Prosta sprawa
Tylko prawda jest ciekawa
56 obserwujących
231 notek
593k odsłony
  1249   0

Bytomskie szambo

Damian Bartyla, były prezydent Bytomia jest przestępcą skazanym za korupcję. Mimo łagodnego, prawomocnego wyroku, nadal lekceważy prawo – nie odbył wyroku 8 miesięcy prac społecznych. Jest zatem spora szansa, że trafi jednak do więzienia.

Niemal wszyscy słyszeli o „Fryzjerze” i korupcji w piłce nożnej. Jednym z bohaterów tego piłkarskiego skandalu był Damian Bartyla, któremu udało się w 2012 roku wygrać przedterminowe wybory prezydenckie w Bytomiu. Był prezydentem aż do 2018 roku.

Według śledczych w maju 2005 r. Bartyla miał wręczyć łapówkę sędziemu meczu rozgrywanego pomiędzy Polonią Bytom (wtedy trzecioligową) a Polarem Wrocław. Jak ustalili śledczy, dając arbitrowi 1500 złotych, prezes chciał w zamian korzystnych dla swojego klubu rozstrzygnięć. Doczekał się. Polonia Bytom mecz wygrała 3:0 i dzięki późniejszym barażom awansowała do II ligi.

10 marca ub. roku Damian Bartyla, były prezydent Bytomia usłyszał prawomocny wyrok sądu, skazujący go na 8 miesięcy prac społecznych - za udział korupcji w polskiej piłce nożnej (w przeszłości był prezesem Polonii Bytom). Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał Damiana Bartylę winnym wręczenia łapówki sędziemu piłkarskiemu, za „korzystne” sędziowanie podczas meczu Polonii Bytom, której Bartyla był prezesem (w 2005 r.). Były prezydent Bytomia zapewniał, że jest niewinny, a wyrok wydano, opierając się na pomówieniach. Jest konsekwentny, bo wyroku nie przyjął do wiadomości i go nie wypełnia.

Rok to sporo czasu - postanowiłem sprawdzić, czy Bartyla wyrok wykonał.

- W sprawie sygn. akt głównych III K 640/13 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce dot. Damiana B. akta wykonawcze kary ograniczenia II Wo 346/21, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Oławie II Wydział Karny z dnia 13.01.2022r. sygn. akt II Ko 2708/21 zostały przekazane Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach II Wydział Karny, celem rozpoznania złożonego wniosku Kuratora o orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności - dowiedziałem się w biurze prasowym Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Bartyla wyroku nie wykonał

Zastępcza kara pozbawienia wolności zarządzana jest już na etapie postępowania wykonawczego, a zatem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Ma ona za zadanie zdyscyplinować osobę skazaną, jeżeli ta uchyla się od wykonania kary o charakterze nieogołacanym – kary grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Przepisy prawa przewidują możliwość zamiany przez sąd orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności. Dzieje się tak wówczas, gdy osoba skazana orzeczonej kary nie wykonuje. Tak jak Bartyla. Gdy skazany uchyla się od wykonania kary, sąd wszczyna postępowanie, w wyniku którego karę wolnościową może zamienić na karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Niewykluczone, że wkrótce Damian Bartyla może trafić na kilka miesięcy do więzienia.

To nie koniec problemów byłego prezydenta Bytomia. Spore zastrzeżenia, co do działań Bartyli ma Najwyższa Izba Kontroli, czemu dała wyraz w raporcie pokontrolnym „Ochrona zabytków w województwie śląskim”.

„W lutym 2016 r. do gminy Bytom wpłynęło pismo zawierające informację o wstępnym zainteresowaniu nabyciem obiektu (zabytkowa Elektrociepłownia Szombierki) przez anonimowych fundatorów, w którym w sposób bardzo ogólnikowy nakreślono plany fundatorów, jakie miały być realizowane na ww. terenie, po uprzednim przystosowaniu i modernizacji budynków i infrastruktury.

W kwietniu 2016 r. ówczesny Prezydent Bytomia Damian Bartyla, w piśmie skierowanym do właściciela zarekomendował Fundację EC Generator i proponowaną przez nią inwestycję, jako tę o największym potencjale dla gminy, wpływającą w znacznym stopniu na jego rozwój i pozytywny wizerunek w kraju i świecie.

NIK stwierdziła, że w dacie skierowania ww. pisma rekomendowana Fundacja nie istniała, została bowiem wpisana do rejestru fundacji KRS dopiero w maju 2017 r. W toku niniejszej kontroli NIK – mimo podjętych prób – nie udało się jednak skontaktować z ówczesnym Prezydentem Bytomia celem uzyskania od niego wyjaśnień odnośnie do przyczyn i okoliczności wydania przez niego ww. „rekomendacji”.

W maju 2016 r. w EC Szombierki odbyła się wizja lokalna z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 16 maja 2016 r. podjęto decyzję o wydatkowaniu środków publicznych na opracowanie analizy możliwości funkcjonalnych dla EC Szombierki na potrzeby rewitalizacji i adaptacji dla celów publicznych.

W dniu 20 czerwca 2016 r. ówczesny Prezydent Bytomia podpisał z Prezesem Zarządu Fortum i Prezesem Zarządu REZONATOR S.A. porozumienie, którego strony zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie przekształcenia funkcji obiektów EC Szombierki dla potrzeb realizacji szeroko rozumianej działalności kulturalnej, edukacyjnej, wystawienniczej i koncertowej. Według zapisów porozumienia Prezes Zarządu REZONATOR S.A. przedstawił koncepcję programowo-przestrzenną, określającą podstawowe założenia architektoniczne, funkcjonalne i organizacyjne przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na nieruchomości EC Szombierki, a ówczesny Prezydent Bytomia w imieniu gminy zaakceptował tę koncepcję i zadeklarował wolę wsparcia fundatora przyszłej Fundacji pn. „Fabryka Muzyki GENERATOR” przy jej realizacji. Poinformowano o tym samorząd województwa drogą mailową. W związku z tym Zarząd Województwa Śląskiego kilkakrotnie (w okresie od czerwca do listopada 2016 r.) bezskutecznie próbował zapobiec ww. transakcji (kierując pisma do właściciela) prosząc o ponowne całościowe przeanalizowanie zbycia obiektu podmiotowi, któremu trudno udokumentować sukcesy na polu rewitalizacji oraz który nie wykazał jasno źródeł finansowania remontu zabytkowego obiektu, co stwarzało wielce niepewną przyszłość dla tego zabytku.

Dnia 25 października 2016 r. Fortum i REZONATOR S.A. zawarły umowę sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu prawa odkupu, obejmujące sprzedaż EC Szombierki za cenę 984,0 tys. zł (800,0 tys. zł netto).

W okresie od maja 2019 r. do grudnia 2020 r. gmina Bytom (reprezentowana przez kolejnego Prezydenta Miasta) wielokrotnie proponowała właścicielowi obiektu – REZONATOR S.A. przejęcie ww. nieruchomości (nieodpłatnie bądź za cenę równą cenie nabycia tej nieruchomości od poprzedniego właściciela), jednak propozycje te pozostały bez odpowiedzi.

W lutym 2021 r. gmina Bytom zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Bytomiu o możliwości popełnienia przez właściciela ww. obiektu przestępstwa, a Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie doprowadzenia w okresie od nieustalonego dnia 2016 r. do 3 marca 2021 r., przez zaniechanie, do uszkodzenia budynku EC Szombierki, przez sprawcę, na którym ciążył prawny szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi, tj. o przestępstwo z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli postępowanie było w toku.

We wrześniu 2021 r. (w toku niniejszej kontroli) Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę popierającą współpracę gminy z Województwem Śląskim w celu przejęcia EC Szombierki.”

Dziwna koincydencja, nieprawdaż? Czy Damian Bartyla chyba zdaje sobie sprawę z konsekwencji oraz tego, że utracił parasol ochronny i protektorów? Zobaczymy.


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka