120 obserwujących
641 notek
746k odsłon
492 odsłony

Monarchia przedstawicielska III RP, czyli trzeci typ monarchii (zasady, urzędy i osoby)

Wykop Skomentuj5

WSTĘP

W ostatnim tekście o J.Danielsie w drugiej części którego przedrukowałem pierwszą, roboczą wersję życiorysu enigmatycznego wagabundy i penetratora polskich salonów rządowych – użyłem (z zastrzeżeniem) porównania J.Danielsa do Nikodema Dyzmy. Zastrzegłem się, że jeśli Dyzma, to skrzyżowany z Ałganowem. To są wszystko porówania. Porównania robione na szybko. Ostrzegam wszystkich przed bagatelizacją „misji” (operacji) realizowanej przez Danielsa. Porównanie z Dyzmą ma niedobry skutek – banalizuje całą aferę z Danielsem. W rzeczywistości mamy tu do czynienia ze sprawami bardzo poważnymi i niezwykle niebezpiecznymi precedensami „legalnego” czynienia wyłomów w systemie bezpieczeństwa państwa. Każdy  dzień dłużej trwania kariery tej jednostki osobowej w sferach okołorządowych to kompromitacja i poważne zagrożenie dla państwa w wymiarze jego suwerenności obronnej, ekonomicznej oraz kulturowej!

Łukasz Bugajski na specjalnej stronie poświęconej „rozpracowaniu Danielsa” (http://www.lukasz.bugajski.net/kjd.html) zapowiedział drugą, o wiele pełniejszą odsłonę strony w dn. 18.08.2018, wzbogaconą o nowe teksty oraz materiały foto i video. Póki co zapraszam do wysłuchania kilku minut refleksji dr E.Kurek o J.Danielsie. Dr Kurek pokazuje, iż 3 najważniejsze osoby w państwie nie są w stanie się poważyć na przeciwstawienie się jakiemuś obcemu wagabundzie. Poniższe uwagi dr Kurek zainspirowały mnie do napisania tekstu o nowej formie ustroju testowanej obecnie na ciele Rzeczpospolitej, który to tekst zamieszczam zaraz pod w/w fragmentem video rozmowy z dr Kurek. Tekst ten nie dotyczy, oczywiście, Danielsa, tylko tworzonych nam w Polsce form ustrojowych, w które ten osobnik wszedł jak w masło. Nie będzie on - będzie ktoś z innej, obcej dynastii. Obserwowanie technologii wnikania Danielsa jako technologii utraty państwa może być bardzo instruktywne dla nauki jak zatrzymać i uniemożliwiać w przyszłości takie procesy, jednak poniższy tekst operuje na bardziej ogólnej płaszczyźnie niż "dzieje Jonathana". Problemem jest rozbrajanie państwowości i powolny demontaż barier immunologicznych zdrowego, suwerennego i godnego państwa. 


TRZECI RODZAJ WSPÓŁCZESNEJ MONARCHII

1.

Współcześnie w Europie funkcjonują dwa rodzaje monarchii – parlamentarna i konstytucyjna.  W Polsce na skutek ponad 800-letniej przyjaźni z narodem wybranym wykształciła się nowa forma ustroju: monarchia przedstawicielska, jest to skrzyżowanie monarchii absolutnej z monarchią plemienną posługujące się przedstawicielstwem prezydenta i parlamentu w celach utrzymywania miejscowego gminu w ryzach. Upraszczając: w hierarchicznym państwie dwunarodowym (por. wypowiedź J.Gowina o RP jako ojczyźnie dwóch narodów) prezydent i parlament nie są już reprezentantami narodu (rdzennego), lecz przedstawicielami interesów właściwego regenta, czyli narodu predystynowanego (autosuwerena). Demokracjoidalność ustroju utrzymywana jest ze względu na wymagania PR-u międzynarodowego. Obydwie obecne formy monarchii europejskich są monarchiami niewłaściwymi. Nawet w monarchii konstytucyjnej rola „władzy” króla jest czysto symboliczna (kompletowanie gabinetu ministerialnego). Właściwą monarchią, nawiązującą do klasycznej monarchii absolutnej jest wypracowana w Polsce przez dwa narody monarchia przedstawicielska (symulująca demokrację). W monarchii przedstawicielskiej władzę sprawuje niekoronowany, niejawny król danego kraju (deep local king)  poprzez swego przedstawiciela zwanego przez gmin Prezydentem. Przedstawiciel niekoronowanego króla (Prezydent) sprawuje kontrolę nad władzą ustawodawczą i sądowniczą oraz jako głowa władzy wykonawczej czuwa nad tym, by gabinety ministrów i administracja rządowa realizowały wytyczne Pierwszego (tzn. niekoronowanego króla) oraz tych zewnętrznych ośrodków władzy, których cele urzeczywistnia na terenie Polski.      n

Cechą rozpoznawczą polskiej monarchii przedstawicielskiej (osobliwością) jest przybranie przez całość konstruktu ustrojowego kolorytu intensywnie patriotycznego (patriotyzm narodu podporządkowanego), do czego drugi naród (naród dominujący) silnie zachęca naród pierwszy ze względów strategicznych. Patriotyzm tu lansowany nie jest bytem naturalnym i zakorzenionym ani realizowanym głęboko, lecz spełnia funkcje ideologiczne identyczne do tych, jakie kiedyś w krajach demokracji ludowej spełniała ideologia internacjonalistyczna - spaja, uspokaja, dezorientuje i dezinformuje.

Nowy ten system wykształcił się ostatecznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy zeszłego roku oraz stycznia 2018 r. System ten tylko pozornie wygląda jak system mieszany, hybrydowy. W istocie jest to bardzo spójna konstrukcja potrafiąca złożone operacje prawno-ustawodawcze przeprowadzać w ciągu trzech godzin. Taki pokaz wykończonej, idealnej wersji monarchii przedstawicielskiej z niejawnym i niekoronowanym królem mieliśmy podczas prezentacji wersji demo omawianego ustroju w czasie uchwalania nowelizacji ustawy o IPN i podczas ogłaszania ludowi Obwieszczenia o Koregencji, zwanego deklaracją Netanjahu-Morawieckiego. Taka efektywność systemu jest celem obecnego rządu, niestety, wprowadzenie tak błyskawicznego tempa uformowania marzeń, zamiarów i planów Króla Dwóch Narodów (JE B.N.) oraz jego prawej ręki, czyli niekoronowanego króla ziem Polind – uformowania w postać prawną i jej transmisji przez szlak parlamentarny – musi jeszcze potrwać. Jak widzimy intensywne prace testowe trwają i wszystko jest na jak najlepszej drodze. Kolejne etapy wydoskonalania systemu monarchii przedstawicielskiej ogłaszane są ludowi jako kolejne sukcesy ludowego rządu, co zapewnia potrzebny spokój społeczny do prac nad wersją poprawioną systemu. Prace nad podobnym ustrojem prowadzone są od dłuższego czasu na Ukrainie. Aktualna faza "rozwoju" ukraińskiej monarchii przedstawicielskiej wskazuje, iż droga ukraińska ku temu nowemu ustrojowi jest mniej cywilizowana niż polski wariant.

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale