Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk
720
BLOG

Dwójka premierów i ministrów finansów pod Trybunał Stanu, inni urzędnicy do prokuratury

Zbigniew Kuźmiuk Zbigniew Kuźmiuk Komisja ds. VAT Obserwuj temat Obserwuj notkę 21

1. Wczoraj w Sejmie poseł Marcin Horała przedstawił raport końcowy komisji śledczej d/s VAT, po czym odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów poselskich.

Poseł Horała poinformował o zawartym w raporcie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz oraz dwóch ministrów finansów Jana Vincenta Rostowskiego i Mateusza Szczurka (będzie to mógł zrobić Sejm po wyborach Ale wymagana większość w tej sprawie to 3/5 ustawowego składu czyli 276 posłow)

Uzasadnieniem tego wniosku jest ustalenie ,że skala wyłudzeń podatku VAT w latach 2008-2015 była tak wielka, iż „godziła w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, natomiast  na premierach i ministrach finansów, ciążyły konstytucyjne obowiązki w tym zakresie i w sposób rażący nie zostały one wypełnione”.

Poinformował także, że trwają postepowania prokuratorskie z wniosków złożonych  przez komisję śledczą w trakcie trwania jej obrad, a jeden z nich dotyczący wiceministra finansów z czasów rządów PO-PSL, zakończył się już postawieniem mu zarzutów.

W debacie brali udział także przedstawiciele klubów opozycyjnych ale tylko reprezentant Kukiz 15, poparł ustalenia raportu, sprzeciw zgłosili poseł Zbigniew Konwiński z POKO i posłanka PSL Genowefa Tokarska.

2. W raporcie zwraca się uwagę, że w latach 2008-2011 poprzez przyjmowanie kolejnych zmian w ustawie o podatku VAT, doszło do rozszczelnienia systemu poboru podatku VAT, co w istotnym stopniu przyczyniło do znacznego powiększenia się luki podatkowej ( chodzi między innymi o wprowadzenie kwartalnego rozliczenia podatku VAT zamiast miesięcznego, a także likwidację sankcji VAT w wysokości 30%).

Co więcej z roku na rok Polska zaczęła przesuwać się w górę klasyfikacji państw członków UE, pod względem luki w podatku VAT , w wielu krajach UE skutecznie uszczelniano system poboru tego podatku.

Mimo tego ,że minister finansów dysponował wieloma materiałami i raportami pokazującymi wzrastającą skalę wyłudzeń VAT , a nawet dokładny opis mechanizmów tych wyłudzeń, nie było żadnej reakcji na ten proceder.

3. Przypomnijmy ,że  wpływy z VAT w latach 2008-2018  pokazują, iż luka mierzona zarówno relacją wpływów z VAT do PKB, jak relacją uszczupleń w VAT w stosunku do całości wpływów z tego podatku i są jednym wielkim aktem oskarżenia wobec koalicji PO-PSL.

Jeszcze w 2007 roku ( ostatni rok poprzednich rządów PiS), relacja wpływów do PKB w cenach bieżących wynosiła 8,24% a już w 2008 roku- pierwszym roku rządów PO-PSL spadła do 7,92% i spadała do roku 2015 włącznie, aż do 6,99%, by w 2016 roku, pierwszym roku rządów PiS wzrosnąć do 7,23%, w roku 2017 do 7,77% i w roku 2018 do 8,14%.

Z kolei luka w VAT mierzona wielkością uszczupleń w relacji do wpływów z VAT w 2007 roku wynosiła 8,9%, w 2008 roku prawie się podwoiła ( wyniosła aż 15,5%), a jej apogeum przypadło na rok 2012 -kiedy wyniosła 25,6% i rok 2013 (wyniosła 25,7%), w latach 2014-2015 lekko spadła do odpowiednio 24,1% i 24,2% i dopiero lata 2016-2018 przyniosły gwałtowne jej zmniejszenie, odpowiednio do 20,6%, 15,4% i 12,5%.

Co więcej, gwałtowny wzrost luki podatku VAT w latach 2008-2013 w Polsce , miał miejsce w sytuacji kiedy średnia luka  w tym podatku w skali 28 krajów UE ,spadała z 18,1% w roku 2009 do 14,3% w roku 2013.

4. Przypomnijmy także , że jednym wielkim oskarżeniem rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz jeżeli chodzi o wyłudzenia podatku VAT, są wpływy tego podatku od momentu przejęcia rządów w Polsce przez Zjednoczoną Prawicę.

Za lata 2016-2018 to wyraźny wzrost wpływów z VAT: już w 2016 roku były one o 4 mld zł wyższe niż w roku poprzednim (wyniosły 127 mld zł), w roku 2017 wręcz „eksplodowały”, bo wzrosły aż o 30 mld zł do kwoty 157 mld zł (wzrosły aż o 23% w ujęciu r/r), na rok 2018 zostały zaplanowane o 10 mld zł wyższe, (czyli miały wynieść 167 mld zł), ale ostatecznie wyniosły 175 mld zł , w 2019 roku wyniosą przynajmniej 185 mld zł, natomiast w projekcie budżetu na 2020 zostały zaplanowane na poziomie 200 mld zł

A więc w ciągu 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wpływy z tego podatku wzrosną aż o 62 mld zł ( jeżeli uwzględnimy rok 2020 to aż o 77 mld zł) i uzyskanie takie przyrostu wpływów nawet po uwzględnieniu nominalnego wzrostu PKB w tym okresie dobitnie pokazuje, że w czasie rządów PO-PSL mieliśmy do czynienia ze złodziejstwem dotyczącym tego podatku, na które było swoiste przyzwolenie polityczne ze strony obydwu tych ugrupowań.

Dr nauk ekonomicznych, Poseł na Sejm RP obecnej kadencji

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka