149 obserwujących
7795 notek
20525k odsłon
8605 odsłon

Od 6 IV ograniczenia w działaniu kolejnych placówek oświatowych

Resort edukacji ogranicza działanie kolejnych jednostek systemu oświaty. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
Resort edukacji ogranicza działanie kolejnych jednostek systemu oświaty. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
Wykop Skomentuj20

Resort edukacji ogranicza działanie kolejnych jednostek systemu oświaty. Od 6 do 10 kwietnia poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają pracować zdalnie, zawieszone będą zajęcia w przedszkolach i szkołach specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – wynika z podpisanego w piątek rozporządzenia MEN. 

Rozporządzeniem MEN z 11 marca zawieszono zajęcia w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach w całym kraju, początkowo do 25 marca, później do 10 kwietnia. 

Z ograniczenia w działaniu placówek oświatowych wyłączono wtedy: przedszkola i szkoły specjalne zorganizowane w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Teraz, na podstawie podpisanej w piątek nowelizacji rozporządzenia, działanie większości tych placówek również zostanie ograniczone. 

Jak napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia, MEN monitorowało funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, których działalność nie była zawieszona. 

Okazało się, że wiele z nich, za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, a dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców. 

Z kolei w ośrodkach, w których działalność nie została ograniczona, znaczna większość rodziców zdecydowała o zaprzestaniu uczęszczania przez dziecko do przedszkola, szkoły czy placówki. W związku z tym – jak podaje resort edukacji – od 6 do 10 kwietnia zostanie ograniczone funkcjonowanie kolejnych ośrodków. 

Chodzi o specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze i szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkoły i przedszkola w jednostkach pomocy społecznej. 

szkoła, nauka, koronawirus
Od 6 do 10 kwietnia poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają pracować zdalnie, zawieszone będą zajęcia w przedszkolach i szkołach specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Od 6 do 10 kwietnia zawieszone będą też zajęcia w szkołach i przedszkolach funkcjonujących w podmiotach leczniczych. Jak wskazano, w sytuacji epidemii prowadzenie w nich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dotychczasowych zasadach jest niemożliwe m.in. z powodu wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach czy objęcia szpitala kwarantanną. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, będą w okresie 6-10 kwietnia realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. 

Pracownicy poradni mają w tym czasie ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

Nie ograniczono funkcjonowania szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 6 kwietnia.

KW

Wykop Skomentuj20
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo