0 obserwujących
100 notek
156k odsłon
754 odsłony

Wynagrodzenia dla blogerów

Wykop Skomentuj3

Wśród blogerów wrze. Coraz częściej zadają pytanie: dlaczego portal blogerski zarabia na reklamach, a bloger za swoją twórczość nie otrzymuje honorariów autorskich? To prawdziwy powód dla, którego redakcja Nowego Ekranu musiała zakneblować mi usta.

Z komercyjnością portali związane są wątpliwości, co do polityki redakcyjnej (promowanie publikacji na stronie głównej), cenzury oraz jawności misji portalu i jego właściciela. Rozważmy dwa modelowe rozwiązania prowadzenia portalu blogerskiego: korporację oraz społeczność internautów.

Model korporacyjny

Decyzje

W modelu korporacyjnym właścicielem portalu blogerskiego jest nastawiona na zysk korporacja (głównie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna). W korporacji ostateczne decyzje podejmuje jej właściciel, który najczęściej jest zewnętrznym inwestorem finansującym przedsięwzięcie. Organy korporacji, jak zarząd, czy redakcja są pośrednikami właściciela. Jak coś właścicielowi nie spodoba się to dokona zmiany zarządzających na odpowiadających jego potrzebom.

Ryzyko zmiany polityki będzie zawsze istniało, z uwagi na zmienność wizji właściciela lub samą zmianę właściciela (sprzedaz korporacji). Ryzyko może zmniejszyć samoograniczenie się właściciela w formie ustanowienia np. regulaminu. Ale będzie to tylko samoograniczenie,  właściciel korporacji może zmienić ustalone przez siebie reguły gry.

Do własności korporacji czasami dopuszcza się niektórych blogerów. Jednak ich prawa najczęściej są ograniczone do granic iluzji szczupłością obejmowanego kapitału oraz uprzywilejowaniem akcjonariuszy założycieli, co do głosu.

Inną formą współuczestniczenia blogerów w życiu korporacji są nieformalne ciała o charakterze doradczym. Ich nieformalność przekłada się na brak podstaw do stanowienia, a tym samym generalnie na słabość pozycji w strukturze korporacji.

Promowanie postów i cenzura

Decyzje o wyróżnianiu postów poprzez publikację na stronie głównej najczęściej podejmuje  powołana przez właściciela redakcja na podstawie własnych kryteriów zbieżnych z polityką właściciela. Uprawnienie to kusi promowaniem własnej twórczości, tym częstszym im władze redakcji mają większe ambicje medialnego zaistnienia.

Uzależnienie redakcji od właściciela skutkuje również szczególnym traktowaniem jego artykułów. Gdy właściciel uzna jakieś swoje przesłanie za godne promowania, redakcja najczęściej temu się podporządkowuje pod rygorem zwolnienia.

Identyczne zasady jak przy publikacji obowiązują przy cenzurze wpisów. Decyduje wola właściciela najczęściej ujawniania za pośrednictwem redakcji. Bywa, że staje się to szczególnie jaskrawe przy próbie publikacji przez blogera notek nieprzychylnych właścicielowi korporacji.

Prawa autorskie

W modelu korporacyjnym przyjęło się, że blogerzy w bardzo szerokim zakresie przenoszą nieodpłatnie na korporację autorskie prawa majątkowe. W interesie finansowym korporacji leży jak najszersze eksploatowanie twórczości blogera. Jest to źródło ruchu na korporacyjnym portalu, a tym samym podstawa do uzyskiwania przez korporację przychodów z reklam. Blogerowi pozostaje satysfakcja z opublikowania wpisu.

Zasady przenoszenia praw autorskich na korporację najczęściej są określone w regulaminach. Bloger przy rejestracji na portalu nie ma możliwości negocjacji warunków. Albo je przyjmuje, albo nie publikuje. Zapewnia to stabilność modelu korporacyjnego.

Przychody

Reklamy są zamieszczane na portalu na podstawie umowy korporacji z reklamodawcą, w tym z agencjami reklamowymi. Przychody z reklam stanowią zatem własność korporacji. Wysokość przychodów jest uzależniona od popularności portalu, a ta zależy od jakości postów blogerów i liczby blogerów.

Portale blogerskie plasujące się na ok. 300 miejsce w Polsce pod względem ruchu mają szansę przy aktywnej i efektywnej sprzedaży na przychody z reklam rzędu ok. 50 tys. zł miesięcznie. Osiągnięcie takiej pozycji jest możliwe nawet po kilku miesiącach działalności.

Koszty

W modelu korporacyjnym o zakresie ponoszenia kosztów decyduje polityka właściciela. Właściciel oczekuje zamortyzowania się dokonanych nakładów inwestycyjnych oraz generowania nadwyżek finansowych pozwalających na wzrost wartości korporacji.

Portal blogerski w modelu korporacyjnym jest tworzony najczęściej na podstawie kupionego zamówionego oprogramowania. Prawa autorskie do niego i jego koszt wpływa na zmniejszenie ryzyka powstania konkurencyjnych portali zakładanych przez niezadowolonych blogerów.

W korporacji może powstać kilka centrów kosztów. Środki pochłaniają m.in. organy statutowe, redakcja i administracja. Mają one tendencję do rozrastania się i konkurencji o zasoby korporacji.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale