2 obserwujących
214 notek
52k odsłony

Słowiańszczyzna - badania

SŁOWIAŃSZCZYZNA – BADANIA Historyk badając przeszłość słowiańską ziem polskich natrafia na dwa ciekawe problemy, które potrzebują kilku zdań komentarza: 1. Brak materiałów źródłowych; 2. Materiały źródłowe o...

Proroctwo

Spróbuję sobie poprorokować: Żydzi to nie są ludzie zbyt twórczy, raczej biorą cudze idee normalnych ludzi i sprowadzają je do absurdu. Np. Marks wykorzystał i skompilował teorie Saint-Simona, Hegla i wielu innych aby stworzyć...

Słowianie czy jednak SŁAWIANIE

Słowianie czy jednak SŁAWIANIE?! Słowianie to przyjęta w Polsce nazwa grupy ludów indoeuropejskich zamieszkujących środkową, wschodnią i południową część Europy. Nazwę Słowianie często wyprowadza się od "słowa" jako...

Zasady bezpieczeństwa - pobicie

Zagrożenie pobiciem, rozbojem – wskazówki zabezpieczenia W życiu nie ma nic pewnego, więc nawet te rady nie dają pewności uniknięcia nieszczęścia. Tym niemniej pozwalają ci na podjęcie pewnych akcji zabezpieczających. 1....

Prawda w polityce

PRAWDA W POLITYCE Bardzo ciekawe jest zagadnienie prawdy w polityce. W najprostszym ujęciu teoretycznym mamy tutaj czystą dychotomię: prawda i kłamstwo. Jest to jak biblijne: tak, tak – nie, nie. Jeśli rozpatrujemy...

Filozoficzna koncepcja człowieka

FILOZOFICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA Człowiek jest zwierzęciem wyposażonym w ponadprzeciętny zmysł rozwojowy, jest twórczym elementem świata. Człowiek jest pewną całością złożoną z części, składników. Człowiek jednak...

Manifest słowiański

SŁOWIAŃSZCZYZNA - FILOZOFIA SŁOWIAŃSKA Spis treści 1. Kultura plemion słowiańskich z ziem polskich przed narzuceniem obcej filozofii żydowskiej. 2. Cechy filozofii żydowskiej – analiza krytyczna. 3. Wstępny...

Tożsamość polska

Rządy PiS pozwalają i stymulują Polaków i naród polski do ponownego określenia swojej tożsamości. Pojawiają się tu dwa tematy: 1) Konserwatywność i tradycjonalizm, który zaskakująco rozumiany jest jako powrót do wąsko...