157 obserwujących
8363 notki
22007k odsłon
1093 odsłony

Koalicja Obywatelska chce odwołać Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na sali Senatu, fot.
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na sali Senatu, fot.
Wykop Skomentuj79

Koalicja Obywatelska chce odwołania Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Posłowie KO zarzucają Pawlakowi, że w swej pracy kieruje się fundamentalizmem, a jego wypowiedzi naruszają godność dzieci. Chodzi między innymi o jego wypowiedzi nt. edukatorów seksualnych czy o "tabletkach na zmianę płci".

- Koalicja Obywatelska składa dzisiaj wniosek o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka, ponieważ sprzeniewierzył się on ślubowaniu, które złożył w momencie, w którym tym rzecznikiem został - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

Jak dodała, RPD powinien zajmować się "realnymi problemami dzieci", m.in. walką z biedą i wykluczeniem, rosnącą liczbą samobójstw wśród najmłodszych, zapaścią psychiatrii dziecięcej czy dostępem do dopalaczy. - Powinien się zająć kwestią prześladowania dzieci ze względu między innymi na orientację seksualną, powinien się zająć tym, czy dzieci nie przebywają w domach dziecka, czy można w jakikolwiek sposób im pomóc, żeby przebywały w rodzinach zastępczych, a nie w placówkach opiekuńczych - wskazała Lubnauer.

Zarzuciła też Mikołajowi Pawlakowi, że swymi wypowiedziami (dotyczącymi np. klapsów, ideologii LGBT czy niedawną o edukatorach seksualnych) "godzi w prawa i bezpieczeństwo dzieci". W jej ocenie, Rzecznik w swym postępowaniu nie kieruje się wiedzą i nauką, a fundamentalizmem.

Dziś w Senacie Mikołaj Pawlak przedstawił na forum izby informację o działalności Biura Rzecznika Praw Dziecka w roku 2019 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Pawlak mówił, że "przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka i bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem i miejscem jego rozwoju jest rodzina". - Dzieckiem jest każda osoba, istota ludzka od poczęcia do osiemnastego roku życia. Ten aspekt, jakże podstawowy i istotny, niestety budzi ciągle wątpliwości, a przypominanie o podstawowym prawie człowieka budzi ataki – powiedział Pawlak.

Kontynuował, że jako rzecznik ma m.in. "stać na straży prawa dziecka do życia i zdrowia; do wychowania w rodzinie; do godziwych warunków socjalnych i bytowych oraz prawa do nauki". - Jako rzecznik podejmuję działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, deprawacją, demoralizacją, wyzyskiem, zaniedbaniem i każdym innym złym traktowaniem – dodał.

RPD zwrócił uwagę w trakcie swego wystąpienia w Senacie, że najtrudniejsze sprawy dotyczące dzieci toczą się przed sądami, a system prawa polskiego nie przewiduje odrębnego pełnomocnika. Dlatego adwokatem chroniącym praw dzieci ma być ich rzecznik. Dodał, że w ubiegłym roku bardzo często brał udział osobiście w rozprawach dotyczących dzieci. - Tych najtrudniejszych, nie mówię medialnych, bo często starałem się, by media o sprawach nie wiedziały dla spokoju tej sprawy – mówił.

Zauważył dalej, że aktywność rzecznika wspiera i pomaga w tempie rozpatrywania spraw dzieci.

Pawlak wymieniał wiele obszarów działalności rzecznika. Mówił m.in. dziecięcym telefonie zaufania. Wyjaśniał, że za jego pośrednictwem można skontaktować się z interdyscyplinarnym zespołem, często anonimowych pracowników jego biura: prawników, psychologów, pedagogów. "Pozwalają oni się wygadać", reagują w kryzysowych, trudnych sytuacjach, nawet w przypadkach prób samobójczych. Najczęstszymi tematami, z którymi dzwonią dzieci i młodzież, są te dotyczące warunków socjalnych, nauki, ochrony przed przemocą i wychowaniem w rodzinie.

Dużym obszarem działalności rzecznika, na który wskazał Pawlak, jest również działalność dotycząca edukacji i wychowania dzieci – zespół ds. edukacji i wychowania. W 2019 r. nowych spraw było 2 115 i odnosiły się one do funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Przypomniał, że w ostatnich latach rzecznik może czynnie brać udział w każdym postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym nauczyciela, pedagoga.

RPD przeprowadzał również kontrole dotyczące przestrzegania praw dziecka w systemie edukacji. Zajmował się również kwestiami socjalnymi (bytowymi dzieci) i administracyjnymi – ochroną zdrowia, bezpieczeństwa, warunkami mieszkalnymi i świadczeniami – najczęściej 500 plus.

Oprócz spraw krajowych – jak wskazał – zajmuje się także kwestiami o wymiarze międzynarodowym, w którym uczestniczą dzieci cudzoziemców lub polskie, które mieszkają za granicą. - Dochodzi najczęściej do sporów rodzinnych na tle międzynarodowym, które wymagają współpracy z służbami dyplomatycznymi, a niejednokrotnie z rzecznikami praw dziecka w innych krajach – kontynuował. Niejednokrotnie też – akcentował – pracownicy RPD pomagają uzyskać czy to obywatelstwo czy karty stałego pobytu rodzinom. Często te sytuacje dotyczą dużych rodzin, które przebywają w Polsce wiele lat.

Jako jedno z działań wymienił swoją pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości przy tzw. ustawie antyprzemocowej, która wprowadziła możliwość natychmiastowej ochrony rodziny przed sprawcą przemocy domowej.

Wykop Skomentuj79
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka