4 obserwujących
95 notek
37k odsłon
66 odsłon

Musimy konsekwentnie wspierać OSP!

Wykop Skomentuj1

Odnosząc się do ważnej problematyki, jaką jest funkcjonowanie jednostek OSP, musimy odnieść się do tej problematyki wieloaspektowo, uwzględniając zarówno czynniki finansowe, jak i prawne. Należy również z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż OSP w dzisiejszych czasach oprócz pełnienia ważnej funkcji dotyczącej bezpieczeństwa zarówno w kontekście pożarów czy też klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, susze czy osuwiska ziemi. Pełnią bardzo istotną funkcję społeczną i kulturalną, są miejscem animacji życia społecznego, oświatowego, kulturalnego, sportowego.

Jednostki OSP są ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszych małych ojczyznach poprzez propagowanie idei patriotyzmu, pomocy drugiemu człowiekowi, wspieranie idei wspólnoty i troski o dobro wspólne. Aby w pełni zrozumieć, jak ważne staje się zagadnienie rzeczywistego i konsekwentnego wsparcia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, jest fakt, iż w Polsce działa ponad 16 tys. jednostek OSP. Średnio w każdej gminie funkcjonuje ponad sześć tych jednostek. Około 30% jednostek jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Warto podkreślić, iż przy pomocy jednostek OSP gminy wykonują swoje zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jest to realna wartość, a jednostki OSP stanowią jeden z filarów bezpieczeństwa naszego państwa. Znajdując się w przededniu wyborów parlamentarnych, wielu polityków postanawia, składając nierealistyczne i nieodpowiedzialne obietnice wyborcze, pozyskać poparcie aktywnych społecznie strażaków ochotników. Winniśmy odnieść się do dwóch ważnych elementów problematyki efektywnego wykorzystania potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym elementem jest głęboka analiza pozytywnych przemian zachodzących w wielu jednostkach na skutek dobrej i rzetelnej współpracy na linii OSP – Samorząd. Wszelkie próby centralizowania tego systemu, budowa idei pomocy jednostkom OSP w oparciu o centralny system zarządzania będzie nieefektywna i nieskuteczna, pojawi się również problem wykorzystywania jednostek do rywalizacji politycznej. Drugim równie ważnym elementem, jest zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą na szybszą modernizację sprzętu OSP i lepsze wykorzystanie potencjału jednostek, ale również tego ogromnego kapitału ludzkiego, jakie stwarza OSP w lokalnej społeczności.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż tylko 30% procent istniejących w Polsce jednostek ochotniczej straży pożarnej jest w pełni przygotowanych do udziału w akcjach ratowniczych, czyli posiada odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie, a jej strażacy posiadają ubezpieczenie i przeszli badania lekarskie. Musimy odpowiedzialnie wspierać OSP, rozumiejąc, iż każda jednostka OSP, aby skutecznie mogła dbać o bezpieczeństwo, musi mieć nowoczesny sprzęt mogący zapewnić skuteczność prowadzonych akcji i bezpieczeństwo strażaków, dlatego ważnym postulatem jest ograniczenie VAT-u na sprzęt pożarniczy.

Obecnie VAT wynosi 23%, co stanowi znaczny wydatek dla samorządów nie tylko przy zakupie drobnego sprzętu ratowniczego, ale szczególnie przy zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Potrzeby przekraczają możliwości finansowe jednostek OSP. Istotnymi działaniami, które mogłyby przyczynić się do rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, są, zwolnienie z podatku zbiórek i darowizny na OSP, utworzenie ogólnopolskiego samorządowego programu budowy nowych i remontów istniejących już remiz strażackich, ze szczególnym uwzględnieniem części operacyjno-technicznej.

Strażacy ochotnicy często jako pierwsi niosą pomoc poszkodowanym. Wsparcie dla nich nie można traktować jako kosztu, a inwestycję — w nasze bezpieczeństwo. Dlatego szczególnie w przededniu wyborów warto zaapelować do kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych o niebagatelizowanie problematyki godnego finansowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej! 

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo