Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
154 notki
106k odsłon
200 odsłon

Przestępcy sędzią we własnej sprawie

Wykop Skomentuj

Jelenia Góra, dnia 3 maja 2016 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

II Wydział Karny

 

Dotyczy m.in. II Kp 894/15, II Kp 973/15

 

Państwo (a w zasadzie główny winowajca Jarosław Staszkiewicz, który od tego przekrętu z Asesora awansował już na Przewodniczącego Wydziału) sobie niewybredne żarty robią. Dziesięć lat mnie terroryzujecie i wzywacie do wskazanie jakich i podania przyczyn wyłączenia sędziów. Żądam wyłączenia wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w tym 33 już wyłączonych dnia 27 lutego 2015 roku przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, sygn. akt VI Ko 29/15 (II Kp 820/14) i każdego nowego, który wstąpił w tryb sędziego po tym czasie. Żądam wyłączenia wszystkich sędziów sądów, które brały już udział w tym pokłosiu, w tym wyłączonych z Lubania (sygn. akt VI Ko 58/15). Wszystkich to oznacza wszystkich, którzy są obecnie sędziami Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, państwo dysponują aktualną bazą danych. Powszechnie używa się zwrotów: sąd wydał wyrok, proszę sądu, wysoki sądzie, nie wymieniając z imienia i nazwiska sędziów, którzy uczestniczyli w danych zdarzeniach, we wzajemnych powiązaniach. Ja żądam wyłączenia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (czytaj reprezentantów tego sądu posługując się nomenklaturą, językiem waszym). Żądam wyłączenia wszystkich sądów (czytaj ukrytych za nimi ludzi), które były stronami prześladowań mojej osoby na podłożu stworzonej przez Mieczysława Ligęzę kartki papieru. Mnie nie interesuje rozdrabnianie akt (sygnatur) sprawy i wciąganie do tego bałaganu innych sądów, wszystko dotyczy jednego. Powody proszę sobie znaleźć w powyższych sygnaturach, uzależnieniach sędziów i rozległych aktach sprawy. Sąd (koledzy) nie może być sędzią w swojej sprawie. Patrz art. 41 kpk.

 

Sprawa dotyczy generalnie przestępstw Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza nadużycia władzy i poświadczenia nieprawdy. Wydał umyślnie w dniu 6 maja 2008 roku niezasadny wyrok skazujący w sprawieII K 467/07. Są też pochodne (odnogi) od tego wyroku: zaniedbania w/s fałszu materialnego (k. 8 akt sprawy) i fałszu intelektualnego czy odmowy wznowień postępowań. To, że prokuratorzy, funkcjonariusze trudnią się bezczynnością, niedopełnieniem obowiązków służbowych, tuszowaniem przestępstw, to nie mój problem. To, że koleżanki i koledzy z Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze czy Apelacyjnego we Wrocławiu trudnią się niedopełnieniem obowiązków służbowych, fikcją ustaleń, nadużyciem władzy wyżej stawiając nieznane domniemania od propter nova, to nie mój problem. To, że układ jest skorumpowany i bierze współudział w przestępstwach Jarosława Staszkiewicza, to nie mój problem, nie ja się muszę wstydzić nadużycia władzy i pieczątek. Sędzia Sądu Rejonowego wydał stalinowski wyrok. Albo wykażecie mi zasadność wydania wyroku skazującego z dnia 6 maja 2008 roku z art. 212 § 2 kk (co jest niemożliwe, skoro ja zarzucanego wpisu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” na blogu nie stwierdziłem), albo wznowicie postępowanie II K 467/07 (lub przekażecie do kasacji wyrok bez przyczyny), merytorycznie rozpoznacie środki dowodowe, uchylicie wyrok wydany z rażącym naruszeniem prawa i przeprosicie mnie, albo będziecie dalej brnąć w te bagno. Przestępstwa stalinowskie i funkcjonariuszy nie ulegają przedawnieniu. Zarzuty te będą tak długo aktualne, aż zaczniecie stosować ślubowaną sumienność, sprawiedliwość, bezstronność i uczciwość oraz wytyczne zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i naprawicie oszustwa sądowe.Prawomocność bubli to też wasz problem.Ścieżka prawna została brutalnie wykastrowana. Wszystko, co było do wyjaśnienia, zostało zignorowane, przemilczane i bezpodstawnie zahamowane.

 

Sąd demokratyczny orzeka w oparciu o trzy rzeczy:dowody, przepisy i sumienie.Wszystkiego niestety zabrakło.Pozbawiono mnie prawa do sądu, konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie postępowania, prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy w drugiej instancji (kontroli instancyjnej), praw człowieka. Zamknięto mi umyślnie drogę sądową dochodzenia naruszonych wolności i praw. Pogwałcono zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, a także in dubio pro reo oraz domniemania niewinności.

 

Rozwinięcie:

 

W postępowaniu przed sądem karnym każda ze stron musi udowodnić swoje racje, jeżeli chce wygrać proces. Sąd pełni rolę bezstronnego arbitra i decyduje o tym, która ze stron ma silniejsze argumenty za poparciem swojej tezy.Oskarżony nie ma obowiązku wykazywania swojej niewinności, wykazanie niewinności jest najczęściej niemożliwe. Żeby udowodnić niewinność, trzeba by nieustannie tworzyć dowody, wskazujące, że w żadnym momencie nie popełniamy żadnego przestępstwa. Takie rozumowanie szybko doprowadziłoby do absurdu, dlatego ustawodawca jednoznacznie rozstrzyga, że to oskarżyciel i sąd ma udowodnić winę. Oskarżonemu dla wygrania procesu wystarcza wykazanie, że oskarżyciel winy nie udowodnił. W takiej sytuacji sąd musi wydać wyrok uniewinniający.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka