Pixabay/sabinevanerp
Pixabay/sabinevanerp

Czy emeryci skorzystali na Polskim Ładzie? Sondaż zadziwia

Redakcja Redakcja Polski Ład Obserwuj temat Obserwuj notkę 68
Na zmianach podatkowych Polskiego Ładu miało zyskać ponad 8 mln emerytów. IBRiS przeprowadził badanie na zlecenie Super Expressu, którego wyniki mogą zdziwić.

Zgodnie ze zmianami podatkowymi, przewidzianymi w Polskim Ładzie, od stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku w PIT wzrosła do 30 tys. zł. Oznacza to, że emeryci i renciści płacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Polski Ład korzystny dla emerytów?

Resort rodziny i polityki społecznej szacował, że na tym rozwiązaniu skorzysta 90 proc. emerytów i rencistów, czyli ponad 8 mln osób. Jak jest w rzeczywistości?

W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Super Expressu zapytano emerytów o to, czy w styczniu otrzymali wyższe świadczenia. Odpowiedzi rozmieszczono z podziałem na wysokość otrzymywanej emerytury.

Z wykresu wynika, że wyższe emerytury otrzymało 53 proc. osób, które pobierały do tej pory świadczenie nie większe niż 2 tys. zł. Tym samym 20 proc. badanych deklaruje, że otrzymywane przez nich świadczenie zmalało.

Najbardziej zyskała jedna grupa emerytów

Grupą, która najbardziej zyskała na Polskim Ładzie są osoby pobierające świadczenie w wysokości od 2001 do 3 tys. zł - większe świadczenia otrzymało 76 proc. badanych. 13 proc. w tej grupie deklaruje, że na Polskim Ładzie straciło.

Więcej niż osoby z najniższym świadczeniem zyskały również osoby, których świadczenie wynosi od 3001 zł do 4 tys. zł - 60 proc. emerytur tej wysokości wzrosło. Z sondażu wynika również, że 16 proc. emerytów otrzymało niższe świadczenia.

Najmniej na Polskim Ładzie zyskali najlepiej sytuowani emeryci - 29 proc. osób pobierających świadczenia powyżej 4001 zł otrzymało wyższe emerytury. 21 proc. badanych w tej grupie otrzymało niższe świadczenia.

WP

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka