wzmianka wzmianka
557
BLOG

Planowanie i realizacja dostaw energii

wzmianka wzmianka Energetyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 24

Źródło: http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/default.aspx

Kuję żelazo póki gorące, czyli piszę ciąg dalszy poszukiwania optymalnej drogi transformacji energetycznej, śledząc dostępne dane o zarządzaniu siecią rozprowadzającą milionom odbiorców energię pochodzącą z różnych źródeł sterowalnych i żywiołowych. z  dużym udziałem energii słonecznej i wiatrowej. Portal obserwowany przeze mnie od stycznia 2020 r. prezentuje dane w czasie prawie rzeczywistym.  Warto przypomnieć sobie lub zapoznać się po raz pierwszy z  grafiką w notce - Wycieczka do Kalifornii aby dostrzec rozwój obrazowania danych udostępnianych wszystkim zainteresowanym tą problematyką.

Dzisiaj przedstawiam materiał domykający wiedzę o najważniejszych danych budowania planów dobowych i tygodniowych dostaw energii odbiorcom, od zgłaszanych zapotrzebowań na moc, po realizację tych potrzeb. Bez analizy takich danych, praktycznie nie da się zrozumieć trudności występujących w przechodzeniu sieci energetycznych na dostawy z dużym udziałem energii słonecznej i wiatrowej.

Od stycznia tego roku, czyli po dwóch latach od mojego włączenia się do obserwacji głównej sieci kalifornijskiej, pojawiały się nowe sposoby wizualizacji bieżących danych o mocach dyspozycyjnych źródeł stabilnych oraz niestabilnych. Zmiany te są udokumentowane w moich notkach na grafice, bo po zmianie programu graficznego nowa grafika widoczna jest także w danych historycznych. Dyspozycyjna moc dostaw energii ze słońca i wiatru stanowi nadbudowę -  ukoronowanie - dla mocy dyspozycyjnych źródeł przewidywalnych (w grafice szarych, słownie nazywanych netto). 

Przedstawiam wykresy z dwóch dni omówionych w poprzednich notkach - 26 i 27 czerwca 2022 r.  Każdy może je zobaczyć w oryginale pod podanym na obrazkach adresem zmieniając datę po lewej. 


image

image

Ostatni wykres wprowadzony od nowego roku, przedstawia dane o planach wielodniowych. Plany takie opisywałam dotyczące Polski oraz Kalifornii opisywałam już w swoich notkach.Wykres ten nie jest archiwizowany dla nas. Jest w nim jedna opcja obejmująca realizację pierwszego dnia. Mam nadzieję, że za jakiś czas wprowadzi się opcję z planem dnia na ostatniej pozycji iz wypełnionymi poprzednikami, co pozwoli nam obserwować i porównywać garby i garbiki występujące w ciągu tygodnia. 

Aby pokazać sens pokazania sprasowanych dostaw energii w ciągu doby przedstawiam dzisiejszy zrzut ekranu przed podmianą na dzisiejszy dzień, który rozpocznie się o godz. 9:00 naszego czasu. 

image

Widzimy na tycwykresach planów i realizacji dostaw, że w ciągu całej doby musi być utrzymywana cała baza mocy u dostawców ciemnej energii, do których należą także źródła odnawialne,dostarczające około 25% dostaw energii z OZE. Są to także źródła priorytetowe w dostawach, których niie wolno wyłączać. 

Takie obrazy nasuwają myśl, że zbyt mało energii zielonej zużywa się w czasie jej szczytowego wytwarzania. Góra energii słonecznej nie  tworzy garbu zużycia tylko wpija się w dostawy energii pochodzącej ze źródeł sztywnych i mało elastycznych. Nie można jej na to pozwolić ze względów oczywistych - bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i geotermalnych. Nowe moce energii taniej w wytwarzaniu, np. energii słonecznej powinny ztem być powiązane z nowymi odbiorcam[ tej energii zlokalizowanymi w bliskim otoczeniu. Proces taki w Polsc się już odbywa w polskich koncernach, a może i zagranicznych?

W Kalifornii inwestuje się w magazyny energii w bateriach oraz eksport, co jest odejmowane od importu w energii ogółem. Ilość eksportowanej energii na razie rośnie, ale może kiedyś będzie maleć. W Polsce, jako kraju o mniej korzystnych warunkach pozyskiwania energii słonecznej z każdej jednostki zainstalowanej mocy, dbałość o wytworzenie garbu większego zużycia energii w godzinach maksymalnych dostaw tej energiij staje się pilną koniecznościuą Nie wolno krajowi na dorobku, zapominać o zrónoważonym rozwoju. Zrównoważenie dotyczy także powiaania  planów przyrostu mocy z planami inwestycjmyi konsumentów energii. Bez tego będzie się w przyszłości tracić wiele wytworzonej energii.  Tym problemom miały przeciwdziałać klastry, o których ostatnio mniej się słyszy. 

"Krótko mówiąc": Wszyscy wiele mówią i piszą o zrównoważonym rozwoju, ale zapominają o bilansach energetycznych, jako sposobie opisu postępu w zrównoważaniu krajowej gospodarki. W energetyce zadanie jest proste: Należy w transformacji zadbać o oddalanie się dostaw energii, zwłaszcza w lecie, od mocy dyspozycyjnej ciemnej energii - żródeł sztywnych (jądrowe) i mniej elastycznych (węglowe). Garb nam sam nie urośnie, trzeba go wychodować - oczywiście w zrównoważony sposób, balansując na linie łączącej pomysły inwestorów i polityków  krajowych i zagranicznych.  

Magazynowanie energii pochodzącej z dowolnego źródła, było i będzie zawsze bardzo kosztowne. Może ktoś zna odpowiedź na pytanie:

W jakim procencie energia słoneczna i wiatrowa  produkowana w Polsce jest zużywana na bieżąco? 


wzmianka
O mnie wzmianka

Wykształcenie techniczne, praca w zawodzie. Do pisania na S24 namówił mnie wnuk Jędrzej.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka