49 obserwujących
794 notki
1003k odsłony
  646   3

Nowy Światowy Ład - cała prawda

Motto 

"We must to kill them all"....


"Wraz z końcem zimnej wojny stało się jasne, że nowy ład musi zostać zbudowany i kryzys 2008 roku był jednym z koniecznych kroków na drodze ku niemu, podobnie jak Wielki Kryzys stanowił preludium do II wojny światowej.

Skutecznym rozwiązaniem w tym wypadku był kontrolowany upadek i takie przebudowanie systemu, aby był w stanie działać nadal, w zmodyfikowanej formie, przynosząc wciąż korzyści jego twórcom. Do tego potrzebna była recesja, porównywalna z tą, jaka nastąpiła po II wojnie światowej. To właśnie II wojna światowa pozwoliła zawrzeć porozumienie z Bretton Woods i stworzyć system finansowy, na straży którego  stały Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Ta sama wojna pozwoliła uruchomić Plan Marshalla, który zapewnił USA bezprecedensowy powojenny wzrost i światową hegemonię.

Projekty globalnych zmian, które tworzono po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku, wskazywały na potrzebę zatrzymania światowej gospodarki pod jakimś pretekstem. Podobnie jak w latach sześćdziesiątych w słynnym "Report from Iron Mountain" (dokument opracowany przez grupę związaną z rządem USA, w którym analizowano różne rodzaje paniki wśród ludzi jako narzędzia skutecznej władzy), rozważano uzycie do tego celu "straszaków" ekologicznych, klimatycznych, wojennych (wojna jądrowa), a także ataków hakerskich oraz pandemii nieznanych wirusów.(...)

Ćwiczenia dotyczące różnych wariantów przeprowadzane były w różnych ośrodkach między innymi przez Fundację Rockeffelera, która nie ukrywa swych aspiracji do globalnych rządów (...). 

"Scenarios for the Future of Technology and International Development" stał się głośny już w pierwszych miesiącach Operacji Pandemia. Dokument zawiera opis badań futurologicznych, w których próbuje się przewidywać rozwój świata w zależności od wystąpienia pewnych dodtakowych nieprzewidywalnych czynników globalnego ryzyka, takich jak atak hakerski czy pandemia nieznanego wirusa. Rozważane są również opcje, w których gospodarka rozwija się bez zakłóceń. Ćwiczenia takie, jedne z wielu pokazują, jak zaawansowane były prace nad strategią. (...)

Już dziś bowiem jest jasne, że tego rodzaju akcja, jak Operacja Pandemia, nie byłaby możliwa do przeprowadzenia bez dysponowania siecią globalnej komunikacji i mozliwości wpływania z pomocą informacji, na ludzką świadomość. Sieć tą zapewnia zaś nie tylko Internet, ale przede wszystkim telefonia komórkowa i smartfony, które obecnie - inaczej niż w 2010 roku, kiedy pisano scenariusz - znajdują się w zasadzie  w posiadaniu każdego człowieka, To pokazuje też dlaczego czekano z realizacją scenariusza, wstępnie przewidywanego na 2012 rok, do obecnej chwili (...).

Celem tego projektu nie było potwierdzenie tego co jest już znane i możliwe do poznania w odniesieniu do tego, co dzieje się obecnie na styku technologii rozwoju (...) Dlaczego technologia? Technologia została wybrana jako centralny punkt tego projektu ze wzgledu na jej potencjalne transformacyjną rolę - zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób - w rozwiązywaniu szeregu wyzwań rozwojowych, po mieszkalnictwo, transport i edukację. Chociaż nie ma wątpliwości, że technologia w przyszłości nadal będzie motorem zmian w rozwijającym się świecie, dokładna trajektornia, po której będą podążać będą innowacje technologiczne, jest wysoce niepewna (...)

Innymi slowy, jakie nowe lub istniejące technologie mozna wykorzystać w celu poprawy zdolności jednostek, społeczności i systemów do reagowania na poważne zmiany lub jakie technologie mogłyby poprawić życie niestabilnych populacji na całym świecie?  Ramy czasowe od 15 do 20 lat zostały wybrane przy założeniu, że są one wystarczająco długie, aby możliwa była znacząca zmiana technologiczna, a zarazem wystarczająco krótkie, abyśmy mogli sobie wyobrazić pewne możliwości dla rodzajów technologii, które mozna by opracować i zastosować (...)

Wyobraź sobie jak będzie funkcjonował świat i jak zostanie zorganizowany, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi. Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie lokalnych i globalnych inicjatyw rozwojowych i czego to będzie wymagało? Jaka będzie twoja rola w prowadzeniu organizacji, społeczności lub regionu do wybranej przyszłości? Scenariusze są medium, za którego pomocą nie tylko można sobie wyobrazić wielką zmianę, ale można ją również aktualizować.(...)

Fundacja Rockefellera i Global Business Network rozpoczęły prace tworzenia scenariuszy od wskazania sił napędowych, które mogłyby mieć wpływ na przyszłość technologii i globalny rozwój (...).

Scenariusze są raczej tworzone wokół "krytycznych niepewności", a więc od sił napędowych, które są uważane zarówno za zasadnicze dla głównego problemu, a zarazem wysoce niepewne, jeśli chodzi o ich przyszłe rozwiązanie. (...). Chociaż każda niepewność może podważyć nasze myślenie, przyszłość będzie kształtowana przez wiele sił działających w czasie. Ramy scenariusza pozwalają w uporządkowany sposób rozważyć, w jaki sposób te krytyczne niepewności mogą się rozwijać i razem ewoluować(...)

Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie