0 obserwujących
102 notki
90k odsłon
  967   0

Powołanie pięciu sędziów przez PO nieważne z mocy prawa...

foto wikipedia
foto wikipedia

Jeśli wybór pięciu sędziów jest niezgodny z prawem co stwierdza ten sejm i częściowo Trybunał to jest to wybór nieważny z mocy prawa, a nie dlatego, że tak orzekł Trybunał Konstytucyjny czy Sejm obecnej kadencji.

Czytam wielkie epistoły na temat wyboru nowego składu Trybunału Konstytucyjnego przez PIS lecz nie widzę, by ktokolwiek dotykał sedna rzeczy. Nawet prawnicy ślizgają się po powierzchni nie wskazując istoty rzeczy i nie wyjaśniają kwestii prawnych do końca. Wczoraj czytałam artykuł „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po Jarka stronie” Jadwigi Sztabińskiej (DGP) i załamuję ręce nad poziomem wiedzy prawniczej redaktorów pism prawniczych, tekst obok prawa. Oczywiście tekst stylizowany na „niby to obiektywny”, ale tylko niby. Pani redaktor nie dodała też nic więcej w kwestiach prawnych ponad to co Trybunał Konstytucyjny orzekł. A TK konstytucyjny to też ludzie i też popełnia błędy o czym przekonujemy się choćby czytając wyrok jaki zapadł na niekorzyść Prezesa TK przez Sądem Okręgowym w Warszawie.

Mitem jest też twierdzenie, że TK jest apolityczny. Jest, był i będzie służył władzy, bo takie są reguły gry w systemie politycznym. Najwyższy czas, by skończyć z uprawianiem hipokryzji. TK liczy 15 sędziów, z czego 10 zostało wybranych przez PO i 5 teraz przez PIS – wniosek nasuwa się sam.

Ale przejdźmy do meritum zagadnienia:

Nieważność bezwzględna powoduje, że czynność prawna nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Nieważność bezwzględna zachodzi, gdy dokonano czynności prawnej sprzecznej z prawem i z taką nieważnością mamy do czynienia przy wyborze pięciu sędziów przez PO ponieważ dwie instytucje jaką jest TK i Sejm stwierdziły, że uchwały poprzedniej kadencji naruszają prawo.

Wybór sędziów dokonany przez PO był dotknięty wadliwością prawną co stwierdza Trybunał Konstytucyjny (w starym składzie). Czynność prawna jako sprzeczna z prawem jest nieważna z mocy prawa, a nie dlatego, że tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. W przypadku nieważności bezwzględnej, a z taką tu mamy do czynienia jest tak, jakby w ogóle nie doszło do czynności prawnej. TK wskazuje tylko, że dany akt jest dotknięty nieważnością, ale to Sejm ma dokonać zmian i wycofać nieważny akt i dopiero wtedy przestanie on obowiązywać.

Do tego, by stwierdzić, że akt prawny narusza prawo potrzebna jest wiedza a nie decyzja, a jeśli akt prawny narusza prawo to jest nieważny z mocy prawa. Jednak dopóki nie zostanie wycofany z obiegu wciąż jest aktem obowiązującym.

Sejm poprzedniej kadencji wydał pięć uchwał a sejm obecnej kadencji stwierdził, że naruszają one prawo i dlatego podjął uchwały, że nie mają one mocy prawnej. A zatem nie tylko, że są nieważne z mocy prawa, ale też nie obowiązują. Mam jedynie wątpliwość czy sejm ma prawo podjąć uchwały o stwierdzeniu braku mocy uchwał. Bez wątpienia ma prawo je zmienić czyli raczej uchylić.

Skoro zgadzamy się, że TK bada tylko zgodność z Konstytucją aktów normatywnych czyli tych o charakterze ogólnym to Sejm w zakresie podejmowanych uchwał także tych pięciu nie podlega żadnej kontroli. I tylko sąd powszechny w indywidualnej sprawie będzie mógł orzec czy uchwały te są ważne czy nie (w mojej opinii a jak będzie Bóg raczy wiedzieć).

Sejm obecnej kadencji wydał pięć uchwał stwierdzających nieważność uchwał poprzednich. Zatem w tym przypadku badamy zgodność z prawem każdej uchwały z osobna.

Na nieważność bezwzględną a z taką mamy tu do czynienia powołać się może każdy, kto ma w tym interes prawny.

Art. 58. § 1.Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.


c.d. nastąpi

 

Lubię to! Skomentuj29 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale