Tomasz Sakiewicz Tomasz Sakiewicz
3213
BLOG

Piłsudski potrzebny natychmiast

Tomasz Sakiewicz Tomasz Sakiewicz Polityka Obserwuj notkę 46

 

 

Zadałem retoryczne pytanie w "Gazecie Polskiej Codziennie": co zrobiłby Piłsudski gdyby dzisiaj rządził i miał przed sobą konflikt na Ukrainie? Odpowiedź jest oczywista: wysłałby, nie czekając na Zachód, pomoc Ukrainie. Nie dlatego, że lubił ryzykować, albo kochał wojnę. Ani nie lubił przesadnego ryzyka ani też nie zaczynał działań wojennych gdy nie było  szans. Wszystkie jego wysiłki militarne kończyły się sukcesem. Dzisiaj przegrywamy swoją szansę. Brak zdecydowanej reakcji
Polski doprowadził do tego, że zostaliśmy zmarginalizowani i wykluczeni z rozmów w których rozstrzyga się nie tylko przyszłość Ukrainy ale i bezpieczeństwo Polski. Jakie cele mają Niemcy i Francja ? Powstrzymać na rok, dwa wojnę kosztem Ukrainy. Ich krajów wojenna pożoga szybko nie dopadnie, bo w międzyczasie Rosja będzie musiała próbować anektować politycznie, a być może militarnie Polskę. Mogą liczyć na to, że zanim zakończy się proces wchłaniania Polski, Moskwa będzie za słaba by iść dalej.
Dla nas to scenariusz najgorszy z możliwych. Nie możemy więc dopuścić ani do anektowania ani do rozpadu Ukrainy. Konflikt trzeba rozstrzygnąć teraz, póki Kreml nie zdobędzie nieredukowalnej przewagi nad Europą. Ukraińcy chcą się bić i ich rękami, bez rozlewu polskiej krwi, możemy zatrzymać Rosję. Wysłanie kilkuset milionów złotych na niezbędny sprzęt, dostarczenie im kamizelek kuloodpornych, hełmów, precyzyjnej broni, którą produkujemy, nie przekracza naszych możliwości. Sto razy tyle trzeba
będzie wydać jeżeli rosyjskie wojska staną nad naszą granicą. Piłsudski wysłałby jeszcze do Kijowa polski korpus. Zluzowałby w ten sposób ukraińskie oddziały, które mogłyby pójść na wschód. Nasze wojsko nie musiałoby brać bezpośrednio udziału w walkach. Za to byłoby przyjmowane chlebem i solą, a Ukraińcy mieliby większe możliwości niszczenia rosyjskich wojsk. Po takiej decyzji nikt nie mógłby wykluczać Polski z żadnych rozmów na temat Ukrainy. To raczej my decydowalibyśmy kto, gdzie i z kim by
rozmawiał. Zdecydowana akcja polska zmusiłaby Zachód do działania a Moskwę do przemyślenia rachunku  zysków i strat. Dzisiaj ciągle ten rachunek nie jest jeszcze jasny. Czas pokazać im, że wojna się po prostu nie opłaca. W przeciwnym razie bitni Ukraińcy poświęcając tysiące ludzi, zachowają niepodległość a ofiarą ustępstw padnie niepodległość Polski. To cena za brak realnej polityki, tchórzostwo i zdradę.

Tekst pochodzi z najnowszego tygodnika "Gazeta Polska" nr 34/2014 z dn. 20.08.2014r.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Autor Bajek dla Marysi i Alicji, współautor książek Układ i Flaki z nietoperza oraz Partyzant wolnego słowa. www.gazetapolska.pl www.niezalezna.pl www.GPCodziennie.pl  www.TelewizjaRepublika.pl ur.31.12.1967. W latach osiemdziesiątych działał w ruchu Oazowym i Muminkowym opiekującym się dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Uczestnik organizacji opozycyjnych, w tym konspiracyjnych struktur w liceach na warszawskim Żoliborzu, Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej, NZS wydział psychologii. Współpracownik ukazujących się w drugim obiegu "Słowa Niepodległego" i "Wiadomości Codziennych". W 1989 r. współzałożyciel ZChN. Wycofał się z polityki w 1991 i zajął dziennikarstwem. 1991-1992 dziennikarz "Nowego Świata", 1992 założyciel "Gazety Polskiej", następnie wieloletni szef działu ekonomicznego, a potem krajowego. Od 2005 r. redaktor naczelny. Prowadził wiele audycji w Polskim Radiu i TVP, w tym "Pod prasą, "Rozmowy Jedynki", "Trójka po trzeciej". Od 2011 red. nacz. Gazety Polskiej Codziennie, współzałożyciel Telewizji Republika.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka