hajdamaków ukraińskich, uzbrojone przez okupantów wycinają w pień i palą całe miasteczka i wsie polskie. Wiemy, że Waszą krwią spłynęła Janowa Dolina, w której rozbestwione bandy wyrżnęły ponad 2.000 ludzi. Wiemy o męczeńskiej śmierci pod hajdamackim nożem 400 Polaków w Sadowie; 300 w Derażnem; 250 — w Hurbach; 100 w Porycku i o tysiącach innych.

Wiemy, że rozwydrzone bandy ukraińskie nie uznają zasad chrześcijańskich i praw ludzkich, tysiącami mordują w bestjalski sposób niemowlęta, dzieci, kobiety i starców — tylko za to, że są Polakami. Cały Wołyń pławi się we krwi, zaczyna spływać nią i Małopolska. Spłonęły już tysiące rodzinnych zagród Waszych. Dziesiątki tysięcy z pośród Was musiało opuścić swoje ojcowizny i błąkać się po lasach, aby uratować życie. Pozbawieni mienia — zostaliście dziś skazani na nędzę, głód i poniewierkę.

Polacy! ani jedna kropla krwi Waszej, ani jedno pogorzelisko zagród polskich nie uchodzi uwagi całego Narodu.

Wiemy wszystko i  zapamiętamy wszystko!

Z całym poczuciem odpowiedzialności stwierdzamy, że Ziemie Wschodnie muszą pozostać i pozostaną polskie oraz będą integralną częścią Państwa Polskiego.

Jedynym prawym ich Włodarzem jest i będzie Naród Polski!

Od początku obecnej wojny cały ruch ukraiński stan ą ł w jednym szeregu z najgorszym i wrogami ludzkości. Jest on współodpowiedzialny za wiele zbrodni, popełnionych przez okupantów .

Dzięki współpracy u kraińskiej tysiączne rzesze polskie zginęły z rąk NKWD, lub zostały zesłane na Sybir.

Dzięki współpracy u kraińskiej giną tysiączne rzesze z rąk Gestapo lub są wywożone do Rzeszy.

Polacy! Za dokonywane obecnie na W as zbrodnie band hajdamackich są odpowiedzialni nie tylko przywódcy, lecz ci wszyscy, którzy uważają się za Ukraińców. P rzez to bowiem, że nikt z pośród nich nie przeciw działał w żaden sposób bestialskiej akcji wszyscy oni udzielali jej swego moralnego poparcia i zadokumentowali swoją z nią solidarność.

Ze stanowiska tego jak również z całokształtu działalności ukraińskiej przed wojną i w czasie wojny wyciągnięte będą właściwe konsekwencje :

Bezpośredni zbrodniarze zostaną ukarani z całą surowością prawa na rów ni ze sprawcami Gestapo.

Wszyscy uczestnicy ruchu ukraińskiego, odpowiedzialnego za zbrodnie — zostaną pozbawieni nie tylko praw politycznych, ale i ziemi.

Niepoprawni Ukraińcy skazują siebie na wysiedlenie na

Ukrainę rosyjską, w zamian za Polaków , którzy wrócą do Macierzy.

Rusini, zamieszkujący Ziemie W schodnie i wykazujący lojalność dla Narodu i Państwa Polskiego będą na równi z Polakami uczestnikami i zwycięstwa i wielkich stąd płynących korzyści.

Polska nigdy nie kwestionowała i nie kwestionuje praw ludności ruskiej naszych Kresów Wschodnich, lecz nie pozwoli nigdy korzystać z nich zbrodniarzom i rizunom.

Polacy! Karta historji znów się odwraca. Niebawem już na Ziemiach Wschodnich znów stanie Wojsko Polskie.

Wytrwajcie!

Zwycięstwo nadchodzi!


Stronnictwo Narodowe                                                                                         Obóz Narodowo-Radykalny

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale