B2B a przedsiębiorcy po 50-tce. Dlatego chcą być na jednoosobowej działalności

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 29
Czy przedsiębiorcy 50+ rzeczywiście chcą, czy może jednak muszą pracować na zasadach B2B?

Skrót B2B, pochodzi z języka angielskiego i oznacza  business-to-business), czyli transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczym, inaczej mówiąc firmami. Teoretycznie powinno to być przedsiębiorstwa, ale w polskiej praktyce bardzo często oznacza to po prostu kogoś, który nie pracuje na etacie, ale musiał założyć jednoosobową działalność gospodarczą, żeby móc znaleźć zatrudnienie - pracodawca bowiem nie chciał dać mu umowy o pracę. 


Dlaczego zakładamy jednoosobowe działalności?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu ostatnich kilku lat szacunkowa liczba osób samozatrudnionych w Polsce stale rośnie. Wygląda to następująco: 2016 – ok. 1,15 mln osób, 2017 – ok. 1,2 mln osób, 2018 – ok. 1,3 mln osób, 2019 – ok. 1,3 mln osób, 2020 – 1,5 mln osób, 2021 – 1,7 mln osób, a w 2022 roku ok. 1,68 mln osób. JDG stanowią największą grupę podmiotów działających na rynku. Na koniec I kwartału 2023 r. w ZUS-ie było ich ponad 2,46 mln.

Powody zakładania biznesu przez osoby po 50. roku życia wiążą się nie tylko z ich indywidualnymi predyspozycjami oraz z tym, w jakiej sytuacji rodzinno-społecznej, zawodowej i finansowej funkcjonują. Takie dane przynoszą najnowsze badania przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny. Głównymi motywami zakładania działalności były: potrzeba niezależności (71 proc. wskazań) oraz chęć wykorzystania doświadczenia zawodowego i wiedzy (69 proc.), a także chęć utrzymania aktywności po utracie pracy na etacie (63 proc.).

Osoby po 50. roku życia, jako jeden z powodów zakładania własnej firmy wymieniły możliwość współpracy z innym przedsiębiorstwem na zasadach B2B (39 proc. wskazań). Wyniki badania pokazują, że osoby w wieku przedemerytalnym częściej niż będące na emeryturze (40 proc. vs. 32 proc.) zakładały działalność, aby móc współpracować z firmą na zasadach B2B.  


Wypychanie pracowników z umów o pracę

Nie zawsze oznaczało to swobodny wybór partnera biznesowego. Mógł to być wynik „wypychania” dotychczasowych pracowników z rynku pracy i zachęcania ich do założenia własnej firmy, podyktowany możliwością niższego opodatkowania i cięcia kosztów przez przedsiębiorstwa. Dla 40 proc. mężczyzn i 37 proc. kobiet możliwość współpracy z innym przedsiębiorstwem ma znaczenie przy zakładaniu własnej działalności. 


Co jest ważne dla 50+ na B2B?

Niewielka różnica między wskazaniami kobiet i mężczyzn pokazuje, że współpraca z inną firmą jako motyw zakładania własnego biznesu nie jest zróżnicowana ze względu na płeć. Możliwość współpracy z innymi firmami jest często wskazywana jako powód rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorców 50+ zajmujących się transportem i gospodarką magazynową (69 proc. wskazań na ten motyw). Niewiele mniej przedsiębiorców prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (np. tłumaczy, księgowych, prawników) oraz związaną z obsługą rynku nieruchomości (pośrednicy sprzedaży nieruchomości) otwiera własny biznes właśnie ze względu na możliwość współpracy na zasadach B2B.

Posiadanie wcześniejszych kontaktów biznesowych w tych sferach gospodarki ułatwia zarówno rozpoczęcie własnej działalności, jak i późniejsze pozyskiwanie zleceń. Natomiast znaczenie możliwości współpracy z innym przedsiębiorstwem na zasadach B2B jako motyw zakładania własnej firmy najrzadziej wymieniane było wśród osób 50+ uruchamiających własny biznes w sekcjach „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” (27 proc.) oraz „Rolnictwo” (24 proc.).

Widać więc, że dla firm zakładanych przez osoby 50+ współpraca z innym przedsiębiorstwem na zasadzie B2B bywa sytuacją wymuszoną, związaną z wypychaniem ich z rynku pracy, ale może też być nowoczesną formą współdziałania podmiotów, jaką jest outsourcing, przynoszący obustronne korzyści. 


Fot. ilustracyjna/Pixabay

Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka