Trybunał Konstytucyjny

Napisz notkę na ten temat

Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie prawne w sprawie pani prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzi Julii Przyłębskiej. Pytanie zadał Sąd Apelacyjny w Warszawie na kanwie wniosku byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja...

Piszą na ten temat