Ostatnie komentarze

Kiedy wojska bolszewickie podchodziły do Warszawy minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski, obawiając się, iż żołnierze żydowskiego pochodzenia przejdą na stronę wroga w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej , 16...