73 obserwujących
650 notek
535k odsłon
  383   0

Ciąg dalszy awantury w podkomisji MON - reakcja podkomisji i odwołanych jej członków

W oświadczeniu podkomisji MON napisano m.inn.:


(....)

W związku z artykułem umieszczonym na portalu wpolityce.pl z dnia 7 maja br. Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego informuje, że pan Wiesław Chrzanowski i pan Marek Dąbrowski od dłuższego już czasu nie współpracowali z Podkomisją

(...)

(....)

W związku z tymi działaniami był wielokrotnie uprzedzany pisemnie, że kontynuowanie takich zachowań oznacza rezygnację z członkostwa w Podkomisji. Równocześnie Podkomisja informuje, że od 2018 roku za prace lotniczo – nawigacyjne Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego odpowiedzialny jest pilot kapitan Janusz Więckowski, jeden z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych polskich pilotów

(...)


W reakcji na oświadczenie podkomisji MON, odwołani jej członkowie zareagowali oświaczeniem:


(...)

W związku z nieprawdziwymi treściami, dotyczącymi Marka Dąbrowskiego i Wiesława Chrzanowskiego, zawartymi we fragmentach przedmiotowego oświadczenia, jesteśmy zmuszeni stwierdzić, co następuje:


Po odmowie podpisania tzw. raportu technicznego w kwietniu 2018 r., pięcioro członków Zespołu Lotniczo-Nawigacyjnego zostało przez przewodniczącego Antoniego Macierewicza odsuniętych od prac ogółu Podkomisji. Uniemożliwiono im nawet wstęp do obiektu MON, przydzielonego tej instytucji, zaś przewodniczący Podkomisji przestał przydzielać im zadania do wykonania. W związku z tym, członkowie Zespołu kontynuowali wcześniej rozpoczęte prace badawcze w szeroko pojętej branży lotniczo-nawigacyjnej. Jednocześnie, wbrew nieprawdzie zawartej w oświadczeniu Podkomisji, w latach 2018-2021 z własnej inicjatywy wielokrotnie oficjalnie przekazywali przewodniczącemu merytoryczne uwagi do licznych błędów w przekazach medialnych. Również z własnej inicjatywy w 2019 roku przekazali mu komplet swoich prac badawczych, jednakże Antoni Macierewicz odesłał je do adresata bez wcześniejszego zapoznania się z nimi. Przewodniczący Podkomisji nie odpowiedział na żadne z naszych merytorycznych wystąpień.


W związku z narastającymi problemami w funkcjonowaniu Podkomisji pod kierunkiem Antoniego Macierewicza, w dniu 08.05.2018 r. pięcioro członków Zespołu Lotniczo-Nawigacyjnego wystosowało do niego obszerne pismo, w którym wskazano na naturę tych problemów oraz przedstawiono listę 23 wcześniejszych, bezskutecznych wystąpień Zespołu o uzyskanie dostępu do materiałów badawczych. W dzień po otrzymaniu tego pisma, Antoni Macierewicz poinformował Marka Dąbrowskiego, że odwołuje go z funkcji koordynatora Zespołu Lotniczo-Nawigacyjnego i wyznacza na jego miejsce Glenna Jorgensena. W związku z żądaniem podania podstawy prawnej tego działania, przywołał najpierw przepis nieistniejący, następnie nieobowiązujący Przewodniczącego Podkomisji przepis par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra ON z dnia 14.06.2012 r. W sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. z 2017, poz.717 ze zm.), aby wreszcie, niezgodnie z oczywistym stanem faktycznym stwierdzić, że od momentu powołania Podkomisji zespoły badawcze w ogóle nie istniały. Te zmieniane w czasie, coraz bardziej dziwaczne stanowiska Antoniego Macierewicza mają odzwierciedlenie w oficjalnej korespondencji.


Antoni Macierewicz dopiero po upublicznieniu tzw. filmu-raportu końcowego Podkomisji, we wrześniu 2020 r. zażądał od członków Zespołu Lotniczo-Nawigacyjnego przekazania sobie naszych prac. Został pisemnie poinformowany, że w związku z ignorowaniem przez niego wszystkich naszych merytorycznych wniosków z lat 2018-2021 o sprostowanie błędów Podkomisji, nasze opracowania zostały zakwalifikowane jako elementy zdania odrębnego do raportu końcowego. Dramatycznie słaba jakość merytoryczna wielu kwestii, podniesionych w tzw. filmie-raporcie (szczególnie w branży lotniczo-nawigacyjnej) była wystarczającym powodem do podjęcia tej decyzji.


Tylko opracowanie zdania odrębnego dawało gwarancję, iż nasz punkt widzenia zostanie uwzględniony w oficjalnym dokumencie Państwa Polskiego, gdyż zgodnie z przepisami zdanie odrębne jest dołączane do raportu końcowego w formie załącznika, bez żadnych ingerencji ani skrótów.


W tej sytuacji Antoni Macierewicz podjął jedyne skuteczne prawnie działanie, mające skutkować uniemożliwieniem członkom komisji wypadkowej złożenia zdania odrębnego do raportu końcowego: wnioskował do Ministra Obrony Narodowej o usunięcie ze składu Podkomisji niewygodnych dla siebie osób. Dlatego kwalifikujemy je wprost jako noszące charakter cenzury prewencyjnej.


Na wszystkie przywołane powyżej zdarzenia istnieje odpowiednia dokumentacja. W podniesionej w oświadczeniu Podkomisji kwestii odmowy wystawienia Wiesławowi Chrzanowskiemu poświadczenia dostępu do informacji niejawnych należy zauważyć, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte, zaś sam zainteresowany nie otrzymał on w tej sprawie żadnej decyzji.


Po zapoznaniu się z fragmentami oświadczenia Podkomisji można wnioskować, iż decyzja o odwołaniu Marka Dąbrowskiego i Wiesława Chrzanowskiego z jej składu mogła wynikać z nieporozumienia i niewysłuchania obu stron sporu.


Marek Dąbrowski


Wiesław Chrzanowski


Kazimierz Grono

(...)TEMAT NOTKI: KATASTROFA SMOLEŃSKA

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka