Minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Fot. PAP/Paweł Supernak
Minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Fot. PAP/Paweł Supernak

Nowy pomysł rządu na reformę służb. W planach niejawne przeszukania

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 48
W czwartek „Rzeczpospolita” przedstawiła nowe pomysły rządu Donalda Tuska na reformę służb specjalnych. W planach jest możliwość niejawnego przeszukania mieszkania. Nad zmianami w pracy operacyjnej służb pracuje kierowane przez Tomasza Siemoniaka MSWiA. Polityk KO jest także koordynatorem służb specjalnych.

Koalicyjny rząd Donalda Tuska przymierza się do szerokiej reformy zasad pracy operacyjnej służb. Przepisy są już na końcowym etapie prac wewnątrzresortowych i mają zostać poddane szerokim konsultacjom – podaje MSWiA.

Nowe metody pracy operacyjnej służb

„Rzeczpospolita” dotarła do treści tych przepisów. Dotyczą one kodeksu pracy operacyjnej. Głównym celem zmian ma być wyeliminowanie nadużyć w stosowaniu metod operacyjnych. „Służby będą mogły stosować jedynie zamknięty wykaz metod pracy operacyjnej” – podkreśla resort.

W projekcie zdefiniowano ponad 20 metod pracy operacyjnej. 

Nowe kategorie to choćby niejawna ingerencja i niejawne przeszukanie.

Pierwszy przypadek dotyczy „niejawnego uzyskania dostępu do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych, w celu uzyskania i utrwalenia zawartych w nich danych”. Chodzi o programy typu Pegasus do inwigilacji np. smartfona. 

Tego rodzaju taktyki uzupełnią stosowane już legalnie formy, jak: wywiad operacyjny, zasadzki, gry operacyjne.


Nowe zasady wydawania zgody i stosowania Pegasusa

W projekcie MSWiA dość szczegółowo opisano zasady wydawania zgody i stosowania Pegasusa. 

Wniosek służb o zastosowanie systemu będzie musiał zawierać charakterystykę i opis środka, który ma zostać wykorzystany do inwigilacji. Sędzia będzie musiał wiedział, jakiego urządzenia czy systemu użyją służby.

Sąd będzie zobowiązany pisemnie uzasadnić decyzję o zgodzie lub odmowie inwigilacji, obecnie obowiązek ten dotyczy tylko odmowy. 

Niejawna ingerencja ma być jednorazowa i powinna być zrealizowana w ciągu trzech miesięcy od uzyskania zgody sądu.


MSWiA wprowadza niejawne przeszukanie mieszkania lub samochodu

Na tym nie koniec. MSWiA wprowadza też niejawne przeszukanie mieszkania lub samochodu. 

Jeśli przepisy wejdą w życie, umożliwią służbom dostęp, przeszukanie pomieszczeń i przejęcie do badań dokumentów lub innych materiałów bez wiedzy domowników. Na takie działanie służby nie zawszę będą musiały uzyskać zgodę sądu. Jeśli zwłoka mogłaby spowodować utratę lub zatarcie informacji wystarczająca będzie – tymczasowo - zgoda prokuratora.

Ministerialny projekt wprowadza też obowiązek informowania inwigilowanej osoby o przeprowadzonych wobec niej działaniach. Służby będą miały na to co do zasady 12 miesięcy od zakończenia czynności. 

Osoba poddana kontroli operacyjnej będzie miała prawo do złożenia skargi.

KW

Źródło zdjęcia: Minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Fot. PAP/Paweł Supernak

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj48 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka