23 obserwujących
378 notek
155k odsłon
178 odsłon

Dzień dobry, ojcze, jaka radość widzieć ciebie, czyli Świątynia Ludu i polska partiokracja

Wykop Skomentuj

Syndrom jerozolimski

"Syndrom jerozolimski (obłęd jerozolimski) – zaburzenie urojeniowe występujące wśród pielgrzymów i turystów odwiedzających Palestynę, a w szczególności Jerozolimę.

Zaburzenie polega na tym, że osoby pod wpływem obecności w miejscach związanych z historią biblijną doznają psychicznego szoku, utożsamiają się z postaciami biblijnymi. Psychiatrzy przyczyn choroby upatrują w zderzeniu własnych wyobrażeń pielgrzymów oraz ich oczekiwań dotyczących wizyty w Ziemi Świętej z rzeczywistością. Rocznie syndrom ten dotyka około 200 osób, głównie mężczyzn w wieku 20–30 lat. Są to głównie mężczyźni wyznania chrześcijańskiego lub żydowskiego (kilka przypadków odnotowano wśród muzułmanów). Przedstawiciele innych religii i ateiści nie doświadczają tego zjawiska. Rzadko pojawia się wśród kobiet. Statystycznie częściej występuje u mężczyzn z USA, z wyższym wykształceniem [...]. Najczęściej przypadłość ta dotyka osoby wychowane w konserwatywnych [...] rodzinach [...]. Dlatego cześć lekarzy uważa, że jedną z przyczyn syndromu jest fanatyzm religijny. [...] Syndrom jerozolimski powiązano z pokrewnym zaburzeniem psychicznym – kompleksem mesjasza."

Kompleks mesjasza

"Kompleks mesjasza jest stanem psychicznym, podczas którego jednostka uważa, iż została wybrana lub jej przeznaczeniem jest ocalenie pewnej grupy osób lub nawet całej ludzkości. Zwykle pojawia się u osób ze schizofrenią lub zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. 

Gdy kompleks mesjasza występuje w związku z pobytem w Jerozolimie lub Ziemi Świętej, jest on częścią szerszego syndromu jerozolimskiego

Kompleks ten można również powiązać z grupą osób, która uważa daną jednostkę za mesjasza."

Kompleks Boga

"Kompleks Boga – stan umysłu, w którym dana osoba uważa, że posiada nadnaturalne uprawnienia lub nieograniczone możliwości. Osoba zazwyczaj uważa się za stojącą powyżej zasad społeczeństwa oraz, że należy jej się z tego tytułu szczególna uwaga.

Pojęcie stworzył psychoanalityk Ernest Jones. Antoni Kępiński zwraca uwagę na częstotliwość występowania tego zaburzenia osobowości." 

Paternalizm

Paternalizm (z łac. pater 'ojciec' i gr. ismos 'wiedza') – ingerencja w działanie lub ograniczenie wolności innej osoby lub grupy, motywowane ich dobrem lub koniecznością ochrony. Jednostki, które otacza się paternalistyczną opieką, uznawane są za niezdolne do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i w konsekwencji wymagające pomocy i kontroli.

Zjawisko paternalizmu występuje w wielu obszarach życia: w stosunkach rodzinnych, edukacji, polityce, medycynie.

    W socjologii – oznacza wywodzącą się z myśli Konfucjusza doktrynę ujmującą stosunki rodzinne i społeczne w sposób hierarchiczny, [...]   

    W makroekonomii – jest doktryną uzasadniającą konieczność szerokiego ingerowania państwa w rynek, czego celem jest ochrona jednostek. Doktryna ta jest jedną z podstaw idei państwa opiekuńczego,

    W zarządzaniu – jest modelem kierowania firmą, w którym jej struktura organizacyjna ma opierać się na paternalizmie podobnym do paternalizmu w ujęciu socjologicznym, gdzie właściciel firmy jest jak jej ojciec, zaś pracowników traktuje jak swoją rodzinę.

[źródło: Wiki]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Boga

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_mesjasza

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia_Ludu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syndrom_jerozolimski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paternalizm

https://en.wikipedia.org/wiki/Peoples_Temple

================================================================================

Hattrick Kaczyńskiego, czy kalka Protokołów Mędrców Syjonu?

Kabała, dobroduszność i sztuka wojny czyli politycy PIS-u i czarodziejski płaszcz


Fenomen Tuska i polskie dziedzictwo jego misji


Kult młota i pośrednika, czyli co i dlaczego ukazało się poza murem


Polska bez Polski, czyli dwoje dzieci trockistowskiej wilczycy


Jerozolima, Paryż i Warszawa

Długie ręce Martyny W. i odwrócony system budowania RP

„Niepodzielność rabina” i filosemicki mesjanizm braci Kaczyńskich


                                                        image

                                                                 image


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale