wzmianka wzmianka
132
BLOG

Kolizje w dostawach energii z różnych źródeł

wzmianka wzmianka Gospodarka Obserwuj notkę 6

Kolizje takie występują już od dawna w sieciach kalifornijskich i zostały już przeze mnie opisane wiele razy. Powtórzę opis takich sytuacji ponownie przy wykorzystaniu danych z dnia 18 października 2022 roku, przedstawionych i omówionych w poprzedniej notce. Dane o dostawach energii w jesieni lepiej przystają do zapotrzebowania, w związku z czym mniej nadmiarowej energii  słonecznej i wiatrowej wymaga ograniczenia w dostawach (źródło).

Od dawna poszukuję optymalnych rozwiązań w odniesieniu do proporcji udziałów energii nazywanych często "darmowymi"" z dostawami energii ze źródeł produkujących energię z paliw kopalnych w zawodowych elektrowniach cieplnych. Zwieńczeniem moich poszukiwań ściany, o którą mogą się rozbić inwestycje w farmy wiatrowe jest notka o wirtualnym magazynie energii wiatrowej, bo tylko taką energię rejestrowano w 2019 r. w bazie danych PSE. Zarówno baza danych o produkcji energii, jak i grafika sporządzana na jej podstawie są w Polsce więcej niż skromne w stosunku do tego co jest dostępne w Kalifornii. Przystępuję zatem do opisu kolizji dostaw energii w sieciach bilansujących zapotrzebowanie i dostawy. 


image

Od pewnego czasu grafikę pokrycia potrzeb z różnych źródeł dostaw energii uzupełniono opcją dodania energii zielonej (tu - kaczej) do zerowego poziomu bez sumowania obu energii. Zamiana danych osobistych wiatru i słońca na dane skumulowane ustawi zieloną energię w pozycji netto, co chyba lepiej oddaje jej wagę w całości dostaw :). Dla uniknięcia nieporozumień z powodu braku linii zerowej na osi mocy, dodaję kolejny rysunek zawierający dostawy energii ze wszystkich źródeł odnawialnych oraz dostawy energii jądrowej. ograniczonej obecnie do połowy mocy tego źródła. 

image Do sieci kalifornijskiej dostarczana jest energia o stałej mocy wynoszącej około 4 GW. Można zatem powiedzieć, że energetyka atomowa oraz energia faktycznie odnawialna, pochodząca ze spalania biogazu i biomasy mogą ze sobą kolidować po przeinwestowaniu, co w Kalifornii zdarza się babardzo często, ale w dniu obserwowanym nie wystąpiło. Można to śledzić w danych rzeczywistych dostępnych w Kalifornii oraz na danych z planów budowy elektrowni jądrowych i farm wiatrowych w Polsce. O fotowoltaice nie wspominając. 

     Komiks o dostawach energii w dniu 18 X 2022 r. 

Skumulowane dostawy energii dnia 18 X 2022 r. - oryginał

image

Dostawa i magazynowanie energii z OZE w dniu 18 X 2022 r. 

image

Gniazdo dla energii słonecznej w dniu 18  X 2022 r. (bez energii z baterii)

image

Główni budowniczy gniazda na fundamencie energii jądrowej

image

OZE bez słońca w dniu 18 X 2022 r. w większej skali 

image


wzmianka
O mnie wzmianka

Wykształcenie techniczne, praca w zawodzie. Do pisania na S24 namówił mnie wnuk Jędrzej.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka