Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
181 notek
122k odsłony
  273   0

Sprawiedliwi zbrodniarze - Prawo i Sprawiedliwość to akceptuje

 

Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Sądu Rejonowego w Lubaniu i sądów które brały udział w represjonowaniu Grzegorza Niedźwieckiego na podstawie fałszu materialnego SSR Jarosława Staszkiewicza (II K 467/07) opartego na fałszu materialnym Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy). Żaden sędzia z okręgu i który wyłączył się z postępowania VI Ko 29/15 na podstawie art. 41 § 1 kpk w zw. z art. 42 § 4 kpk oraz art. 43 kpk nie może powiedzieć, że przestał znać Przewodniczącego II Wydziału Karnego SR w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza.

Jarosław Staszkiewicz popełnił umyślne przestępstwo nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków w zw. z poświadczeniem nieprawdy i krycie tych stalinowskich zbrodni przez SSO Klarę Łukaszewską i trójcę pełniącą obowiązki sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu argumentem, iż ekspertyza biegłego sądowego nie podważyła zasadności wydania wyroku skazującego z dnia 6 maja 2008 r., bo młody sędzia miał prawo domniemać, że czyn zarzucany zaistniał nie jest poważny z tym co sędziowie ślubowali. Domniemać to można o niewinności dopóki winy się nie udowodni, a czyn przestępny w RP trzeba stwierdzić i udowodnić.

Niezależnie od powyższego postępowanie w/s II K 467/07 jest nieważne z dwóch powodów. Asesor Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosław Staszkiewicz bezprawnie orzekał w dniach 18.06.2007 – 9.04.2008, bo Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dopiero w ostatniej dacie wręczył mu akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r. (SK 7/06) stwierdzono niekonstytucyjność przepisu zezwalającego Ministrowi Sprawiedliwości na powierzenie asesorowi pełnienie czynności sędziowskich. Należy wznowić postępowanie nie tylko z tego powodu.

Państwo gwałcący fakty, prawo stanowione, etykę sędziego i prawa człowieka nadużywają do tych cynicznych parodii prawa niewłaściwych okrągłych pieczęci. Fałszywe pieczęci urzędowe ze wzorem heraldycznym w tle nie mają mocy władczej. Wszelkie orzeczenia od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych (ex-tunc) do nadal są bezskuteczne. Orzeł jest też wypaczony. Winien być mocnej budowy, z koroną zamkniętą, na górze z krzyżem i bez gwiazdek na skrzydłach.

Ponadto, nie pomijając oczywistych faktów, prawo ustanowione, zawłaszczone i manipulowane nie jest prawem suwerena, narodu Polskiego. Moc wiążącą przed prawem stanowionym ma prawo zwyczajowe (Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2008 r., C-402/05 i C-415/05). Nie oszustwa sądowe i nie ZOMO jest prawem. Orzekam infamię na łotrów wymienionych na liście Współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajgi Mindla i daję im czas na emigracją zanim zostaną aresztowani.

Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej

Grzegorz Niedźwiecki

 

Stanowisko to zostaje wysłane również dnia 1 czerwca 2016 r. do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze profilem zaufanym ePUAP, chociaż wszyscy zaakceptowali już i tradycyjna pocztę elektroniczną.

 

----- Original Message -----

From: Grzegorz Niedźwiecki

To: info@jelenia-gora.so.gov.pl ; Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ; sygnal@cba.gov.pl ; sekretariat.ipn ;

Sent: Tuesday, May 31, 2016 1:03 PM

Subject: Re: Skarga

 

Jesteście skorumpowanymi, stalinowskimi zbrodniarzami, a nie etycznymi sędziami, funkcjonariuszami wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Wydaliście egzekucje i akceptujecie dożywotni terror bez przyczyny, bez faktu czynu zarzucanego. Nawet nie powiecie za co mnie gnębicie, bo tym razem prawda materialna musiałaby być uwzględniona. Macie w czterech literach konstytucyjne gwarancje do obrony i do drugiej instancji. Macie mentalność Rudolfa Hoess. Jesteście zwyrodniałymi psychopatami, bo normalny człowiek tak nie postępuje. Takie są fakty. Gdzie wasza godność? Nie złożycie nawet przeciwko mnie pozwu o znieważenie, bo merytoryczne postępowanie wykazałoby fałsz intelektualny w II K 467/07 w oparciu o fałsz materialny (k. 8 akt sprawy) i okazałoby się, że to brutalna prawda. Dziesięć lat mnie represjonujecie, okradliście na kilkadziesiąt tysięcy złotych, postanowiliście mnie niczym ISIS pół roku internować dla kaprysu. Wykluczyliście mnie społecznie i eksterminujecie moją rodzinę, ale kiedyś naród was rozliczy lub staniecie przed prawdziwym sędzią. Nie zatuszujecie oszustwa sądowego. Panowie Andrzeju Żuk i Robercie Bednarczyk jesteście cynicznym zbrodniarzami, którzy nie przestrzegają żadnych norm i czekam na pozew.

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/05/30/panstwo-ponad-panstwem/

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka