Od dziś nie trzeba już nosić maseczek na otwartej przestrzeni. Jest jeden warunek

Od dziś maseczki na otwartej przestrzeni są nieobowiązkowe.
Od dziś maseczki na otwartej przestrzeni są nieobowiązkowe.

Od dziś maseczki na otwartej przestrzeni są nieobowiązkowe. Warunek - musimy zachować dystans przynajmniej 1,5 m od pozostałych osób.

Na otwartym powietrzu nie mamy już obowiązku noszenia maseczek, czyli wychodząc na dwór nie musimy już zakrywać ust i nosa. Nadal musimy zachować bezpieczną odległość do innych osób - co najmniej 1,5 m. Przepisy mają obowiązywać na razie do 5 czerwca.


Gdzie nie musimy mieć maseczki?

Bez maseczki możemy przebywać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych.

Bez maseczek mogą pozostawać osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego.

Maseczek nie muszą np. nosić kierujący motocyklem, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone, kierujący środkiem transportu publicznego. Również dzieci są nadal z tego obowiązku zwolnione do ukończenia 5. roku życia.

Nie mają obowiązku zakrywać ust i nosa także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, zmagające się z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z tego obostrzenia zwolnione są osoby podczas sprawowania kultu religijnego oraz osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy oraz osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki w czasie jazdy konnej.

Zdający egzaminy np. ósmoklasisty, maturalne, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub zawodowe, jak również osoby przeprowadzające je również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 metra.

Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym. ogródka działkowego albo plaży. Nie trzeba zakładać maseczki także w czasie jazdy konnej.

Gdzie wejdziemy tylko w maseczce?

Nadal jednak zakrywać usta i nos trzeba w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach oraz w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej czy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Luzowanie obostrzeń

Od początku maja możliwe jest korzystanie z usług salonów fryzjerskich i salonów urody. Można też korzystać z obiektów sportowych, jeśli zachowany jest w nich limit 50 osób. Kryte obiekty sportowe dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży działają przy 50 proc. obłożeniu.

Otworzyły się niektóre placówki kulturalne, takie jak galerie sztuki i muzea, w których obowiązuje limit 1 osoba na 15 m/kw. Wróciły galerie handlowe i sklepy budowlane, a także hotele (przy 50 proc. obłożenia; wciąż zamknięte są hotelowe restauracje i spa).

Można organizować domówki i uroczystości do 25 osób. Do limitu nie wliczają się gospodarze zamieszkali w miejscach tych spotkań i imprez, oraz osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.

Powróciła gastronomia na świeżym powietrzu. Dystans między stolikami (zajęty co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba że między nimi będzie się znajdować przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Otwarte są kina, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu, przy 50 proc. obłożeniu.

Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic, a także działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu możliwa z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Od 15 maja rozpocznie się również nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych i dla klas 1-4 szkół średnich. W placówkach edukacyjnych obowiązywał będzie reżim sanitarny. Szkoły będą też dezynfekowane w weekendy.

KJ

Lubię to! Skomentuj20 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości