Trybunał Konstytucyjny. Fot. commons.wikimedia.org
Trybunał Konstytucyjny. Fot. commons.wikimedia.org

Projekty zmian w TK. Ekspertyzy na zlecenie Sejmu są zaskakujące dla rządu

Redakcja Redakcja Trybunał Konstytucyjny Obserwuj temat Obserwuj notkę 41
"Dziennik Gazeta Prawna" twierdzi, że przepisy regulujące postępowanie dyscyplinarne i stwierdzające nieważność wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych z udziałem tzw. "dublerów" zostały zakwestionowane. Miało to miejsce w ekspertyzach przygotowanych na zlecenie Sejmu. Mówią one wprost: założenia resortu sprawiedliwości są niekonstytucyjne.

Projekty zmian w TK 

Gazeta zauważa, że na wątpliwości wobec niektórych rozwiązań zaproponowanych w projektach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego zwracają uwagę konstytucjonaliści, którzy przygotowali ekspertyzy na zlecenie posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz z KO, przewodniczącej sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


Jak podaje "DGP", choć autorzy opinii przygotowanych na potrzeby prac legislacyjnych podkreślają, że projekty zmierzają w dobrym kierunku, to jednocześnie wskazują na poszczególne regulacje, które mogą rzutować na ocenę pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą. Takim błędem – pisze dziennik – może być propozycja, aby prawo do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK przysługiwało także prezydentowi i prokuratorowi generalnemu. O tym, że może to naruszać sędziowską niezawisłość, przekonana jest dr hab. Agnieszka Bień-Kacała z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ekspert od Konstytucji zaniepokojony 

Dr Marcin Szwed z Uniwersytetu Warszawskiego wyraża zaniepokojenie proponowanym przepisem, zgodnie z którym wyroki TK wydane z udziałem osób nieprawidłowo powołanych na stanowisko sędziego TK, tzw. "dublerów", są nieważne i nie wywołują skutków prawnych. Zdaniem Szweda jest to niezgodne z art. 2 ustawy zasadniczej, który mówi o zasadzie praworządności, gdyż może doprowadzić do naruszenia pewności prawa.

– Wskazane byłoby dokonanie oceny skutków regulacji i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami takiego rozwiązania lub uregulowanie statusu wyroków TK wydanych w niewłaściwych składach w inny sposób – uważa warszawski konstytucjonalista. Zakwestionowanie tysięcy orzeczeń wprowadziłoby niesamowity chaos w wielu wymiarach życia społecznego. 

MP

Trybunał Konstytucyjny. Fot. commons.wikimedia.org

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka