42 obserwujących
3535 notek
880k odsłon
  232   2

Sowieci przyspieszają wybuch II WŚ 

Sowieci przyspieszają wybuch II WŚ 


image

Na zdjęciu 22 maja 1939 roku Mussolini i Hitler świętując oś Rzym-Berlin, podpisują Pakt Stalowy.


Sowieci od czasu odsunięcia ich od konferencji w Monachium, pozostawali w wyczekiwaniu. Stalin w marcu 1939 określił to najbardziej obrazowo: " Nie będziemy wyciągać za innych gorących kasztanów z ognia". Moskwa przygotowywała się do rozmów z demokracjami liberalnymi, ale nieufność była obecna po obu stronach. Sowieci mnożyli żądania kolejnych gwarancji a Brytyjczycy zwlekali w rozmowach obawiając się ekspansji komunizmu. Z drugiej strony, 30 maja, Hitler zadeklarował, że uzyskanie, dla celów taktycznych, neutralności ZSRR będzie pożądaną rzeczą.

image

Plakat promujący Festiwal w Cannes 1-20 września 1939 roku.


"Związek Sowiecki na balkonie" - to powiedzenie oznacza, że Stalin umieścił się w pozycji obserwatora uczestniczącego. Negocjacje wojskowe rozpoczęły się 12 sierpnia 1939 roku pomiędzy Francuzami, Brytyjczykami i Sowietami. Sowieci podnieśli "kwestię kardynalną" jaką była wg nich odmowa przez stronę polską przepuszczenia Armii Czerwonej przez własne terytorium. 17 rozmowy zostały zawieszone. Było to z korzyścią dla Hitlera obawiającego się walki na dwóch frontach, przyspieszył więc negocjacje z Rosjanami.


19 sierpień 1939r -Stalin do towarzyszy na posiedzeniu BP KC KPZR:


„ Jeżeli wyrazimy zgodę na propozycje Anglii i Francji, których misje przebywają właśnie w Moskwie, i z nimi, a nie z Niemcami podpiszemy układ sojuszniczy, Hitler może zrezygnować z napaści na Polskę. Wówczas wojna nie wybuchnie, bowiem Niemcy zaczną szukać jakiejś ugody z Zachodem. Tymczasem dla Związku Sowieckiego wojna jest konieczna i niezbędna, ponieważ w warunkach pokojowych bolszewizm nie jest w stanie opanować krajów Zachodu (...) zniszczenie Polski i przyłączenie ukraińskiej Galicji będzie naszym pierwszym celem."


Hitler telegrafuje do Stalina:


'Minister Spraw Zagranicznych do ambasady w Moskwie.


Berlin, 20 sierpnia 1939 roku, godzina 16.35. Przyjęto 21 sierpnia o 0.45.


Dla ambasadora osobiście.


Fuhrer powierza panu bezzwłocznie przedstawić Mołotowowi następujący telegram:


Pan Stalin ; Moskwa.


1. Honoruję podpis nowego traktatu handlowego niemiecko-sowieckiego jako pierwszy krok nowej formy stosunków niemiecko-sowieckich.


2. Konkluzja paktu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim oznacza dla mnie ustanowienie długoterminowej polityki niemieckiej. Niemcy odbudowują tym linię polityczną, która w poprzednim wieku przyniosła korzyści obu Państwom. Rząd Rzeszy decyduje się przy tej okazji wyciągnąć wszystkie konsekwencje z tego istotnego zwrotu.


3. Akceptuję projekt paktu nieagresji, przedstawiony przez pańskiego ministra Spraw Zagranicnych, M.Mołotowa, ale przyjmuję jako absolutną konieczność rozwiązać w sposób najszybszy problemy, które ze sobą niesie.


4. Protokół aneksu, którego życzy sobie rząd Związku Sowieckego może, jestem przekonany, być potraktowany jako istotny składnik w krótkim czasie, jeśli przedstawiciel Państwa niemieckiego wraz z pełnomocnictwami może przybyć do Moskwy we własnej osobie, w celach podpisania traktatu.(...)


5. Napięcie pomiędzy Niemcami i Polską stało się nieznośne. Postawa Polaków jest taka, że każdego dnia może wybuchnąć kryzys. Niemcy w tym wypadku, przyjmując taką możliwość, gotowi są bronić interesów Rzeszy wszystkimi dostępnymi środkami.


6. W mojej opinii, nie ma w konsekwencji czasu do stracenia by potraktować sprawę od nowa pomiędzy naszymi dwoma państwami. Ponawiam moją propozycję, żebyście przyjęli mojego ministra Spraw Zagranicznych we wtorek 22 sierpnia, najpóźniej w środę 23. Minister Spraw Zagranicznych Rzeszy ma pełne pełnomocnictwa do podpisania paktu nieagresji i protokołu.


Adolf Hitler


Proszę przekazać Mołotowowi ten telegram Fuhrera do Stalina bez żadnych wstępów. "(tłum. własne.)


19 sierpnia ambasador Schulenburg otrzymał tekst paktu o nieagresji od Rosjan z dopiskiem, że będzie specjalny protokół dotyczący interesów obu stron. Stalin uzależniał tym samym podpisanie paktu od wcześniejszego ustalenia, jaka część Europy Wschodniej mu przypadnie.


Francuzi wyrażają zgodę na wkroczenie Sowietów do Polski


Woroszyłow domaga się przejścia przez terytorium Polski

image

Był współodpowiedzialny za czystki w Armii Czerwonej. Podejmował decyzje o rozstrzelaniu łącznie 25 700 osób spośród grupy polskich wojskowych i cywilów znajdujących się w obiektach NKWD. 21 sierpnia 1939, marszałek Woroszyłow tak mówi:

" Intencją misji sowieckiej było i jest doprowadzenie do układu z misjami wojskowymi angielską i francuską w celu organizacji praktycznej współpracy militarnej sił armii naszych krajów. ZSRR nie mając granicy wspólnej z Niemcami, nie może przyjść z pomocą Francji, Anglii, Polsce i Rumunii chyba, że oddziałom zezwoli się na przejście terytorium polskiego i rumuńskiego, ponieważ nie istnieje inna droga wejścia w kontakt z oddziałami agresora (...)

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale