Panel Perspektywy i strategie rozwoju sektora bankowego”  w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu
Panel Perspektywy i strategie rozwoju sektora bankowego” w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Perspektywy i strategie rozwoju sektora bankowego

Redakcja Redakcja Forum Ekonomiczne w Karpaczu Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Rok 2023 przynosi ze sobą wyjątkowe wyzwania dla sektora bankowego w Polsce. Dyskusje na forum ekonomicznym w panelu „Perspektywy i strategie rozwoju sektora bankowego” były źródłem spostrzeżeń od prezesów największych banków w kraju. W dyskusji udział wzięli Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A., Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich, Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Zarządu, Citi Handlowy, oraz Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku, PKO Bank Polski.

Jednym z kluczowych problemów, który był omawiany, jest kwestia kredytów denominowanych w szwajcarskiej frankach (CHF), które obciążają zarówno banki, jak i klientów.

Kredyty w CHF

Prezesi banków zgromadzeni na panelu podzielili się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji i potrzebie rozwiązania tego problemu systemowo. Jak wynika z dyskusji, koszty związane z kredytami w CHF sięgają już 15 miliardów złotych, a prognozy wskazują, że ta kwota przekroczy 100 miliardów złotych. To wyjątkowo wysoki koszt, który wymaga kompleksowych rozwiązań.

Jednym z kluczowych wniosków z dyskusji jest fakt, że sektor bankowy musi znaleźć równowagę między inwestycjami a stabilnością finansową. Prezes PKO BP podkreślił, że pomimo kosztów związanych z problemem CHF, polskie banki wypadają dobrze w międzynarodowych testach stresowych, z PKO BP i SA na czele. Jednak siła banków jest wciąż za słaba w porównaniu z dynamicznym rozwojem gospodarki, a kluczowe jest pracowanie nad zwrotem z kapitału, nie tylko zyskami.

Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A., zauważył, że kredyt do PKB w Polsce ma bardzo niski poziom i mogły być dwukrotnie wyższy. Konsolidacja rynku może pomóc w zwiększeniu dostępności kredytów dla obywateli, jednak najpierw banki potrzebują przewidywalności co do zwrotów z kapitału, co teraz jest wyzwaniem w obliczu wojna w Ukrainie, inflacji oraz zmiany stóp procentowych.


Nadchodzi WIRON

Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich poruszył kwestię zmiany wskaźnika referencyjnego. Jak podkreślił, reforma jest skomplikowanym przedsięwzięciem, ale nie wynika z błędnego działania wskaźnika referencyjnego. Jest to krok w kierunku reform, podobnych do tych przeprowadzonych w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Izraelu. WIRON, nowy wskaźnik, będzie opierać się na historii, a jego celem nie jest obniżenie kosztów, ale dokładniejsza wycena ryzyka. Pierwsze produkty oparte na WIRON mają być dostępne jeszcze w tym roku.

Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Zarządu, Citi Handlowy, omówiła podejście swojej instytucji do ESG (Environmental, Social, and Governance). Czetwertyńska podkreśliła, że bank jest przygotowany do obsługi klientów instytucjonalnych w zakresie ESG. Polska, jako kraj, jest dobrze postrzegana, a Citi jest gotowe do współpracy z rządem w tym obszarze, jak również udziale w finansowaniu inwestycji w kraju. Banki, w tym PKO BP, też starają się edukować klientów i wspierać ich w zrozumieniu i wdrażaniu zrównoważonych praktyk biznesowych.

Kryzys zaufania między bankiem a klientem

Jacek Bartkiewicz, moderator debaty, na koniec spotkania podzielił się refleksją na temat niepokojącej tendencji podważania umów cywilnoprawnych przez klientów instytucji finansowych, konsekwencją czego jest obniżenie zaufania banków wobec klientów. Prezes Białek zapowiedział, że w przypadku, gdyby takie nastroje się utrzymywały, mogłaby zostać wymagana wyższa wyceny ryzyka, a zatem kosztu kredytu w przyszłości.

Dyskusje na forum „Perspektywy i strategie rozwoju sektora bankowego” wyraźnie pokazały, że cały sektor stoi przed sporymi wyzwaniami. Problem kredytów w CHF jest tylko jednym z nich. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między inwestycjami a stabilnością finansową oraz przygotowanie się do zmian, takich jak reforma wskaźnika referencyjnego WIRON. Ponadto, banki muszą aktywnie wspierać swoich klientów w zakresie ESG, co przyczyni się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju sektora bankowego w Polsce.


Podsumowując, sektor bankowy w Polsce stoi w obliczu wielu wyzwań i zmian. Przewidywalność, inwestycje, ESG, regulacje, i przywracanie zaufania to kluczowe kwestie, które będą kształtować przyszłość tego sektora. Banki muszą być elastyczne i gotowe dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, aby wspierać rozwój gospodarczy kraju.

Fot: Panel Perspektywy i strategie rozwoju sektora bankowego” w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu/Salon24

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj1 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka