Zdjęcie: Materiały prasowe KGHM
Zdjęcie: Materiały prasowe KGHM

Politechnika Wrocławska z ważnym wsparciem od KGHM

Redakcja Redakcja Górnictwo Obserwuj temat Obserwuj notkę 2
KGHM podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, w wyniku którego spółka obejmie patronatem dwa kierunki – geoinformatykę oraz geodezję i kartografię. Owocem współpracy mają być nowatorskie projekty naukowo-badawcze, z kolei studenci zyskają możliwość rozwoju swojego potencjału na innowacyjnych kierunkach studiów.

Porozumienie o objęciu patronatem geoinformatyki oraz geodezji i kartografii zostało zawarte w murach uczelni przez profesora Arkadiusz Wójsa, rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Marka Makucha, Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM.

Politechnika Wrocławska pomoże w optymalizacji prac KGHM

W ramach umowy wydział Politechniki Wrocławskiej wykonuje między innymi analizy deformacji powierzchni terenów górniczych z wykorzystaniem techniki interferometrii satelitarnej. Ponadto uczelnia prowadzi projekt, którego celem jest identyfikacja czynności  podziemnych przenośników taśmowych, które mogą zostać zrobotyzowane oraz drugi projekt, który ma za zadanie budowę systemu modelowania i optymalizacji sieci wentylacyjnej kopalń głębokich, opartego na danych przestrzennych uzyskanych ze skanowania wyrobisk skanerami mobilnymi, co pozwoli na eliminację czynników obniżających wydajność kopalnianej sieci wentylacyjnej.


– KGHM jest innowacyjną firmą, dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że takie ośrodki badawczo-naukowe jak Politechnika Wrocławska, również mają takie nowoczesne podejście. Umowa otwiera nam szereg nowych możliwości. Od konsultowania nowych programów studiów, poprzez proponowanie kierunków współpracy badawczo-rozwojowej w obszarach nowoczesnych technologii, geodezji i kartografii oraz geoinformatyce. Co docelowo ma sprawić, że do naszych Oddziałów trafi wykwalifikowana kadra i będzie stanowić o sile Miedziowego Giganta – powiedział Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

– Dzisiejsza umowa wpisuje się w strategię rozwoju naszej uczelni, w której założyliśmy m.in. wzmocnienie partnerstw z otoczeniem gospodarczym. Porozumienie z firmą KGHM umożliwi studentom i doktorantom Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii zdobywanie tak ważnego doświadczenia zawodowego poza uczelnią i dodatkowo zagwarantuje im bliski kontakt z nowoczesnymi technologiami – podsumował spotkanie z przedstawicielami KGHM Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Nowatorskie kierunki na Politechnice

Kierunki patronackie KGHM w ofercie wrocławskiej uczelni znajdują się od niedawna i są odpowiedzią i na wyzwania stojące przed współczesnymi naukami o Ziemi oraz przemysłem.


Absolwenci geodezji i kartografii trafiają na rynek pracy jako osoby posiadające umiejętności pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych za pomocą dronów czy skanowania laserowego, co bardzo przydaje się w monitoringu środowiska oraz przy wykrywaniu zagrożeń naturalnych czy rekultywacji terenów pogórniczych. Z kolei absolwenci geoinformatyki zdobywają umiejętności w obszarze przetwarzania zbiorów danych (także w chmurze), poznają także metody uczenia maszynowego oraz systemy baz danych przestrzennych.

Wraz z podpisaniem dokumentu zapowiedziano zawarcie umów umożliwiających realizację praktyk grupowych w oddziałach górniczych KGHM. Absolwenci uczelni rokrocznie zasilają szeregi pracowników KGHM, tworząc grono osób zatrudnionych przede wszystkim w dozorze oraz na stanowiskach kierowniczych.

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj2 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka