32 obserwujących
451 notek
514k odsłon
  404   0

Z ponad 90% prawdopodobieństwem odkryto historię Polski przedkatolickiej

W naukach historycznych dokonała się rewolucja technologiczna wraz z rozwojem sieci Internet. Oto stało się możliwe przeszukiwanie kontekstowe archiwów historycznych, co zreformowało nauki historyczne także w Polsce. 

Przez lata drwiono ze zwolenników tezy o istnieniu przedkatolickiej państwowości na ziemiach obecnej Polski. Dzięki rewolucji technologicznej jaką przyniósł Internet w świecie nauk historycznych, teza o istnieniu przedkatolickiej państwowości na ziemiach obecnej Polski, nagle się bardzo spopularyzowała. I zyskała twardą, naukową podbudowę. 

Karl Popper, filozof nauki, przedstawił w książce "Logika odkrycia naukowego" kluczową we współczesnej filozofii nauki metodę falsyfikacji. W myśl jego metodologii przedstawię propozycję ogólnej hipotezy i postaram się dowieść jej prawdziwości zgodnie z metodologią Karla Poppera.

Według Poppera, nauka nie spoczywa na twardych fundamentach. Ogólna struktura teorii naukowych wznosi się, jak gdyby była ponad bagnem. Jest jak budynek zbudowany na palach. Te pale są wbijane od góry w bagno, ale nie docierają do żadnej naturalnej ani zadanej bazy. Jeśli przestajemy wbijać te pale głębiej, to nie jest to spowodowane tym że dotarliśmy do dna. Po prostu przestajemy jeśli jesteśmy zadowoleni tym że pale są wystarczająco stabilne by utrzymać daną strukturę, przynajmniej w danym okresie. 

Moją hipotezą jest że Lechia, przedkatolickie państwo na ziemiach obecnej Polski istniało i było po prostu inną nazwą dla Rzeszy Samona, pierwszego państwa na ziemiach Słowian. 

Aby udowodnić tą tezę, posłużę się rachunkiem prawdopodobieństwa. Polskie kroniki średniowieczne opisują postać Leszka III, który miał mieć 21 lub 22 potomków, wymienionych w tych źródłach imiennie. Podobny fakt opisuje wczesnośredniowieczna kronika Fredegara, znana jako Historia Francorum. Ona również opisuje władcę zwanego Samo, mającego 22 męskich potomków. 

King Samo.jpg

Fot. Portret władcy Samo w rotundzie znojemskiej, cc wikimedia

Skorzystam z matematyki, królowej nauk, aby dowieść że z ponad 90- procentowym prawdopodobieństwem Leszek III z polskich kronik średniowiedcznych to ta sama postać co król Samo, Samon z kroniki Fredegara. W tym celu określę prawdopodobieństwo posiadania przez władcę w tym okresie i na tym terenie aż ponad 21 potomków męskich.

Prwadopodobieństwo takiego zdarzenia jest niezwykle małe, a jeszcze mniejsze jest prawdopodobieństwo że w tym samym czasie i na tym samym obszarze istniało dwóch władców mających liczbę potomków męskich przekraczającą 21. Wg moich obliczeń, prawdopodobieństwo że Leszek III i Samon z kroniki Historia Francorum to jedna i ta sama postać historyczna, przekracza 90 %. 

Co to oznacza? Oznacza to że udało się wbić twardy pal ogólnej hipotezy w bagno niewiedzy jakim jest historia Polski przedkatolickiej. Dzięki przedstawionej analizie wiemy z ponad 90- procentowym prawdopodobieństwem że takie państwo jak Lechia mogło istnieć i było po prostu inną nazwą dla tworu jaki historycy współcześni określają Rzeszą Samona. 

Moja teoria nie jest nowa. Kazimierz Stadnicki opisał tą hipotezę w swojej pracy "Piasty" w latach 1838-1839. Temat ten podjęli historycy Opaliński i Lelewel, a bliższe omówienie ich prac znaduje się w dziele "Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen" wydanym w roku 1857. Dzieło to zawiera rozdział poświęcony licznym podobieństwom w opisach historycznych Leszka III i władcy Samona. 


Literatura:

[1] Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen - Tom 17 - Strona 323-324, books.google.pl/books?id=bxJKAAAAcAAJ  , 1857 


[2] Piasty: Rys historyczny skreślony przez K. S. w latach 1838 - 1839. Autorzy: Kazimierz Stadnicki


O autorze:

Adam Fularz, rocznik 1979, Ekonomista, w swojej historii pracy zawodowej pracował jako ćwiczeniowiec statystyki prowadząc zajęcia dla studentów ze statystyki na Leeds University w Wielkiej Brytanii. Laureat olimpiad historycznych.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale