CC: Broo_am (Andy B), Flickr
CC: Broo_am (Andy B), Flickr

Morskie farmy wiatrowe szansą dla polskich przedsiębiorców?

Redakcja Redakcja Energetyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził badanie wśród firm z branż zainteresowanych morską energetyką wiatrową, z którego wynika, że 9 procent przebadanych już zaangażowało się w budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Kolejne 52 proc. planuje dołączyć do tej grupy lub widzi taką możliwość. Komisja Europejska widzi w tej gałęzi OZE ogromny potencjał, szacunki pokazują, że za niecałe dwie dekady to źródło może wytwarzać ponad połowę energii elektrycznej produkowanej w Polsce.

Farmy wiatrowe kluczowe dla Zielonego Ładu

Morskie farmy wiatrowe odgrywają istotną rolę w procesie transformacji energetycznej, a udział w ich budowie na Bałtyku jest szansą dla polskich przedsiębiorców. Morska energia wiatrowa ze względu na niski ślad węglowy została uznana przez Komisję Europejską jako jeden z filarów strategii energetycznej i jeden ze strategicznych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Według unijnych prognoz moc morskiej energetyki wiatrowej w Europie może osiągnąć 60 GW do 2030 i 300 GW do 2050 roku. Według szacunków udział morskiej energetyki wiatrowej w całkowitej produkcji energii w Polsce może wynosić nawet 57 proc. w 2040 roku.


– Rozwój polskiego przemysłu wpisuje się w cele jednego z programów naszego modelu biznesowego. Obecne regulacje unijne związane ze zrównoważonym rozwojem zobowiązują nas, aby dostarczać i wdrażać rozwiązania dla projektów wspierających rozwój gospodarki. W tym przypadku chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, którzy podejmą się uczestnictwa w budowaniu morskich farm wiatrowych. Aby to zrealizować, musimy poznać potrzeby, oczekiwania i perspektywy polskich firm działających w branżach, które mogą zaangażować się w tę inicjatywę. – mówi Marcin Terebelski, dyrektor programu Rozwój Przemysłu w BGK.

Szansa dla polskiej gospodarki

Wyniki badania przeprowadzonego przez BGK pokazują, że 9 proc. badanych firm już zaangażowało się w morską energetykę wiatrową, a kolejne 52 proc. planuje dołączyć do tej grupy lub widzi taką możliwość. Wśród największych beneficjentów budowy morskich farm wiatrowych w Polsce wskazuje się m.in. przemysł stoczniowy, stalowy i metalowy. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej wymienia ponad 300 polskich firm, które mogą uczestniczyć w łańcuchu dostaw farm na Bałtyku.


48% przebadanych firm deklaruje gotowość do dostarczania elementów turbin wiatrowych, a aż 63% widzi możliwość produkcji innych niż turbiny elementów farm wiatrowych. W badaniu wzięto pod uwagę odpowiedzi z 216 przedsiębiorstw w 16 województwach. Większość z nich stanowiły firmy duże (103 firmy) i średnie (93 firmy).

Planowana wartość projektu inwestycyjnego na Bałtyku wynosi ok. 130 mld PLN. Z badania wynika, że odsetek zamówień trafiających do polskich przedsiębiorców mógłby sięgnąć 27 proc. w przypadku usług związanych z instalacją morskich farm wiatrowych oraz nawet 74 proc., gdy chodzi o produkcję innych niż turbiny części do elektrowni.


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj Obserwuj notkę

Komentarze