0 obserwujących
481 notek
237k odsłon
146 odsłon

Warsztaty na Zjeździe PTS! ZapraszaMY!

Wykop Skomentuj2

Sytuacja obecnego kryzysu (zwanego finansowym) może być pretekstem do podjęcia rozważań dotyczących stanu demokracji we współczesnym świecie. Istnieje bowiem ścisła korelacją pomiędzy sferą gospodarki i sferą polityki nie tylko w czasie dekoniunktury, ale także w okresie stabilnego wzrostu. Poszczególne państwa czy struktury ponadpaństwowe wypracowują zarówno ramy prawne, jak i szerszą wizję systemu ekonomicznego, które de facto konstytuują porządek gospodarczy na różnym poziomie. Szczególnie w sytuacji kryzysu sposoby podejmowania kroków zaradczych są pod nadzwyczajną „obserwacją” społeczeństwa, które w okresach prosperity nie wykazuje spektakularnego zainteresowania aktywnością instytucji państwowych czy organizacji międzynarodowych. Dodatkowo, kryzys jest wyśmienitą okazją do „zawłaszczania” szczególnych uprawnień i wprowadzania daleko zakrojonych zmian przez agendy państwowe czy globalne organizacje w imię tzw. dobra ogółu. Te wszystkie elementy mają swoje odzwierciedlenie w postaci konfliktów, które pojawiają się na linii państwo i/lub organizacje ponadpaństwowe a społeczeństwo (także w znaczeniu wykraczającym poza ramy państw narodowych). Przy okazji obecnego kryzysu mamy do czynienia z nad wyraz aktywnymi ruchami społecznymi, starającymi się aktywnie wpływać nie tylko na rządzących, ale również na szeroką opinię publiczną. Tym samym obserwujemy generalną zmianę, polegającą na kontestacji „klasycznych” sposobów partycypacji w systemie demokratycznym (np. udział w wyborach), które zastępowane są – jak określa to Pierre Rosanvallon – kontrdemokracją. Podstawy kwestionowania „klasycznej” formuły demokratycznych rządów mają związek z odczuwanym spadkiem poziomu reprezentacji obywateli w tym systemie, jak również z generalną tendencją odrywania się świata polityki (także w globalnym wymiarze) od oczekiwań zwykłych ludzi.
 
Termin zgłaszania propozycji referatów do organizatorów grup tematycznych: 20 luty 2013 r.
 
 
dr Mariusz Baranowski, Aleksander Z. Zioło

warsztatyanaliz@gmail.com; mariusz_baranowski@tlen.pl
 
Ogłoszenie składu grup tematycznych: 11 marca 2013 r.
 
 
Zgłoszenia udziału w grupach tematycznych prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów grupy, (w terminie do 20 lutego 2013 r.) na adresy mailowe podane w zestawieniach.
Zgłoszenie referatu powinno zawierać:
- tytuł w języku polskim i jęz. angielskim
- streszczenie proponowanego wystąpienia (ok. 400 słów)
- afiliację autora, stopień (tytuł) naukowy
- dane kontaktowe (adres mailowy, telefon)
Zgłaszającym przypominamy o zasadzie jeden uczestnik – jedno wystąpienie. Organizatorzy nie mogą mieć referatów w trakcie swoich sesji. Ale organizatorzy grupy tematycznej mogą oczywiście wygłosić referat w trakcie innego spotkania zjazdowego (sesji, grupy tematycznej).
 
Organizatorom grup tematycznych przypominamy, że obrady grupy trwają ok. 135 minut (2 godz.15 min). W trakcie obrad grupy tematycznej może wystąpić nie więcej niż pięciu referentów, ale zalecane jest, by ograniczyć się do czterech wystąpień. Rygorystycznie ma być przestrzegana zasada – maksymalnie 2/3 czasu (90 minut) zajmują referaty, a minimum 1/3 (45 minut) przeznaczona jest na dyskusję. Grupa tematyczna nie może składać się wyłącznie z członków jednego zespołu badawczego (instytutu, uczelni).
 
Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie