Nic nowego pod słońcem
prawda boli?!
3 obserwujących
516 notek
98k odsłon

"Krótka historia archeologii"

Brian Fagan "Krótka historia archeologii" 2018 Właściwie w tytułach książek panuje dowolność: zwykle są pisane dużymi literami w całości. Ta książka przedstawia historię archeologii chronologicznie za pomocą postaci, najwybitni...

"Archeologia - Przewodnik"

Paul G. Bahn "Archeologia - Przewodnik" Obficie ilustrowane kompendium wiedzy o archeologii: - najpierw omówienie podstawowych zagadnień tematu, - a następnie obszerny spis i opis najważniejszych stanowisk archeologicznych z całego świat...

Czy świat się zmienia?

Czy świat się zmienia? Odpowiedź na to pytanie jest ważna zanim przejdzie się do pytania: Jak świat się zmienia? tzn. jakimi sposobami i w jakim kierunku. O zmienności świata mówimy głównie z antropocentrycznego punktu widzenia uzn...

Rody słowiańskie i polskie

Rody słowiańskie i polskie Tak jak pisałem wcześniej w dziejach Polski interesuje mnie okres wczesno-słowiański do czasu utraty suwerenności w roku 966. Do czasów późniejszych sięgam tylko po to, aby zauważyć zjawiska, które przetr...

"Świt Mazowsza"

Bogusław Gierlach https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Gierlach "Świt Mazowsza" 1984 Książka średniej wielkości dość krótka, która w zamierzeniu Autora miała być monografią wczesnosłowiańskich pra-dziejów ziemi mazowieck...

Słowiański bóg Rod

Słowiański bóg Rod (Ród) https://pl.wikipedia.org/wiki/Rod_(b%C3%B3g) Według literatury przedmiotu i domysłów naukowców, historyków, duża część rodzimych wierzeń, obyczajów i obrzędów słowiańskich przetrwała wśród ludu, ch...

"Bohaterowie dawnych Słowian"

Tomasz Kosiński http://slavia-lechia.pl/hastag/tomasz-kosinski "Bohaterowie dawnych Słowian" 2022 Autor, podobnie jak paru innych: Bieszk, Białczyński, itp., uprawia w literaturze pewien typ fantastyki pseudo-naukowej - dociekań zza biurk...

"Najciekawsze muzea"

"Polska" "Najciekawsze muzea" 2003 Z mojego punktu widzenia najważniejszy mankament tej książki to brak wyraźnego wskazania, w których muzeach ogólnych napotkam zabytki archeologii pra-dziejowej. Owszem są tu wyróżnione muzea specjali...

"Zapiski biskupińskie"

Jerzy Głosik "Zapiski biskupińskie" 1983 Książeczka mała formatem i popularno-naukowa, mimo że ścisła. Autor przedstawia temat raczej nie ujawniając swoich myśli, osobistego podejścia do tematu. Na podstawie tego opisu nie można j...

Biedny

Biedny Spotkałem się z kontrowersjami wokół słowa biedny. Jest to słowo, które określa stan praktyczny, realnie łączące praktykę z teorią. Słowo to wydaje się jest nadużywane - wielu, którzy nie dziedziczą majątku po rodzicac...

"Historia literatury polskiej"

"Historia literatury polskiej w zarysie" 1983 Czesław Miłosz "Historia literatury polskiej" 2010 Książki te z konieczności muszą wspomnieć w wielkim skrócie o przed-piśmiennych dziejach Słowian polskich i z racji tego są wspaniały...