7 obserwujących
129 notek
99k odsłon
114 odsłon

AKT 447 POMIJA UMOWĘ IZRAEL - RFN Z 1952

Wykop Skomentuj1

W świetle rozwoju wydarzeń z ostatnich tygodni i dni, muszę pozostawić innym przegląd „walk buldogów pod dywanem”, w ramach systemu RP 3 i ½ , a który przy zmianach narracji, trwa nieprzerwanie od ponad 30 lat - z tą samą obsadą złych aktorów. 

 Nawiasem mówiąc, czy zauważamy, że ataki na Polskę ze strony mocarstw ościennych i zdradliwych przyjaciół odpierane są wyłącznie w języku polskim, na płaszczyznie polskich mediów, poprzez polityków i „autorytety” w okolicznościach prywatnych i skrzętnie unikających użycia instrumentów formalnych będących w ich gestii? Budzi to podejrzenie, że rząd, jego bogato finansowane instytucje i beneficjenci próbują uspokoić Polaków zamiast walczyć z fałszywą rewizją historii i bezprawnymi roszczenia Przedsiębiorstwa Holocaust wobec Polski, które właśnie z przytupem wsparła Rosja Putina. 

 Tymczasem żydowskie roszczenia wobec Polski stanowią prawdziwe sedno tego celowo aranżowanego zgiełku. Dzięki presji U.S., będą one realizowane zgodnie z notoryczną ustawą zwaną Aktem 447, a my jesteśmy świadkami otwierania kolejnych faz tej operacji, której kulminacja spodziewana jest po wyborach prezydenckich, żeby uniknąć destabilizowania Pis. 

Kolejne klientelistyczne rządy rządy w Polsce pracują / będą pracować w celu wprowadzenia „kompleksowego prawa”; czytaj: bezprecedensowego , ale i stojącego w bezpośredniej opozycji do ustalonych fundamentów zachodnich systemów prawa, w celu ich zaspokojenia. 

Oto czego nam nie mówią: 

- Ustawa S 447 (JUST) wymaga od Polski więcej niż bezprecedensowego odszkodowania za własność bezdziedziczną, mowa tam m.in. o edukacji i innych celach.  Doskonałym tego przykładem jest utrzymywanie Museum Polin, finansowanie  konferencji” Nowej Polskiej Szkoły Shoah” z udziałem Grossa, Engelking, Grabowskiego. (Czy rządy POPIS zalicza to na poczet przyszłych wypłat?); 

- rzekomą odpowiedzialność Polski za bezspadkową  własność „Ery Holokaustu” szacuje się na 65-300 miliardów dolarów....że wyssane z palca, furda!?  Czemu asystuje absolutna cisza ze strony polskich oficjeli. Poza absurdalnością podstawy tych roszczeń, wnioskodawcy  wydają się niezdolni do udowodnienia, w jaki sposób dotarli do tych astronomicznych kwot  (ignorując utratę przez Polskę części terytorium, zamieszkałego przez 90% Żydów; wartość utraconego mienia w porównaniu do dzisiejszych wartości rynkowych, powszechne zadłużenie hipoteczne tamtych czasów, poza ogromem zbrodni niemieckich i sowieckich);

-  z należnym szacunkiem, ale nawet Pan redaktor Michalkiewicz się tutaj myli, artykuł IV Umowy Polsko-Amerykańskiej z 16 lipca 1960 r., zabrania USA udziału w roszczeniach obywateli USA „ze względu na nacjonalizację i inne przejęcie przez Polskę mienia” (zakaz co do prezentacji takich roszczeń lub ich poparcia).  Mowa o statusie stron w momencie wejścia umowy w życie, a nie daty przejęcia mienia! I to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych  ( do których należy np. Kongres Żydów Amerykańskich istniejący od 1918 roku ). Innymi słowy, USA przyjęły na siebie zobowiązanie do nie wnoszenia i nie popierania takich roszczeń także pod jakimkolwiek pretekstem  np.: „przyjęcia sprawiedliwego i przejrzystego prawa własności”, co stanowiłoby próbę obejścia warunków umowy z 1960 roku. 

- Fakt, że takie roszczenia powstają w odniesieniu do majątku bezdziedzicznego (jako takiego bezzasadnego w zachodnich systemach prawnych, w tym w USA), jest po prostu przysłowiową wisienką na szczycie bezprawia i wykładnią kolonialnej zależności Polski;  

- Tymczasem własność „Epoki Holokaustu” była przedmiotem „ dyskryminujących działań ze strony okupacyjnych władz niemieckich pozbawiających lub ograniczających prawa właścicieli takich nieruchomości” lub po prostu zniszczonych w wyniku polityki eksterminacji prowadzonej przez niemiecki - narodowy socjalizm (patrz tekst umowy poniżej); 

- Umowa pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Państwem Izrael z dnia 10 września 1952 r., stanowiła remedium w sprawie mienia Epoki Holokaustu.  W tym dla kwestii własności bezdziedzicznej; między innymi w Polsce jako terytorium okupowanym! 

 - Integralną częścią wspomnianej Umowy był Protokół 2 podpisany między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Konferencją W Sprawie Żydowskich Roszczeń Materialnych Przeciwko Niemcom (Conference on Jewish Material Claims Against Germany ) reprezentowaną między innymi przez: Światowy Kongres Żydowski, Amerykański Komitet Żydowski itp.

- Protokół nr 2 do wspomnianej Umowy dotyczył mienia, „zniszczonego NA OBSZARACH OKUPOWANYCH, które nie może zostać zwrócone, a odszkodowanie za straty gospodarcze, nie może zostać wypłacone, ponieważ w wyniku polityki eksterminacji prowadzonej przez narodowy socjalizm, mienie to przestało istnieć, w tym również w przypadku WŁASNOŚCI BEZDZIEDZICZNEJ.”  

  Zadajmy sobie pytanie, dlaczego kolejne polskie rządy grają głupa? 

  Dzieki blogerowi Ojciec-Dyrektor za inspiracje 

Źródło: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl253005.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl253005.pdf%27%5D8660 Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale