Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
175 notek
119k odsłon
  532   0

Ustanowiono Najwyższy Trybunał Narodowy

image
AKT USTANOWIENIA
Dnia 29 sierpnia 2021 r. w siedzibie Trybunału Narodowego w Jeleniej Górze przy ulicy Działkowicza 19 przed Prezesem Trybunału Narodowego Grzegorzem Niedźwieckim zaprezentowali się Sędziowie Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego.

Tożsamość Sędziów Pokoju Prezes Trybunału Narodowego ustalił na podstawie okazanych legitymacji Sędziów Pokoju otrzymanych po zaprzysiężeniu ich na funkcję SP przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.

USTANOWIENIE NAJWYŻSZEGO TRYBUNAŁU NARODOWEGO

§1.
Stawiający, zwany dalej „Założycielem", oświadcza, że ustanawia sąd ludowy pod nazwą „Najwyższy Trybunał Narodowy" zwany dalej „NTN", który działać będzie zgodnie z Prawem Naturalnym, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Preambułą i § 33 ust. 11 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu Trybunału Narodowego (KRS 0000686478), celami Trybunału Narodowego i formami ich realizacji, a także Powszechną deklaracją praw człowieka oraz przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).

§2.
Celami NTN są:
1. przywrócenie państwa prawa, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego,
2. procedowanie Sędziów Pokoju i Ławników Narodowego Sądu Obywatelskiego w zakresie rozliczania oprawców Narodu, państwa w państwie, układu zamkniętego, nadzwyczajnej kasty,
3. osądzanie, wydawanie orzeczeń, dekretów, uchwał i rozporządzeń.

§3.
Siedzibą NTN jest miasto Jelenia Góra. Siedzibą zamiejscową NTN ma prawo być siedziba Pierwszego Prezesa NTN.

§4.
Na realizacje celów wybranych przez NTN Założyciel przeznacza dyspozycyjność oraz środki trwałe Trybunału Narodowego.

§5.
NTN uzyska osobowość prawną z chwilą podpisania niniejszego aktu przez nominowany skład NTN.

§6.
Odpisy aktu należy wydawać sędziom oraz zarządowi NTNw ilości niezbędnej.

§7.
Akt wolny jest od opłat.


Akt ten został przyjęty, odczytany, podpisany.


Podpis Założyciela:                Podpisy nominatów:Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale