36 obserwujących
38 notek
156k odsłon
  4794   0

Smoleńskie zdjęcia –rekonstrukcja „kontaktu” skrzydła z brzozą

Na wstępie chciałbym podziękować: @Vladowi Igorievowi, księdzu jezuicie Krzysztofowi Mądlowi oraz dr. Maćkowi Laskowi, a za co, to wyniknie po przeczytaniu notki, a dla tych którzy nie zrozumieją na końcu wyjawię.

Zachęcam do obejrzenia zdjęć w komentarzach pod notkami dotyczącymi początku okresu wegetacji brzóz:
3zet.salon24.pl/576864,smolenskie-zdjecia-czy-lataja-w-polsce-drony
3zet.salon24.pl/573823,smolenskie-zdjecia-brzozowy-eksperyment-2014
które są sukcesywnie uzupełniane. Komentarze do ostatniej notki również uzupełnię.

Pomimo, iż dowodów na brak kontaktu lewego skrzydła z PB jest już co najmniej kilka, to teraz sprawdzimy czy na podstawie elementów skrzydła których wygląd wskazuje, iż nie miały kontaktu z drzewem jest możliwe aby PB zmieściła się między nimi.

Pierwsza rekonstrukcja lewego skrzydła miała miejsce w kwietniu 2010 roku gdy elementy zostały zwiezione na betonową płytę. Po pewnym czasie bloger @Vlad Igoriew zauważył wystający slot na końcówce co skłoniło go do dalszych dociekań. Na betonowej płycie rekonstrukcja została sfotografowana i z tak rekonstruowanego skrzydła wynikało, iż sloty łączą się ze sobą równymi krawędziami i miejsca na kontakt z PB nie ma.
Po pewnym czasie eksperci KBWLLP dysponując lepszymi zdjęciami pokazali, iż rekonstrukcja jest źle przeprowadzona i jedna z krawędzi tam leżących jest źle umiejscowiona.
Kliknij, aby powiększone, i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i3.minus.com/ibuUCPmFENh3R9.jpg
    01-Rekonstrukcja skrzydła MAK IV 2010r.

Fragment slotu na zdjęciu nad słowem skrzydła z prawej strony jest poszarpany, a na wcześniejszych zdjęciach wyglądał na równy.
Drugą rekonstrukcję przeprowadzili biegli wraz z prokuratorami w październiku 2012 (zapewne wcześniej nie było potrzeby) i oto zdjęcie z góry, zrekonstruowanego skrzydła, właściwie tylko części odłączanej od centropłatu.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i6.minus.com/i7jT3WBWi9Jon.jpg
    02-Rekonstrukcja NPW - X 2012r.

Nas interesować będzie miejsce które „miało” wg. raportów MAK i KBWLLP kontakt z pniem PB.
Nim wskażę to miejsce na płycie to wpierw na skrzydle całego samolotu.
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/i1YWo68fvCBay.jpg
    03-Sloty i PB.

A teraz na płycie z rekonstrukcją NPW.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i3.minus.com/ibu38vH52Kvdxw.jpg
    04-Miejsce kontaktu slotu2 -segmentu2 z PB.

Te dwa fragmenty zniszczonej końcówki slotu 2 –segmentu 2 Nas nie interesują. Obejrzyjmy fragment z prowadnicą w miejscu gdzie był znaleziony.
http://i7.minus.com/iyimto4oCmAK8.jpg
    05-Fragment z prowadnicą slotu 2 segmentu 2 w miejscu upadku.

Oraz trochę z innej strony.
http://i2.minus.com/irZyCsMz9bpTe.jpg
    06-Fragment z prowadnicą slotu 2 segmentu 2 w miejscu upadku – bliżej.

Aby sprawdzić czy aby to nie jest dekiel kończący slot porównajmy z początkiem segmentu 1 slotu 3.
http://i7.minus.com/i7Jfw0nEWpD1G.jpg
    07-Okucie-Dekel

A teraz jeszcze dekiel slotu 3. Poniżej wycinek ze zdjęcia na stronie:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Tu-154-crash-in-smolensk-20100410-14.jpg
http://i1.minus.com/iiaqkQVAzsl6g.jpg
    08-Slot3-dekel-10IV

Po dokładnym obejrzeniu pod powiększeniem, nie zauważymy śladów drewna na obu elementach, a to oznacza iż nie miały kontaktu z pniem PB ( na razie tylko te elementy).

Ale już za dwa dni drewno się pojawia, i to na zdjęciach KBWLLP. Proszę zwrócić uwagę na dolny róg, który jest nie pogięty.
http://i1.minus.com/iXfqQZ8aYfnQ8.jpg   
    09-Slot3-dekel-12IV.

A teraz miejsce uszkodzenia na PB.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i7.minus.com/iKkY1RrhCEnKM.jpg
    10-Miejsce na PB kontaktu ze skrzydłem.

Oraz z drugiej strony.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i7.minus.com/ibsQTRJ76IaLL2.jpg
    11-Głębokie wcięcia na PB.

Po tym co widzimy, to ten róg końcówki nie miał kontaktu z PB.

Po tych ustaleniach mogę teraz na rysunku tupolewa wyznaczyć miejsce w którym miał nastąpić kontakt z brzozą. Największym problemem było znaleźć rysunek Tu154M, bo większość posługuje się rysunkiem Tu154-B2 który miał nieco inny kąt krawędzi natarcia slotów w zakresie który będzie potrzebny do dalszych wyliczeń . Ford Prefect przedstawił w jednej ze swoich notek rysunek, ale nie było na nim oznaczeń, iż dotyczy to wersji M. Oto on:
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/ilQg1TE5qLs8d.jpg
    12-Skrzydło lewe od dołu- miejsce kontaktu wg. @Ford Prefect.

Na czerwono zaznaczone sloty na „oderwanej” końcówce lewego skrzydła.
Ten schemat jest nieprecyzyjny i niezgodny z ustaleniami zawartymi w raportach, a jedynie średnica PB jest zgodna z raportami. Oto skan strony 299 zał. Nr.4 do raportu KBWLLP.
http://i2.minus.com/iFQrjuUhERKiw.jpg
    13- Wysokość zderzenia oraz miejsce oderwania.

Jak się okazało z informacji na tej stronie zawartej, to jedynie numery żeber są właściwe, a średnica brzozy tuż pod miejscem złamania wynosi o ponad 50% więcej tj. 46cm.
W raporcie Zespołu Parlamentarnego Cztery lata po Smoleńsku jest ten sam rysunek wraz z logo Tu154M i dlatego zdecydowałem się na opublikowanie tej analizy.
Na rysunku tym 1 piksel to 2cm, a średnica
PB zaznaczonej wynosi 44cm.
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i.minus.com/iU7Of7VRm75SB.jpg
    14-Tu154M-Opisany i zwymiarowany.

Jak porównamy długości odpowiednich odcinków slotów z tymi z raportu ZP i @Ford Prefect to mamy pełną zgodność.
Jak zapewne Państwo wiedzą, gdy nie ma wiatru lub jest niewielki to oś podłużna samolotu pokrywa się ze śladem po wykonanym przelocie. W dniu 2010-04-10 wiał wiatr z prędkością 3m/sec. Z kierunku południowo wschodniego skręcając na wschodni (dane sprawdzone w dwóch różnych źródłach). Taka prędkość wiatru absolutnie nie miała wpływu, aby oś podłużna samolotu nie była zgodna z trajektorią poziomą.
Wobec powyższego oś przecięcia skrzydła przez PB powinien być równoległy do linii 1,2,3 na powyższym zdjęciu.
Z dotychczasowych ustaleń dotyczących średnicy PB w miejscu „kontaktu” ze skrzydłem najdokładniejsze są zawarte w książce Ostatni lot. Wysokość tam podana zgadza się z wysokością pomierzoną przez NPW w 2012 roku a zaprezentowaną w lutym 2013 roku.
Średnice NPW podała tylko w miejscu o ca. 160cm niżej i jest to 52cm. W Ostatnim locie przekrój ma średnicę eliptyczną o średnicach 44cm i 47cm. W wstępnych rozważaniach przyjmę średnicę 44cm.
Oto komunikat NPW.
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/i5LpkFOVjRpLT.jpg
    15-KomunikatNPW-11-02-2013

Teraz tylko bliskie okolice miejsca zderzenia z PB, dla sytuacji w której samolot jest w locie ze schowanymi slotami i brakiem pochylenia.
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i5.minus.com/iUCNs7XJR1gPf.jpg
    16-Miejsce Uderzenia-Opis.

Do rysunku tego niezbędne będą pewne wyjaśnienia dotyczące oznaczeń:
kratka (#) przed cyfrą podaje numer kolumny w tabelce z Excela do której link będzie dalej. Kąt alfa jest daną z dokumentacji Tu154M (jest on inny niż dla Tu154B, Tu154A,Tu154).
Jak można zauważyć potrzebne będą dodatkowe dane, bo w tym momencie można wyliczyć tylko #11 – tj. długość krawędzi natarcia skrzydła która bezwzględnie zostanie zniszczona po zderzeniu z PB. Można powiedzieć, że to miejsce jest większe od średnicy brzozy o 25%.
Pomiar na rysunku szerokości slotu może być obarczony sporym błędem z uwagi między innymi na pierwotną słabą jakość (rozmazane linie) rysunku. Po zmierzeniu szerokość ta wynosi 15px*2cm = 30cm. Napiszę teraz, iż od innego o wiele bardziej dokładnego pomiaru różni się o ca. 1cm.
#10 wynosił będzie 30cm*0,764 = 23cm co łącznie z 55cm daje 78cm zniszczonej końcówki segmentu 2 slotu 2 – tej której na grafice 04 widzimy tylko dwa fragmenty.
Wiemy jak długi fragment uległby zniszczeniu w locie poziomym ze schowanymi slotami, ale nie znamy długości tego fragmentu na nie zniszczonym slocie 2 segmencie 2. Wielkości tej pomimo wielomiesięcznego przeczesywania dokumentacji nie udało mi się znaleźć, trzeba było wykorzystać zdjęcia tego segmentu. W grafice nr. 03 widzimy ten slot, a teraz ponownie zwymiarowany
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i3.minus.com/ibtde3vuDR2S1N.jpg
    17-Slot2-2-zwymiarowany-zdjęcie RA-85559.

I jeszcze jedno skrzydło.
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/iCNdpuj66AzJz.jpg
    18-Slot2-2-zwymiarowany-zdjęcie RA-85586.

Zgodność wyników jest podyktowana tym, iż jest to ten sam model – B2 który generator APU-TA-6A miał zamontowany nad środkowym silnikiem, a nie jak w wersji M pod. Jak wcześniej napisałem w budowie skrzydła zmieniły się wielkości między B2 i M (np. kąt krawędzi natarcia slotów z 53° do 52,62°). Wyliczając długość tej końcówki do osi prowadnicy otrzymamy wielkość 373cm*16,7% = 62cm. Od tej wielkości należy jeszcze odjąć połowę szerokości okucia prowadnicy 5cm (cała szerokość to ca. 10cm) co daje wynik 57cm, a więc brakuje ponad 20cm.
Ale my mamy skrzydło modelu M i zobaczmy czy się zmieniło.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i1.minus.com/ibdfGuEG8KFFjg.jpg
    19-Slot2-2-zwymiarowany-zdjęcie PLF-102 2011-05-31

Jest to skrzydło prawe a nie lewe, ale wymiary są dokładnie takie same.
Po przeliczeniu ta końcówka jest jeszcze krótsza o ca. 2cm, co powoduje iż brakuje w tym momencie ca. 23cm do tego aby „wcisnąć” PB między części nie noszące zniszczeń po kontakcie z PB.
Jest jeden sposób, aby PB zmieściła się między slot3 a okucie prowadnicy. Czy realny oceńcie Państwo sami.
Tuż przed zderzeniem przed prawym silnikiem wybucha ładunek dużej mocy powodując chwilowe zatrzymania skrzydła prawego (nie uszkadzając go, ani silnika), w tym czasie lewa strona przyśpiesza i uderza w brzozę prawie prostopadle tj. samolot zmienia trajektorię o ca. 30° w prawo, a po odpadnięciu skrzydła zmienia trajektorię w lewo o ca. 50°.

No tak, ale jest to układ w którym samolot leci poziomo, a sloty są schowane, co jak wiemy z raportu KBWLLP nie jest prawdziwe.
Jeden ze stosownych wpisów jej na tej stronie
http://i5.minus.com/ib0KnNI0mE4iVv.jpg
    20-Kąt pochylenia.

Te inne parametry nie zmienią zasadniczo wniosku, iż brzoza jest za gruba i o tym doskonale wiedział MAK i KBWLLP pisząc o średnicy brzozy w miejscu zdarzenia 30-40cm.

Aby nie być gołosłownym przedstawię sytuację najpierw z wypuszczonymi slotami.
Zobaczmy co się zmienia po wypuszczeniu slotów. Poniższy rysunek nie zachowuje proporcji i jest tylko poglądowy.
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i6.minus.com/ibjKyDfFJTtC7k.jpg
    21-Wypuszczone sloty skrzydła lewego.

Dodać należy, iż po otwarciu zmienia się szerokość rzutu pionowego slotów.
Poniższy rysunek choć wygląda nieprecyzyjnie, lecz wyliczenia są bardzo precyzyjne i pochodzą z arkusza kalkulacyjnego. Etapy wypuszczania są poglądowe, choć wymiary pobrane są z arkusza kalkulacyjnego.
Jak wynika z zapisanych tam wielkości, szerokość przy pełnym wypuszczeniu stanowi 76% szerokości slotów schowanych. W uproszczeniu można przyjąć iż na każdy stopień wypuszczenia slotów szerokość rzutu pionowego maleje o 1,1% szerokości przy zamkniętych slotach.
Kliknij, aby powiększone otworzyć w nowym oknie.
http://i4.minus.com/ibmqVWI1eitREn.jpg
    22-Wypuszczanie slotów- przekrój

Poniższe zdjęcie przedstawia zdemontowane lewe skrzydło Tu154M na 14 żebrze i choć w tym miejscu wysokość przekroju skrzydła jest większa niż w okolicach żebra 28-29 to proporcje w przekroju slotu są identyczne.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i5.minus.com/i6C1UAQlpDGY7.jpg
    23-Tu154M-OdłączoneSkrzydło
 
Ponieważ zgodnie z raportem KBWLLP sloty były wypuszczone ca. 20°. Poniższe tabelka przedstawia wyliczoną maksymalną średnicę dla szerokości slotu w stanie schowanym od 10cm do 32cm (kolumna #9), a średnica w kolumnie #12. Dodatkowo w kolumnie #14 można ustawić minimalną średnicę brzozy dla której wyniki będą na tle zielonym (szerokość slotu w stanie schowanym pozwala aby średnica brzozy była większa od zadanej średnicy minimalnej. Gdy szerokość slotu w stanie schowanym nie pozwoli aby ta średnica była większa od minimalnej średnicy, to wyniki są na polu z tłem czerwonym
http://i3.minus.com/ibxQgCAqm0OMGp.jpg
    24-Dane najbardziej korzystne dla PB.

Jak widzimy w żadnym przypadku ( z przedziału 10cm-32cm dla szerokości slotu) nie jest możliwe aby PB o średnicy 44cm zmieściła się między Okucie prowadnicy segmentu 2 slotu 2 a dekel segmentu 1 slotu 3. Nawet gdyby przyjąć, iż w pierwszym momencie kora odpada i łączna grubość z obu stron kory to 4cm (na tej wysokości grubość kory nie powinna przekraczać 1,5cm – a brzoza z notki
3zet.salon24.pl/576864,smolenskie-zdjecia-czy-lataja-w-polsce-drony
pod złamaniem na wysokości ca. 3m ma korę grubości 6mm) to szerokość slotu w stanie schowanym musiałaby być maksimum 14 cm. Jak wyżej wspomniałem ta szerokość to ca. 30cm.
A może poprawi sytuację PB to, iż w raporcie jest napisane że kąt pochylenia wynosił 12,8°.
w tym przypadku będzie sytuacja taka jak gdyby slot był wypuszczony do 9,2°. Dla łatwiejszego przeliczenia przyjmiemy 11° gdyż na grafice mamy wyliczony „ubytek szerokości” w wysokości 11%.
Ponownie tabelka
http://i2.minus.com/iBOVZLt8XUONl.jpg
  25-Dane korzystne dla PB z uwzględnieniem pochylenia w wysokości 11°

Sytuacja się pogorszyła bo szerokość slotu schowanego musiałaby wynosić tylko 12cm.
A teraz tabelka dla sytuacji jak wyżej lecz z danymi najbardziej prawdopodobnymi.
http://i4.minus.com/isG0tyFR3fTwK.jpg
26-Dane z pochyleniem wg. KBWLLP i długość końcówki za okuciem prowadnicy to 16,5%

W tym przypadku to szerokość slotu musiałaby wynosić najwyżej 9cm.
W tym linku znajdą Państwo plik arkusza kalkulacyjnego i można sobie po eksperymentować:
hostuje.net/file.php
Wcześniej napisałem, iż jest metoda która pozwala dokładniej poznać szerokość slotu.
Na zdjęciu poniższym widzimy przymiar i za pomocą niego zmierzymy szerokość innego elementu slotu.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i1.minus.com/ibaizoR4wYw4Ey.jpg
    27-Pomiar szerokości elementu poszycia slotu.

Ponieważ ten element jest na całej długości jednakowej szerokości, więc może posłużyć jako wzorzec długości na innych zdjęciach z tym elementem. Należy zauważyć, iż szerokość tego elementu jest liczbą szeroko stosowaną w masowej produkcji wszelkiego rodzaju kształtowników metalowych (np. teownik 40x3, kątownik 25x2, ceownik 50x4, dwuteownik 60x5, płaskownik 65x3, etc. – są to wymiary w mm).
Zdjęć na których jest widoczny ten płaskownik (choć w przekroju to jednak może być inny rodzaj kształtownika) mam łącznie cztery (oczywiście pomijając wycinki z większego rozmiaru) i które teraz zwymiaruję.
Zwymiarowana zostanie długość cięciwy od rogu który na wcześniej prezentowanych zdjęciach do krawędzi natarcia która się nieco przesuwa w zależności od kąta o jaki są wysunięte sloty.
Jako pierwsze do pomiarów wezmę zdjęcie wykonane podczas II rekonstrukcji lewego skrzydła w październiku 2012 przez biegłych NPW.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/iZUd2BW9zAfTI.jpg
 28-Pomiar długości cięciwy górnego poszycia od górnego rogu do krawędzi natarcia -zdj-1.

Pozostałe pochodzą od KBWLLP lub ze strony Laska
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i7.minus.com/iMkk482DQ37Aa.jpg
 29-Pomiar długości cięciwy górnego poszycia od górnego rogu do krawędzi natarcia -zdj-2.

Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i5.minus.com/ib2miv0rQoZed4.jpg
 30-Pomiar długości cięciwy górnego poszycia od górnego rogu do krawędzi natarcia -zdj-3.

Ostatnie jest wykonane prawie prostopadle do powierzchni górnego poszycia slotu.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i1.minus.com/isbXTtULh5g0T.jpg
 31-Pomiar długości cięciwy górnego poszycia od górnego rogu do krawędzi natarcia -zdj-4.

Na pierwszych trzech zdjęciach aby policzyć szerokość slotu w pozycji schowanej trzeba oszacować kąt ich wysunięcia i uwzględnić perspektywę na zdjęciu. Jak się jednak okaże w tym przypadku różnica powstająca przy przyjęciu nawet różnych kątów w ramach zdrowego rozsądku nie będzie miała najmniejszego wpływu na wnioski. W likowanym arkuszu pod tabelką są wyliczenia dla tych czterech zdjęć, w różnych konfiguracjach slotu. Dla pierwszych trzech zdjęć szerokość slotu jest w granicach 2cm i czy ten slot będzie miał szerokość 32cm, czy jak ktoś będzie uważał, iż mniej np. 29cm to i tak nie będzie przy żadnych danych wejściowych możliwości, aby zmieścić między elementy nie noszące śladu kontaktu z drzewem, brzozy o średnicy większej niż 32cm.
Zamieszczę jeszcze dwa zdjęcia z góry z osobami w okolicy tego slotu, aby porównać jego szerokość chociażby do długości obuwia na ich nogach, oraz jedno to widok wysuniętych slotów od dołu.
Kliknij, aby nieco powiększone otworzyć w nowym oknie, dotyczy kolejnych trzech zdjęć.
http://i6.minus.com/ibjni33qOI0w7w.jpg
    32-Osoby przy slotach

http://i4.minus.com/iMl3qFLt401l.jpg
    33- Osoby na skrzydle.

http://i4.minus.com/i4GgttvJWlfOC.jpg
   34- Otwarte sloty od dołu przy lewej krawędzi.
                  
                                               Wniosek
Brzoza najczęściej nazywana Pancerną (jako pierwszy użył tego określenia bloger @ZeZorro, a rozpowszechnił ŚP. @SeaWolf) a przez osoby o IQ równym szerokości rzutu pionowego slotu wysuniętego o kąt 22° wyrażoną w cm – Feralną nie miała kontaktu ze skrzydłem Tu154M -101. Brzoza została złamana inną metodą i to przed 10 kwietnia 2010 roku.

Za pewne zechcą Państwo dowiedzieć się w jaki sposób została złamana PB.

Dzięki posiadaniu olbrzymiej ilości zdjęć i kadrów dotyczących Tragedii Narodowej 2010 roku,  oraz obserwacjom podczas Brzozowego Eksperymentu 2014r. jestem w stanie zrekonstruować pierwszy etap łamania PB.
Drzewo które w tym eksperymencie zostało złamane, (było złamane przez pomyłkę -miało być to którego lata są już policzone, z olbrzymim uszkodzeniem u podstawy widocznym w tym komentarzu:
3zet.salon24.pl/573823,smolenskie-zdjecia-brzozowy-eksperyment-2014#comment_8894466)
 posiada charakterystyczne ślady wskazujące na rozłupywanie pnia.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i4.minus.com/isnkYPXpfQvOU.jpg
    35-Pęknięcie Brzozy Eksperymentalnej – kierunek SW.

Oraz ze spoczywającą koroną.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i1.minus.com/ibaF805GZnbx3f.jpg
    36-Pęknięcie Brzozy Eksperymentalnej z koroną SW
A teraz z przeciwnej strony.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i3.minus.com/iWxeBGb8baXte.jpg
    37-Pęknięcie Brzozy Eksperymentalnej – kierunek NE.

oraz z koroną.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i4.minus.com/iYFPBl1aYpnEW.jpg
      38-Pęknięcie Brzozy Eksperymentalnej z koroną – kierunek NE.

Jak łatwo zauważyć rozłupanie kikuta nastąpiło w kierunku prostopadłym do złamanej korony.
A teraz poszukamy śladów złamań na kikucie PB. W okolicy miejsca złamania niestety nie ma, ale przy gruncie są oto one.
kolejne dwa zdjęcia pochodzą z tego albumu
smolenskcrash.com/smol_conf/images/Wrakowisko/PhotoWebAlbum/Wrakowisko/index.htm
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/iGKfosYV2bEOV.jpg
    39-Pęknięcie kory u podstawy PB.

A teraz przyjrzyjmy się jeszcze bliżej
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i1.minus.com/ijgF5ni0UnaeV.jpg
    40-Pęknięcie i rozerwanie drewna u podstawy PB.

Widzimy nie tylko odpadniętą korę ale też pęknięte wzdłuż słoi drewno oraz rozerwanie go.
Czas teraz obejrzeć go z przeciwnej strony.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/iOULVoCqtzB8c.jpg
    41- Ubytek kory u podstawy PB -11IV2010.

Jest jednak pewna różnica pomiędzy pęknięciem przy gruncie a w okolicach złamania.
Aby to wyjaśnić proszę obejrzeć zdjęcie jak łamana była brzoza z eksperymentu 2014.
http://i4.minus.com/ibl7b4pFlnnPyS.jpg
    42-BrzozowyEksperyment-2014.

Bez tej belki o przekroju 30x20cm brzozy zachowały by się jak te poniżej w wyniku silnego wiatru. Zdjęcia pochodzą ze strony:
drzewa.nk4.netmark.pl/dodatki/artykuly/wiatr/wiatr.php
http://i4.minus.com/izokfGJeIdrVN.jpg
    43- Wyrwana brzoza brodawkowa przez wiatr.

oraz dwupienna
http://i2.minus.com/iIU022j5oUs2D.jpg
    44- Wyrwane przez wiatr brzozy ze względu na płaski system korzeniowy.

Te zdjęcia wyjaśniają pęknięcie w okolicach złamania, wypora stanowiła punkt gdzie nastąpiło złamanie a po stronie przeciwnej rozerwanie jak widać na innych zdjęciach z eksperymentu.
Ale jak wytłumaczyć pęknięcia i rozerwanie na PB?
Spójrzmy na poniższe zdjęcie wykonane w październiku 2010 przez jednego z autorów książki Ostatni lot.
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i1.minus.com/ibe6gP1Bb4Ys6r.jpg
    45-Wykruszona Kora.

Proszę jeszcze raz wrócić się do zdjęć 39 i 40 i zobaczyć miejsce o 90° stopni w prawo od tego wyżej. Tam również jest zrównana kora.
1. To wygładzenie kory jest wynikiem owinięcia pnia w tym miejscu szerokimi pasami prawdopodobnie kilkukrotnie a następnie zamocowania stalowych lin i zamocowanie drugiego końca w znacznej odległości w kierunku leżącej korony.
2.  W tym momencie pociągnięto zamocowaną w podobny sposób linę lecz na wysokości ca. 7m w przeciwnym kierunku tj. uliczki dojazdowej przy której stoją trzy garaże, a których wybitni eksperci Służby Wywiadu Wojskowego  nie byli łaskawie zauważyć na zdjęciach satelitarnych z dnia 2010-04-12 i 2010-04-05 w ekspertyzie dla NPW.
3.  Była potrzebna jeszcze jedna lina zamocowana na PB  w podobny sposób jak na dole  pnia lecz na wysokości ca. 12-15m.
4.  Teraz nieznacznie pociągnięto linę nr.2 i rozerwał się pień na dole jak na zdjęciach powyżej.
5.   Utrzymując w naprężeniu linę nr. 2 zaczęto ciągnąć linę nr. 3 i korona się złamała. Oczywiście skorzystano z pewnych wynalazków cywilizacji jak siekiery, a być może ładunki wybuchowe. Proszę obejrzeć ponownie zdjęcia nr. 10 i 11.
Oczywiście taka operacja mogła zostawić ślady na roślinności.
Czy takie znajdziemy?
Kliknij, aby powiększone i lepszej jakości otworzyć w nowym oknie.
http://i2.minus.com/i0UxL0WGSneXh.jpg
    46-Uszodzone drzewa tuż za walącym się ogrodzeniem.

Również doskonale widać te drzewa na zdjęciu nr.39
http://i4.minus.com/ibnjuAHLxBsaPi.jpg
    47-Uszkodzone drzewa na wysokości poniżej jakiegokolwiek elementu samolotu.

http://i2.minus.com/iNYdAopYphxh.jpg
    48- Nisko uszkodzone drzewa

http://i5.minus.com/ip8qxgQLM4kaJ.jpg
    49-Nisko uszkodzone drzewa- widok z większej odległości.

http://i6.minus.com/iqILQdHmTlZNi.jpg
     50-Pochylone uszkodzone drzewo za walącym się ogrodzeniem.

Na ostatnim zdjęciu doskonale widzimy oba drzewa zaznaczone na zdjęciu nr.46.
Ale także widzimy w ich bliskiej okolicy rozrzucone śmieci wymieszane z liśćmi, zapewne posłużyły zatarciu śladów, powstałych na ziemi podczas operacji łamania PB.  Za prawą krawędzią zdjęcia stoją trzy blaszane garaże których zdjęcia można obejrzeć w notce:
3zet.salon24.pl/566050,smolenskie-zdjecia-sww-szukala-igly-nie-widziala-belki                                                                              Wnioski:
Z Pancerną Brzozą nie miał kontaktu żaden samolot a w szczególności Tu154M -PLF101 z uwagi, iż rozmiar uszkodzeń na segmencie nr.2 slotu 2 wyklucza taką możliwość.
Pancerna Brzoza została złamana w sposób opisany, lub zbliżony.


                                                Wyjaśnienie
Blogerowi @Vladowi Igorievowi dziękuję za to że, jako pierwszy zauważył ten temat i dzięki zaistnieniu go przyczynił się do tego że, ksiądz jezuita Krzysztof Mądel w swoim zacietrzewieniu upublicznił tajne zdjęcia NPW, a dr. Maciek Lasek z podobnych powodów chcąc pokazać jaki to on ekspert również opublikował pewne zdjęcia pozwalające jednocześnie wykazać kłamliwość raportu pod którym się podpisał – a może nie?

                                                OŚWIADCZAM

Jestem zdrowy, nic mi nie dolega, nie mam skłonności samobójczych, nie przekraczam przepisów ruchu drogowego, nie chodzę po górach, budowy zakończyłem 30 lat temu, prowizorek elektrycznych nie mam, schody są krótkie, poręcze mocne.

Nim zechcą Szanowni Goście podzielić się swoim zdaniem upraszam
                       o zapoznanie się z krótką notką pt.
                 
3zet.salon24.pl/449857,zwiniete-komentarze

PS. Wsród elementów zrekonstruowanego skrzydła przez NPWjest poszycie dolne wraz z gniazdem i obudową prowadnicy elementu slotu rozpatrywanego w tej notce. To poszycie jest tak długie, iż również wyklucza możliwość kontaktu z drzewem o średnicy większej niż 10cm.
Na S24.pl jako pierwszy upublicznił to @Vlad Igoriew, co nie znaczy, iż ja tego nie zauważyłem.

Lubię to! Skomentuj101 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka