11 obserwujących
275 notek
302k odsłony
329 odsłon

Test – czy jesteś antysemitą?

Wykop Skomentuj7

Zapraszam do udziału w teście. Odpowiedz na poniższe pytania i sprawdź czy Twoje poglądy można uznać za antysemickie? Uprzedzam, że test nie jest żadnym żartem i w zależności od Twoich odpowiedzi pozwoli precyzyjne określić, czy Twoje poglądy i opinie są uznawane za antysemickie.


TEST
1. ICC (Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Holandii) rozpoczął postępowanie przeciwko Izraelowi w związku z podejrzeniem, że Izrael mógł popełnić zbrodnie wojenne wobec ludności Palestyny. Czy uważasz takie działanie Trybunału za przejaw antysemityzmu?.
2. Czy uważasz bojkot towarów izraelskich w celu wywarcia nacisku na państwo Izrael, aby zmieniło swoją politykę wobec ludności Palestyny za przejaw antysemityzmu?.
3. Czy uważasz pokojowe organizowanie społeczności międzynarodowej w celu wywarcia nacisku na Izrael, aby zmienił swoją politykę wobec ludności Palestyny za przejaw antysemityzmu?.
4. Czy uważasz za przejaw antysemityzmu wyrażanie opinii, podważających istnienie komór gazowych w niemieckich obozach zagłady?.
5. Czy uważasz za przejaw antysemityzmu publiczne wyrażanie negatywnych opinii na temat państwa Izrael, przyrównujące jego obecną politykę, szczególnie wobec ludności Palestyny do działań hitlerowskich Niemiec podczas wojny na okupowanych przez nie terenach?
6. Czy uważasz, że w świetle postępowania wobec ludności palestyńskiej państwa Izrael, potępionego przez rezolucję ONZ nr 3379 z 1975
(w późniejszym czasie odwołaną w wyniku działań USA) uznającą syjonizm za formę rasizmu i rasistowskiej dyskryminacji można je uznać za państwo rasistowskie?.
7.Czy uważasz wyrażanie np. takich poglądów, że Żydzi kontrolują rządy innych państw, ich media, gospodarkę za przejaw antysemityzmu?.
8. Czy uważasz, że Żydzi oraz państwo Izrael wyolbrzymiają Holocaust dla swoich celów?.
9. Czy uważasz, że Żydzi (jako ogół, naród) są odpowiedzialni za śmierć Jezusa?
10. Czy uważasz, że Żydzi (jako ogół, naród) są odpowiedzialni za to, jak działa i postępuje państwo Izrael?
11. Czy uważasz, że wyrażanie opinii, że „Holocaustu nie było” oraz rozpowszechnianie materiałów negujących Holokaust powinno być ścigane z urzędu przez państwo jako czyn kryminalny i zrównane w ten sposób z innymi ciężkimi przestępstwami, jak np. zabójstwo, napad z bronią w ręku, czy gwałt zbiorowy.

Odpowiedzi :
Pytanie 1.
Tak - nie jesteś antysemitą
Nie - jesteś antysemitą według Premiera Izraela Netanyahu, który uznał działanie ICC za „antysemickie”
https://thehill.com/policy/international/475686-netanyahu-calls-icc-war-crimes-probe-anti-semitic

Pytania 2 i 3 „TAK” - nie jesteś antysemitą
Inna odpowiedź – jesteś antysemitą według Prezydenta USA Donalda Trumpa, rządu Austrii oraz władz 27 stanów USA : Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia and Wisconsin
https://www.blacklistednews.com/article/75701/how-trumps-new-antisemitism-order-effectively-criminalizes.html
https://www.zerohedge.com/geopolitical/austrian-parliament-declare-bds-movement-anti-semitic

Pytanie 4 „TAK” nie jesteś antysemitą
„NIE” jesteś antysemitą według Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Ponieważ Polska jest członkiem w/w Sojuszu i zaakceptowała definicję antysemityzmu wraz z jej rozszerzoną interpretacją, więc niestety należy chyba uznać, że również państwo polskie może uważać Cię za antysemitę.
https://www.holocaustremembrance.com/pl/node/196

Pytanie 5 „TAK” nie jesteś antysemitą
„NIE” - jesteś (uzasadnienie takie samo jak w pyt. 4)
Pytanie 6 „ NIE” nie jesteś antysemitą
„TAK” - jesteś (uzasadnienie takie samo jak w pyt. 4)
Pytanie 7 „TAK” jesteś antysemitą
„NIE” nie jesteś uzasadnienie takie samo jak w pyt. 4)
Pytanie 8 „NIE” nie jesteś antysemitą
„TAK” - jesteś (uzasadnienie takie samo jak w pyt. 4)
Pytanie 9 „NIE” nie jesteś antysemitą
„TAK” jesteś (uzasadnienie takie samo jak w pyt. 4)
Pytanie 10 „NIE” nie jesteś antysemitą
„TAK” jesteś (uzasadnienie takie samo jak w pyt. 4)
Pytanie 11 „TAK” nie jesteś antysemitą
„NIE” - (uzasadnienie takie samo jak w pyt. 4). Według prawodawstwa np. Francji takie działanie jest uważane za czyn niedozwolony i karalne jako antysemickie. Na razie państwo polskie nie każe karą wiezienia za takie czyny.

Interpretacja wyników
„O” odpowiedzi, że jesteś antysemitą
Brawo!. Nie jesteś antysemitą. Możesz się uważać za wielkiego sympatyka i przyjaciela Żydów i Izraela.

1-2 odpowiedzi że jesteś antysemitą.
Nie przejmuj się - wprawdzie jesteś antysemitą, ale bardzo „cywilizowanym” i również możesz się uważać za sympatyka Żydów i Izraela.
3-5 odpowiedzi, ze jesteś antysemitą.
Jesteś antysemitą i Twoje postrzeganie Żydów i Izraela wymaga poważnej refleksji. Zacznij nad sobą pracować, bo nie wszystko stracone.

6-9 odpowiedzi, ze jesteś antysemitą.
Sytuacja bardzo poważna. Może powinieneś zwrócić się o pomoc do specjalistów. Odradzamy wycieczki do USA, Austrii i Francji.

10 odpowiedzi, że jesteś antysemita.
Sytuacja beznadziejna. Jesteś nieuleczalnym antysemitą i nie ma dla Ciebie żadnej nadziei. Ciesz się, że nie mieszkasz w takiej np. Francji, tylko w Polsce, bo z takimi poglądami już byś prawdopodobnie siedział w więzieniu.

Osoby, które wykonały test proszę o zamieszczenie dla celów statystycznych informacji o swoim wyniku.
Aby zaliczyć test wszystkie należy odpowiedzieć na 10 pytań (za wyjątkiem pytania nr 11, które jest fakultatywne)
Wesołych Świąt!!!

Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale