Sylwester Śmiech Sylwester Śmiech
183
BLOG

Polski Ład – to rzeczywista próba reformy państwa!

Sylwester Śmiech Sylwester Śmiech Polski Ład Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
Ostatnimi czasy, w dyskursie publicznym, bardzo często dochodzi do licznych prób ośmieszania idei Polskiego Ładu — dzieje się to przede wszystkim w wykonaniu dziennikarzy oraz środowisk politycznych, które dotychczas za wzorowe reformy uważały takie działania, jak ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego wydłużająca czas pracy naszych rodaków, czy też plan Balcerowicza, akceptujący znaczny wzrost bezrobocia i pauperyzację społeczeństwa. W dyskusjach tych bardzo często dominują populizm, demagogia, zgrane hasła a merytoryczne argumenty zostają zastąpione inwektywami i personalnymi atakami. Warto dokonać szczegółowej i rzetelnej analizy Polskiego Ładu w oparciu o jego główne rozwiązania, założenia i postulaty uwzględniając jego wieloaspektowość.

Ostatnimi czasy, w dyskursie publicznym, bardzo często dochodzi do licznych prób ośmieszania idei Polskiego Ładu — dzieje się to przede wszystkim w wykonaniu dziennikarzy oraz środowisk politycznych, które dotychczas za wzorowe reformy uważały takie działania, jak ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego wydłużająca czas pracy naszych rodaków, czy też plan Balcerowicza, akceptujący znaczny wzrost bezrobocia i pauperyzację społeczeństwa. W dyskusjach tych bardzo często dominują populizm, demagogia, zgrane hasła a merytoryczne argumenty zostają zastąpione inwektywami i personalnymi atakami. Warto dokonać szczegółowej i rzetelnej analizy Polskiego Ładu w oparciu o jego główne rozwiązania, założenia i postulaty uwzględniając jego wieloaspektowość. Jednocześnie rozumiejąc, iż tak złożona i ambitna reforma nie jest wolna od niedoskonałości, rozumiejąc, iż wszelkie niedopatrzenia i nieprawidłowości winny zostać zniwelowane i sprawnie poprawione tak, aby reforma była, jak najbardziej efektywna. Ministerstwo Finansów dokłada wszelkich starań stosownymi rozporządzeniami oraz pracami nad nowymi regulacjami poprawiając nowe przepisy podatkowe Polskiego Ładu. Sejm przyjął m.in. nowelizację dwóch ustaw, dotyczącą niedawnych zmian w Polskim Ładzie. Chodzi m.in. o PIT-2 i zaliczki na podatek dochodowy od pracowników. Doszło także do zmian na płaszczyźnie kadrowej poprzez powołanie na stanowisko wiceministra finansów Artura Sobonia, którego celem będzie wspieranie procesu wdrożenia Polskiego Ładu oraz dymisji Ministra Finansów.

Pandemia COVID-19 niemal z tygodnia na tydzień sparaliżowała cały świat. Nowe zagrożenie w kilka miesięcy odebrało poczucie bezpieczeństwa i uniemożliwił normalne życie, zamroził również światową gospodarkę i spowodował najpoważniejszy kryzys w historii ostatnich dziesięcioleci. Kryzys ten dotknął wszystkie państwa Europy i Świata. Polski Ład to program rozwoju, który ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Polski Ład to liczne projekty zmian w przepisach dotyczące podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, rolnictwa i wielu innych dziedzin życia. Do głównych fundamentów Polskie Ładu należy zaliczyć: Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną do 7 proc. PKB. W tym aspekcie program zapowiada też m.in. stworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali, uruchomienie Funduszu Medycznego oraz uruchomienie Centrum Obsługi Pacjenta.

Polski Ład zakłada prawie dziesięciokrotne zwiększenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. zł. Dzięki temu obniżony zostanie PIT i zwiększą się zarobki 18 mln pracowników i emerytów. Ta zmiana oznacza też emeryturę bez podatku dla 65 proc. emerytów. Warto nadmienić, iż w programie zapowiadana jest również likwidacja problemu umów śmieciowych, które pozbawiają wielu Polaków podstawowych praw, takich jak urlop korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, nie dają także możliwości stabilnego i bezpiecznego planowania swego życia — problem ten przez wiele lat był bagatelizowany. Polski Ład zapowiada także utworzenie funduszu Polski Ład o wartości do kilkudziesięciu miliardów złotych, który w połączeniu ze środkami europejskimi pozwoli wygenerować ponad 500 tys. nowych miejsc pracy. Z tych funduszy będą przede wszystkim finansowane dwa obszary inwestycyjne. Wielkie inwestycje strategiczne, w tym m.in. realizacja wielkich programów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy budowa szybkiej kolei łączącej największe miasta. Drugi obszar inwestycji to szpitale, szkoły, infrastruktura kultury i sportowa w polskich gminach, a więc inwestycje podnoszące jakość życia obywateli w swoich miejscach zamieszkania. Program Polski Ład zakłada również aktywną postawę państwa w aspekcie polityki mieszkaniowej — państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, będzie gwarantować, osobie zaciągającej kredyt mieszkaniowy wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Ponadto, w miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Ponadto budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. Przepisy do minimum ograniczą formalności. Nie będzie wymagana konieczność uzyskania pozwolenia na budowę oraz obowiązek ustanowienia kierownika budowy, oraz prowadzenia dziennika budowy.

Jednym z najważniejszych elementów Polskiego Ładu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowy instrument finansowy dla rodziców. To w sumie 12 tys. PLN, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Ten element programu nader często staje się elementem krytyki ze strony środowisk liberalnych, które starają się za wszelką cenę sformować narrację jakoby programy socjalne i demograficzne takie jak Kapitał Opiekuńczy czy 500 +, były nieskuteczne, stanowiły mentalny powrót do PRL, czy też wpływały na rozwój zachowań patologicznych w polskim społeczeństwie. Warto w sposób merytoryczny odnieść się do tych zarzutów otóż według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku 285 tys. Polaków żyło w skrajnym ubóstwie zaś w roku 2019 liczba ta stanowi 160 tys. obywateli, co stanowi spadek o 44%. Jeszcze wyraźniejszy spadek można zauważyć w kontekście dzieci w 2014 roku, ponad 700 tys dzieci żyło w warunkach skrajnego ubóstwa, zaś w roku 2019 300 tys. dzieci co stanowi znaczny spadek. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest realną próbą ograniczenia ubóstwa w polski społeczeństwie oraz ma stanowić jeden z ważnych czynników pobudzających wzrost demograficzny.


Historyk, Nauczyciel, Doktorant KUL, Wychowawca.  Współpracownik Klubu Inteligencji Katolickiej i Instytutu Myśli Roberta Schumana.  Koordynator organizacji Młodzi Dla Polski w Lublinie.  W przeszłości: Przewodniczący Komisji ds. Ruchu Naukowego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Członek organizacji społecznych i charytatywnych. 

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka