Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
153 notki
106k odsłon
139 odsłon

Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak

Wykop Skomentuj

image


Jelenia Góra, dnia 4 lipca 2018 r.
Sygn. akt SP 1.2018
POSTANOWIENIE
o powołaniu biegłych psychiatrów

Grzegorz Niedźwiecki – Sędzia Pokoju w Jeleniej Górze w sprawie przeciwko A. Surowiak oskarżonej o naruszenie dóbr osobistych, tj. o czyn z art. 23 k.c. i zadośćuczynienie z art. 24 k.c.
na podstawie art. 193, 194, 195, 202 § 1 k.p.k.

postanowił:
I.    Powołać dwóch biegłych lekarzy psychiatrów w osobach… w celu stwierdzenia:
1.    Czy oskarżona nie cierpi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub zakłócenie czynności psychicznych?
II.    Zakreślić termin wydania opinii: do 23 lipca 2018 r.
Przekazać biegłym dowód ze sprawy PR 3 Ds. 359.2017.D, w którym oskarżona posługuje się z rozdwojeniem jaźni, określeniami wykluczającymi się wzajemnie i nieuprawnionymi dla funkcjonariusza organów ścigania, a mianowicie raz określając stronę „podejrzanym”, raz stwierdzając u niego „popełnienie przestępstwa” (patrz: prawomocny wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego), raz uznając „chorym psychicznie” (do czego uprawniony jest tylko lekarz psychiatra po wszechstronnym badaniu psychiatrycznym). Ponadto w piśmie (postanowieniu) z dnia 13 czerwca 2018 roku oskarżona popełnia błędy pisarskie lub ma poważne kłopoty z myśleniem, podwójnie używając w jednym zdaniu słowa „stan” i myląc podejrzanego z kobietą przypisując mu osobowość „jej”.
W tym stanie rzeczy opinia lekarzy psychiatrów jest niezbędna, w szczególności do stwierdzenia:
2.    Czy ewentualne umieszczenie oskarżonej w zakładzie psychiatrycznym jest niezbędne aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez nią czynów zabronionych związanych z jej chorobą psychiczną czy wystarczające jest leczenie ambulatoryjne (cytat dosłowny, wraz z podkreślnikiem ujęty z pisma, dowodu oskarżonej)?
UZASADNIENIE
Postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów
Postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów2
Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, sygn. akt PR 1 Ds. 1128.2018
Śledczy mogą przekazać komputer do magazynu dowodów rzeczowych lub wykonać kopię binarną samego dysku tylko wtedy, gdy rozstrzygną, że komputer jest dowodem rzeczowym należącym do podejrzanego.


Pouczenie:
Oskarżonej przysługuje prawo do przeglądnięcia akt sprawy, bez możliwości składania środków zaskarżenia.
Sędzia Pokoju
Grzegorz Niedźwiecki

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale