Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk
857
BLOG

Wartość spółek giełdowych z udziałami Skarbu Państwa wzrosła o 28 mld zł

Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk Giełda Obserwuj temat Obserwuj notkę 90

1. Jak podał ostatnio portal Money pl. wartość 10 spółek giełdowych z największymi udziałami Skarbu Państwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy (od listopada do końca stycznia) wzrosła o ok. 28 mld zł.
Portal Money pl. stworzył indeks największych spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa pod nazwą PiS 2.0 (od powstania 2 rządu PiS w listopadzie 2019 roku) i monitoruje zmianę ich wartości.
Wprawdzie na warszawskiej giełdzie znajduje się 15 spółek z udziałem Skarbu Państwa ale do indeksu PiS 2.0, zostały zakwalifikowane te z największymi jego udziałami (PGNIG, KGHM, PKO BP, PZU, PGE, PKN Orlen, JSW, Lotos, Tauron, Enea).

2. Generalnie wartość indeksu tych spółek od listopada 2019 roku do końca stycznia tego roku, zmieniała się podobnie do wartości głównego indeksu warszawskiej giełdy (WIG) i w związku ze skutkami pandemii koronawirusa dla polskiej gospodarki, wykazywała generalnie tendencję spadkową.
Najgłębszy spadek wartości indeksu miał miejsce w połowie marca poprzedniego roku, tuz po ogłoszeniu pierwszego lockdownu, później mieliśmy do czynienia z jego powolnym wzrostem, powtórny ale już znacznie płytszy spadek miał miejsce pod koniec października, a więc także wtedy kiedy rząd ogłosił kolejne ograniczenia działalności gospodarczej w takich dziedzinach jak turystyka, hotelarstwo, czy gastronomia.
Od początku listopada 2020 roku mamy nieustanny wzrost wartości tego indeksu 10 największych spółek z udziałem Skarbu Państwa, a pod koniec stycznia tego roku jego wartość przekroczyła poziom wyjściowy z listopada 2019 roku.

3. W ciągu ostatnich 3 miesięcy (od początku listopada poprzedniego roku do końca stycznia tego roku), wartość akcji Skarbu Państwa w PGNiG wzrosła o 7 mld zł, w KGHM o blisko 5 mld zł w PKO BP o 3,75 mld zł, PZU o 2,8 mld zł podobnie PKE także o 2,8 mld zł, PKN Orlen o 2,5 mld zł, JSW o 1,5 mld zł, Lotos o 1,3 tys. zł, Tauronu o 0,64 mld zł i Enei o 0,63 mld zł.
Sumarycznie wzrost wartości tych akcji w 10 spółkach z najwyższymi udziałami Skarbu Państwa, wyniósł w tym okresie około 28 mld zł i miało to miejsce w okresie, kiedy ciągle utrzymują się pewne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację na giełdach światowych i europejskich, a ta szczególnie w ostatnich miesiącach nie jest przecież najlepsza, co rzutuje także na to, co dzieje się na GPW w Warszawie, to tak duży wzrost kapitalizacji spółek Skarbu Państwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zasługuje na szczególne podkreślenie.
Przecież inwestorzy giełdowi w swych decyzjach, nie kierują się sentymentami ani poglądami politycznymi, a ich inwestycje w akcje spółek giełdowych, zależą od ich kondycji, aktualnie osiąganych wyników ekonomicznych, wysokości wypłacanych dywidend i perspektyw w tym zakresie.

4. Liderami tego wzrostu są dwie spółki surowcowe PGNiG obracające gazem i KGHM jeden z czołowych producentów miedzi, wartość akcji miedziowego giganta od listopada 2019 roku wzrosła aż o blisko 100%.
Kolejne dwa miejsca w tym rankingu zajmują spółki z sektora finansowego, a więc PKO BP i PZU, co zasługuje na szczególne podkreślenie, bo przecież w czasie recesji w gospodarce maleje zainteresowanie usługami sektora finansowego.
Należy także zwrócić uwagę na wzrost wartości akcji obydwu spółek paliwowych (PKN Orlen i Lotos) mimo ograniczenia zużycia paliw, a szczególnie trzech koncernów energetycznych (PGE, Energa i Enea), które jak się wydaje przedstawiając swoje zamierzenia inwestycyjne w obszarze produkcji zielonej energii, wyrwały się z dotychczasowego postrzegania jako producentów energii węglowej, która ze względu na unijna politykę klimatyczną, będzie coraz mocniej ograniczana.
Okazuje się, że także w trudnym okresie recesji w gospodarce, możliwy jest wzrost wartości akcji dużych podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa, co dobrze świadczy o ich kadrze zarządzającej.

Dr nauk ekonomicznych, Poseł na Sejm RP obecnej kadencji

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka