Narodowy Bank Polski. Fot. commons.wikimedia.org
Narodowy Bank Polski. Fot. commons.wikimedia.org

NBP pokazał nowy raport o inflacji. Zaskakująco dobre perspektywy

Redakcja Redakcja Inflacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 100
Z opublikowanego w poniedziałek przez NBP raportu o inflacji wynika, że przy przedłużeniu działań osłonowych inflacja wyniesie 3 proc. w roku 2024, w 2025 roku 3,4 proc, i 2,9 proc. w roku 2026. Równie dobre perspektywy są w przypadku, gdyby zrezygnowano ze wszystkich działań osłonowych.

Inflacja poniżej 3 proc. 

Narodowy Bank Polski w poniedziałek opublikował Raport o inflacji, zawierający projekcję inflacji i wzrostu PKB. Bank centralny opracował dwie wersje projekcji – jedna zakłada utrzymanie działań osłonowych, polegających na utrzymaniu obniżonej, zerowej stawki VAT na żywność oraz tarcz antyinflacyjnych na energię, gaz i ciepło. Druga wersja zakłada rezygnację ze wszystkich działań osłonowych.

Centralna ścieżka projekcji przy przedłużeniu działań osłonowych zakłada inflację na poziomie 3 proc. w roku 2024, 3,4 proc. w roku 2025 i 2,9 proc. w roku 2026 – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu. Natomiast centralna ścieżka projekcji bez przedłużenia działań osłonowych zakłada inflację rzędu 5,7 proc. w roku 2024, 3,5 proc. w roku 2025 i 2,7 proc. w roku 2026.

„W 2024 r. inflacja CPI ukształtuje się wyraźnie poniżej wysokich odczytów notowanych w 2023 r. i pozostanie na obniżonym poziomie do końca 2026 r. W kierunku spadku dynamiki cen konsumenta względem 2023 r. oddziałuje rozłożony w czasie wpływ istotnego zmniejszenia presji kosztowej w gospodarce związany z wyraźnym obniżeniem się cen surowców energetycznych na rynkach światowych po ich silnym wzroście w latach 2021-2022” – czytamy w Raporcie o inflacji.


NBP podkreślił, że proces dezinflacji jest wspierany przez niską inflację w otoczeniu polskiej gospodarki, „wygasanie wcześniejszych zaburzeń w łańcuchach dostaw” oraz obecne umocnienie kursu złotego, co przekłada się na spadek dynamiki cen importu.

Z raportu NBP wynika, że przy utrzymaniu działań osłonowych centralna ścieżka projekcji zakłada inflację bazową z wyłączeniem cen żywności i energii na poziomie 4,7 proc. w roku bieżącym, 4,5 proc. w roku przyszłym i 4,1 proc. w roku 2026. Inflacja bazowa przy rezygnacji z działań osłonowych – jak wynika z centralnej ścieżki projekcji – wyniesie 4,7 proc. w tym roku, 4,5 proc. w roku przyszłym i 3,8 proc. w roku 2026.

Nastąpi wzrost gospodarczy 

NBP w Raporcie o inflacji przedstawił także projekcję wzrostu gospodarczego. Centralna ścieżka projekcji w wersji zakładającej utrzymanie działań osłonowych zakłada PKB na poziomie 3,5 proc. w tym roku, 4,2 proc. w roku 2025 i 3,3 proc. w roku 2026. Z kolei centralna ścieżka projekcji w wersji, w której przewiduje się rezygnację z działań osłonowych, zakłada wzrost PKB rzędu 3,2 proc. w roku 2024, 3,6 proc. w roku 2025 i 3,2 proc. w roku 2026.

„W bieżącej projekcji oczekuje się, że w latach 2024-2026 dynamika produktu potencjalnego ukształtuje się przeciętnie na poziomie 3,3 proc. r/r, a więc blisko swojej wieloletniej średniej (…). Pozytywnie na potencjał krajowej gospodarki w latach 2024-2026 wpłynie wzrost stopy inwestycji przedsiębiorstw zwiększający dynamikę kapitału produkcyjnego oraz aktywizacja uchodźców z Ukrainy i napływ migrantów z innych krajów podnoszące podaż pracy” – czytamy w raporcie.

Wskazano, że niekorzystnie na tempo wzrostu potencjalnego PKB w horyzoncie projekcji będą natomiast oddziaływać zmiany demograficzne odzwierciedlone w spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Będzie to wpływać na ograniczenie liczby osób aktywnych zawodowo.

„Oczekuje się, że w latach 2024-2026 liczba pracujących i stopa bezrobocia pozostaną na relatywnie stabilnym poziomie (…). Na umiarkowany poziom popytu na pracę w najbliższych kwartałach wskazuje przewaga udziału firm ograniczających liczbę pracowników nad zwiększającymi ich liczbę w badaniach ankietowych NBP i odczytach subindeksu PMI dotyczącego zatrudnienia (..). Brak wyraźnego spadku stopy bezrobocia w 2024 r. w reakcji na ożywienie aktywności gospodarczej wiąże się z obserwowanym w ostatnich kwartałach zjawiskiem tzw. chomikowania pracy przez przedsiębiorstwa” – czytamy w raporcie.

Centralna ścieżka projekcji zakłada, że bezrobocie w 2024 r. wyniesie 2,8 proc., a w latach 2025 i 2026 utrzyma się na poziomie 2,7 proc.

Stopy procentowe bez zmian 

Sytuacja gospodarcza w Polsce po wybuchu pandemii a następnie wojny na Ukrainie, nieco się uspokoiła. Od dłuższego czasu widać spadek inflacji, a stopy procentowe utrzymują się na stabilnym poziomie. 

W środę 6 marca Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać stóp procentowych, co spowodowało, że główna stopa NBP, referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc. "Stopa lombardowa wynosi 6,25 proc., a stopa depozytowa pozostała na poziomie 5,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 5,8 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa - 5,85 proc." – dodano w komunikacie banku centralnego. 

RPP ostatni raz obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 r. Wówczas stopy zostały obniżone o 25 pkt. bazowych, do obecnego poziomu.

MP

Narodowy Bank Polski. Fot. commons.wikimedia.org

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka