Nowelizacja ustawy o ochronie granicy przyjęta. Jak głosowali senatorowie?

Głosowanie w Senacie. fot. PAP/Piotr Nowak
Głosowanie w Senacie. fot. PAP/Piotr Nowak
Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwi m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Jedna z poprawek senackich przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy. Ustawa wróci do Sejmu.

Ustawa o ochronie granic - jak głosowali senatorowie?

Za przyjęciem nowelizacji z poprawkami głosowało 49 senatorów, przeciwko 42, a 7 wstrzymało się od głosu.

Nowelizację poparło 47 senatorów PiS oraz Lidia Staroń z Koła Senatorów Niezależnych i Józef Zając z Porozumienia. Przeciw było 39 senatorów Koalicji Obywatelskiej oraz Michał Kamiński z Koalicji Polskiej-PSL, Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski.

Wstrzymali się: Ryszard Bober, Jan Filip Libicki i Kazimierz Michał Ujazdowski z KP-PSL, Jacek Bury z Polski 2050, Wojciech Konieczny z Lewicy oraz Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz z Koła Senatorów Niezależnych.W głosowaniu nie wzięli udział: Kazimierz Kleina i Barbara Borys-Damięcka z Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj też:

Ustawa o ochronie granic -  poprawki Senatu

Uchwalona przez Sejm nowelizacja zakłada możliwość wprowadzenia zakazu przebywania na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej. Zakaz ma być wprowadzany w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób.

Senackie poprawki do noweli zakładają, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej. Ponadto, według jednej z przyjętych poprawek, przepisy ustawy dotyczące zakazu przebywania stracą moc po 3 miesiącach od jej wejścia w życie.

Kolejna poprawka skreśla możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny. Inna senacka zmiana precyzuje, że zakaz można wprowadzić na tym obszarze, na którym obowiązuje obecnie stan wyjątkowy. Senatorowie dodali też przepis, zgodnie z którym szef MSWiA i KG SG będą co 30 dni składać Sejmowi sprawozdanie z obowiązywania zakazu.

Nowelizacja zmienia też ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców działającym w strefie stanu wyjątkowego, tak aby rekompensatę otrzymali także działający na obszarze, na którym będzie zakaz przebywania.

Piątkowe poprawki objęły także tę ustawę, jednak nie przepisy, których dotyczyła rozpatrywana nowela. Senatorowie uzupełnili katalog przedsiębiorców, którym przysługuje rekompensata, o tych prowadzących działalność związaną z kulturą, rozrywką, rekreacją i przewozem turystów. Skreślili ponadto zapis, że rekompensata stanowi pomoc de minimis.

Nowelizacja zmienia też przepisy o Straży Granicznej. Znosi górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy SG oraz reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania ich na stanowisko służbowe. Rozszerza także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Obecnie takich miotaczy może używać jedynie policja.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy SG, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Senackimi poprawkami teraz zajmie się Sejm.


Czytaj dalej:


image

KJ

Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka