0 obserwujących
481 notek
239k odsłon
  152   0

Warsztaty na Zjeździe PTS! ZapraszaMY!

Sytuacja obecnego kryzysu (zwanego finansowym) może być pretekstem do podjęcia rozważań dotyczących stanu demokracji we współczesnym świecie. Istnieje bowiem ścisła korelacją pomiędzy sferą gospodarki i sferą polityki nie tylko w czasie dekoniunktury, ale także w okresie stabilnego wzrostu. Poszczególne państwa czy struktury ponadpaństwowe wypracowują zarówno ramy prawne, jak i szerszą wizję systemu ekonomicznego, które de facto konstytuują porządek gospodarczy na różnym poziomie. Szczególnie w sytuacji kryzysu sposoby podejmowania kroków zaradczych są pod nadzwyczajną „obserwacją” społeczeństwa, które w okresach prosperity nie wykazuje spektakularnego zainteresowania aktywnością instytucji państwowych czy organizacji międzynarodowych. Dodatkowo, kryzys jest wyśmienitą okazją do „zawłaszczania” szczególnych uprawnień i wprowadzania daleko zakrojonych zmian przez agendy państwowe czy globalne organizacje w imię tzw. dobra ogółu. Te wszystkie elementy mają swoje odzwierciedlenie w postaci konfliktów, które pojawiają się na linii państwo i/lub organizacje ponadpaństwowe a społeczeństwo (także w znaczeniu wykraczającym poza ramy państw narodowych). Przy okazji obecnego kryzysu mamy do czynienia z nad wyraz aktywnymi ruchami społecznymi, starającymi się aktywnie wpływać nie tylko na rządzących, ale również na szeroką opinię publiczną. Tym samym obserwujemy generalną zmianę, polegającą na kontestacji „klasycznych” sposobów partycypacji w systemie demokratycznym (np. udział w wyborach), które zastępowane są – jak określa to Pierre Rosanvallon – kontrdemokracją. Podstawy kwestionowania „klasycznej” formuły demokratycznych rządów mają związek z odczuwanym spadkiem poziomu reprezentacji obywateli w tym systemie, jak również z generalną tendencją odrywania się świata polityki (także w globalnym wymiarze) od oczekiwań zwykłych ludzi.
 
Termin zgłaszania propozycji referatów do organizatorów grup tematycznych: 20 luty 2013 r.
 
 
dr Mariusz Baranowski, Aleksander Z. Zioło

warsztatyanaliz@gmail.com; mariusz_baranowski@tlen.pl
 
Ogłoszenie składu grup tematycznych: 11 marca 2013 r.
 
 
Zgłoszenia udziału w grupach tematycznych prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów grupy, (w terminie do 20 lutego 2013 r.) na adresy mailowe podane w zestawieniach.
Zgłoszenie referatu powinno zawierać:
- tytuł w języku polskim i jęz. angielskim
- streszczenie proponowanego wystąpienia (ok. 400 słów)
- afiliację autora, stopień (tytuł) naukowy
- dane kontaktowe (adres mailowy, telefon)
Zgłaszającym przypominamy o zasadzie jeden uczestnik – jedno wystąpienie. Organizatorzy nie mogą mieć referatów w trakcie swoich sesji. Ale organizatorzy grupy tematycznej mogą oczywiście wygłosić referat w trakcie innego spotkania zjazdowego (sesji, grupy tematycznej).
 
Organizatorom grup tematycznych przypominamy, że obrady grupy trwają ok. 135 minut (2 godz.15 min). W trakcie obrad grupy tematycznej może wystąpić nie więcej niż pięciu referentów, ale zalecane jest, by ograniczyć się do czterech wystąpień. Rygorystycznie ma być przestrzegana zasada – maksymalnie 2/3 czasu (90 minut) zajmują referaty, a minimum 1/3 (45 minut) przeznaczona jest na dyskusję. Grupa tematyczna nie może składać się wyłącznie z członków jednego zespołu badawczego (instytutu, uczelni).
 
Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie