an24 an24
162
BLOG

Niemcy, Francja - czy są potrzebne w NATO?

an24 an24 Polityka Obserwuj notkę 4

Europa kontynentalna nie chcą Rzeczypospolitej zamożnej, która będzie dla nich konkurencją. Chcą słabej, którą można okradać i w razie potrzeby eksploatować, dewastować. Paniczny lęk ich ogarnia, na samą myśl, że ponownie Warszawa może kontrolować przestrzeń od Morza Czarnego po Morze Bałtyckie/ Może się stać jednym bytem politycznym z Ukrainą. 
Z Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem z którego nie zdjęto rasizmu, pragnie nie tylko dominacji w Unii Europejskiej. Wyobraził sobie, że będzie największym dostawcą technologii na cały świat. Składa wspólnie i w porozumieniu z samodzierżawiem wypełnionym marksizmem, europejskie gwarancje bezpieczeństwa. W gwarancje uwierzyli politycy totalnej opozycji. Uznali nawet, że te gwarancję są więcej warte, niż Tarcza Antyrakietowa w Redzikowie, czyli amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, nie tylko w ramach NATO. Stąd hołd elitom rosyjskim.

Tak, okazuje się też, że na Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem nadal nałożony jest rasizm, ponieważ w tym bycie prawa międzynarodowego nadal obowiązują akty prawne z okresu Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, w tym Rozporządzenie (z mocą obowiązywania ustawy) z 4 grudnia 1941 r. o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wschodnich terenach wcielonych. 

Nie wyobrażam sobie, aby Rząd Polski nie złożył w tym zakresie skargi do Trybunału Sprawiedliwości o zawieszenie głosu Niemiec w Radzie Europejskiej (i innych instytucjach) do czasu usunięcia z obiegu prawnego aktów prawnych powstałych w Trzeciej Rzeczy Niemieckiej, także Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze oraz zawieszenie Niemiec w Radzie Północnoatlantyckiej.  

Totalna opozycja postawiła uczynić nas wszystkich wasalem rosyjsko - niemieckim (europejskim), wypychając Locke nie tylko z Polski, ale i Europy. W aspekcie politycznym substytutem bezpieczeństwa staje się koncepcja obrony na Wiśle. Stworzona przez oficerów, generałów Wojska Polskiego. W praktyce, czyli w realu obrona na Odrze. "Plan użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Warta - 00101", którego podtytuł brzmi "Samodzielna operacja obronna. Część główna". Z planszy wynika, że 30 czerwca 2011 roku plan został podpisany przez ówczesnego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Cieniucha, zaś 11 lipca dokument zatwierdził minister obrony narodowej Bogdan Klich.

Totalna opozycja zgodziła się tym samym na likwidację państwa polskiego. Trudno sobie wyobrazić obronę na Wiśle, w oczekiwaniu na nie mniej niż przez 90 dni, zanim Wojska Pax Americana dotrą z pomocą ludności POLSKIEJ. Trudno zakładać, że wojska państw Europy kontynentalnej przyjdą z rzeczywistą militarną pomocą, wsparciem przyjacielskim. Art. 5 Traktatu NATO mówi o działaniach, jaki uzna państwo za konieczne. Wojska niemieckie, gdy wkroczą na ziemie od Odry do Wisły, to już z nich prędko nie wyjdą.  
Nie wiem jak w praktyce autorzy tego planu wyobrażają sobie użycie lotnictwa, artylerii na okupowanej przez moskali części terytorium państwa polskiego. Niszcząc własną infrastrukturę. Też nie uniknie się ofiar wśród pozostałej ludności cywilnej podczas wypierania okupanta z własnej ziemi. Ludność do tego czasu będzie zmaltretowana fizycznie i psychicznie, bardzo wiele kobiet zgwałconych a następnie z pogardą zamordowanych. Cywile i pojmani żołnierze torturowani, brutalnie mordowani. Dzieci wywiezione w głąb Rosji w wagonach towarowych. Ci co ostaną będą żywymi tarczami. Tereny zaminowane. Eksterminacja wielu milionów Polaków i Polek. 
Jak być POLAKIEM, mężczyzną, kobietą, ojcem, matką, synem, córką, po takim przedmiotowym potraktowaniu narodu polskiego, i głosować w najbliższych wyborach parlamentarnych na totalną opozycję. Czy któryś polityk, który dowiedział się o takim planie, o którym nie miał najmniejszego pojęcia, zrezygnował ze startu w wyborach parlamentarnych z list totalnej opozycji?  

W artykule, który ukazał się na portalu rp.pl, pod tytułem: "Ujawniono tajemnice NATO? Gen. Waldemar Skrzypczak komentuje spot PiS, mówi o zdradzie", pojawia się taka informacja:
Waldemar Skrzypczak ocenił, że upublicznienie takiego dokumentu "po raz kolejny podważa nasze zaufanie u sojuszników" oraz stanowi dowód, że "jesteśmy zdolni do wszystkiego, że możemy zdradzić najgłębszą tajemnicę Polski i NATO".Generał zaznaczył, że Polska nie przygotowała planu "sama dla siebie", a plany powstawały w konsekwencji tajnych doktryn natowskich. Dlatego też, kontynuował Skrzypczak, plan Polski jest częścią planu NATO.

https://www.rp.pl/wojsko/art39123271-ujawniono-tajemnice-nato-gen-waldemar-skrzypczak-komentuje-spot-pis-mowi-o-zdradzie

W związku z powyższym należy zadać pytanie szefowi NATO, Jensowi Stoltenbergowi oraz przedstawicielowi Pax American w Polsce, Panu ambasadorowi, czy koncepcja militarna obrony na rzece Wisła to była koncepcja NATO czy koncepcja suwerennego ówczesnego rządu polskiego?
Co Panowie mają narodowi polskiemu w tym zakresie do powiedzenia? 

Widzimy, jak ciężko i z dużym wysiłkiem, przy dużych kosztach idzie odbijanie z rąk agresora centymetrów ziemi przez Armię Ukrainy. Armii, jak się tez okazuje przedmiotowej dla wielu polityków ukraińskich, a podmiotowej dla przywódców państwa polskiego. Polscy przywódcy mają szacunek i zaufanie do żołnierzy Armii Ukraińskiej, w przeciwieństwie do niektórych elit ukraińskich. Elity ukraińskie odleciały od narodu, w rzeczywistości zachowują się, jakby nigdy nie były z nim.

Europa kontynentalna nie chce bogatej Polski, bogatych i operatywnych Polaków i Polek. Ich to nie interesuje. Chcą biednych Polaków i Polki, które można wyzyskiwać, oszukiwać i pogardzać. Traktować przedmiotowo. Chcą abyśmy pracowali na ich utrzymanie poziomu życia, który chcą za wszelką cenę utrzymać. Cena likwidacji państwa polskiego, to bardzo niska dla nich cena. Rąk do służby sporo. 

Przez lata establishment powstały na bazie tzw. transformacji systemowej przekonywał miliony Polek i Polaków, że jak Kant wypełniony Lutrem ukąszony Heglem z którego nie zdjęto rasizmu, złapie zadyszki gospodarczej, to w Polsce dojdzie do katastrofy. Nic takiego się nie dzieję. Wręcz jest odwrotnie. Gospodarka kwitnie, dochody budżetowe radykalnie wzrastają. 

Nie mamy interesu wspierania potęgi gospodarczej państwa, które ma wrogie zamiary wobec nas, posiada tradycje władzy totalitarnej, luzowanej od czasu do czasu, jak zachodzi taka potrzeba. Państwa rasistowskiego. Nie jest to w interesie Goślickiego. 

Niestety z Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem nie zdjęto rasizmu, a mimo to jest w NATO. Jest też silnym gospodarczo bytem, który w każdej chwili może stworzyć armię, o ile pozwoli im na to Locke w wydaniu Pax Americana i Pax Britannica. Z drugiej strony mamy samodzierżawie wypełnione marksizmem. Są to nasze strategiczne wybory. Nasz doktryna polityczna musi to uwzględniać w konkretnej strategii działania, planach, koncepcjach, schematach. 

Niestety okazuje się, że elity polityczne naszych braci mieszkających na Ukrainie mogą być w służbie Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem z którego po dzień dzisiejszy nie zdjęto rasizmu. Okazuje się, że pomiędzy tymi elitami nadal działa i ma się dobrze Traktat Brzeski z dnia 9 lutego 1918 r. Widzimy to po żądaniach Ukrainy w sprawie zboża. Traktat ma się dobrze.
Można być zdumionym antyukraińską postawą polityków, którzy wgląda na to, że nie wiedzą gdzie żyją i chcą nam powiedzieć, że Ci wszyscy żołnierze bohatersko walczący na froncie w wojnie z Rosją, to zwykły zasób, przedmiot w ich rękach. 

Nie wyobrażam sobie aby do Europy przez Polskę jechało zboże z Ukrainy, którego producentem/właścicielem są: oligarchowie rosyjscy, oligarchowie ukraińscy mający wcześniej jakiekolwiek związki ze służbami sowieckim i wrogim potomkom Goślickiemu. Będące we władaniu Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem z którego nie zdjęto rasizmu oraz ci wszyscy, którzy do dnia dzisiejszego niezgodnie z prawem ukraińskim weszli w posiadanie nie mniej niż 5 mln hektarów państwowej ziemi. Obowiązująca od lipca 2021 roku na Ukrainie ustawa pozwala osobom fizycznym na zakup do 100 hektarów ziemi - Ci producenci powinni mieć możliwość transportowania w przyszłości zboża do Polski i przez Polskę. Warto przypomnieć, że na Ukrainie cudzoziemcy ani zarejestrowane podmioty prawne, których udziałowcami są cudzoziemcy bądź spółki zagraniczne nie mogą nabywać ziemi rolnej.
Jeżeli takie jest prawo na Ukrainie, to do każdego 1 kg wyprodukowanego zboża, które chce producent/handlarz eksportować przez Polskę lub do Polski przez spółkę (osoby prawne) powinna mieć świadectwo jakości produktu żywnościowego, zawierające także informacje (dane osobowe lub dane osoby prawnej i miejsce wyprodukowania oraz atesty polskie) producentem sprzedawanego zboża. Od 1 stycznia 2024 r. osoby prawne na Ukrainie będą mogły kupić do 10 tysięcy hektarów ziemi. Natomiast aby nabyć akcje Agro holdingu, agrofirmy wystarczy konto maklerskie. 

Ci sami fachowcy i ich wychowankowie ukształtowani przez marksizm i postmodernizm, i nie są w stanie wyrwać się z schematów ograniczających Ich horyzont, martwią się teraz bardziej o Rosję, niż o Polskę. Dumają, jaka to będzie tragedia i zagrożenie dla Polski, jak ta Rosja się rozpadnie. Sztandarowym ich argumentem w stosowaniu tej retoryki jest, to co stanie się z bronią jądrową. 

Nic się złego nie stanie. Rozpad samodzierżawia wypełnionego marksizmem jest zbieżnym interesem Locke w wydaniu republikanizmu protestanckiego i monarchii parlamentarnego oraz republikanizmu wypełnionego personalizmem. Jest nim zniknięcie samej nazwy: Rosja z przestrzeni międzynarodowej. Locke zapewnii hegemonię na kolejne wieki, a Goślickiemu dominację na kontynencie europejskim w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym. Konfucjanizm zostaje zamknięty w klatce. 

Pouczanie prof. Przemysława Czarnka czy Prezydenta Andrzeja Dudę przez fachowców z głębokimi korzeniami sięgającymi establishmentu marksistowskiego (tego który miał zbudować nowego człowieka pozbawionego duszy, czyli bez żadnych zahamowań - jak nie ma duszy, to nie ma żadnych hamulców etycznych i moralnych, z takim delikwentem można zrobić wszystko, jak okaże się zbędny) jest żałosnym kabaretem. 

Warto przypomnieć, że na czele rywalizacji cywilizacji, tego, która jest najlepszym wzorem dla świata stoi uniwersytet, a szczególnie dwa wydziały: nauk politycznych i nauk prawnych. Uniwersytet marksistowski nie był w stanie obronić idei socjalizmu. Przegrał z Locke, a skoro nie potrafił, to ile są warte ich dyplomy? Ile mamy biografii Królów Polskich, hetmanów, szlachciców, magnatów, dowódców, petów? - i tak można wyliczać.  

Rosja powinna się rozpaść. Im szybciej, tym lepiej. Nie widzę problemu w tym, aby powstały niepodległe państwa, takie, jak: Rzeczypospolita Bajkalska, Republika Federacyjna Kakuzu, Republika Powołża, Republika Kozackiea, Republika Uralska, Republika Syberyjska, Republika Sacha, Republika Dalekiego Wschodu, Republika Ingrii itd. Po tylu latach zbrodni i ciemiężenia ludności i narodów przez samodzierżawie wypełnione marksizmem, opakowane w prawosławie moskiewski powinno się cieszyć, że Locke i Goślicki pozwolą na istnienie Krywi. 

Pax Americana i Pax Britannica wysadza w powietrze Traktat z Nystad z 10 września 1721 r., tym jest przyjęcie Szwecji i Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego. Wówczas Locke decyzjami Jego Królewskiej Mości udzieli gwarancji Szwecji, polegającej na tym, że mocarstwem nie będzie ale będzie miała państwo i będzie mogła się bogacić, żyć bez wojen. W praktyce porozumienia nie zmieniły, ani pierwsza i druga wojna światowa. Zmieniają żołnierze walczący w Armii Ukrainy. 

Przypomnę tylko, że Rzeczypospolita Obojga Narodów nie była żadnym agresorem (nawet nie uczestniczyła wojnie, była państwem neutralnym), tak jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, nazistowskie Niemcy, czy obecnie Rosja, a mimo to sąsiedzi za zgodą całej Europy (w tym Locke w wydaniu monarchii parlamentarnej anglikańskiej) dokonały najpierw I rozbioru ziem, a następnie kolejnych, tylko dlatego aby zniszczyć katolicki wzór dla świata w aspekcie politycznym, gospodarczym, społecznym.

Po I wojnie światowej wyłoniły się niepodległe państwa rozdzielające Niemcy od ZSRR. Były to w praktyce kordony sanitarne, do czego przyczynili się nasi lokalni politycy w Traktacie Ryskim, godząc się na cofnięcie Wojsk Polskich, w tym z Bramy Smoleńskiej. Następnie po 17 września 1939 r. po ucieczce przywódców politycznych, wojskowych, gospodarczych i społecznych (zamiast obrony Ojczyzny na dwóch kierunkach, kosztem własnego życia) i zostawiono narodu na pastwę okupantów. Dokładnie odwrotnie postąpili przywódcy Ukrainy.
Samodzierżawiu opakowanemu w prawosławie moskiewskie postawiono granice, których nie może przekroczyć. Locke ustami Prezydenta Baidena zapowiedział redukcję Produktu Krajowego Brutto Rosji o co najmniej 50%. Oznacza to, że zapadła decyzja dotycząca rozpadu Rosji. Tym samym Locke dąży do likwidacji Traktatu Brzeskiego, obowiązujący po dzień dzisiejszy w relacjach Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem oraz samodzierżawiem wypełnionym marksizmem, opakowanym w prawosławie moskiewskie.
Ten traktat był przestrzegany również w okresie okupacji niemieckiej, w Generalnej Guberni. Przekonali się o tym dobitnie Warszawiacy, żołnierze, urzędnicy i politycy Państwa Podziemnego. Przecież nic nie stało na przeszkodzie Kantowi wypełnionemu Lutrem, ukąszonego Heglem na którego nałożono rasizm a egzemplifikacją był nazizm, mógł wycofać się z Warszawy, tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego, mógł skomplikować sytuację marksistom (podporządkowanie Europy środkowo-wschodniej pozostałoby tylko niezrealizowanym celem w notatkach Stalina). Jednocześnie zyskać dużo czasu na dalszą konfrontację z Locke, uniknąć klęski militarnej podczas II wojny światowej.
Wybrali wierność ustaleniom tajnego Traktatu Brzeskiego (w dniu 22 grudnia 1917), pozyskanego i rozkolportowanego przez braci Lutosławskich (Marian Lutosławski wszedł także w posiadanie tekstu utajnionych protokołów traktatu brzeskiego z 3 marca 1918 roku), w którym autorytarne Niemcy i marksiści rosyjscy zobowiązali się, że w skrócie będą pilnować, że nie powstanie nigdy podmiotowa Polska i silna Armia Polska. Prezydent Baiden, Prezydent Andrzej Duda i żołnierze walczący w obronie Ukrainy, ten traktat drą. Całkowicie zostanie podarty z chwilą wygrania przez Ukrainę wojny, co oznacza też rozpad Rosji.
Rosja nigdy nie była, nie jest i nie będzie normalnym i przewidywalnym państwem. Będzie zawsze totalitarna, barbarzyńska i agresywna. Dlatego musi zniknąć z map świat. I zniknie, bo współcześnie nie jest potrzebna Locke do niczego.

Elity amerykańskie uznały słusznie, że Rosja - państwo całkowicie sztuczne o tradycji wasalnej, nie jest im do niczego potrzebne. Więc nie będzie kredytu i kontroli, jak to było po I i II wojnie światowej, oraz wcześniejszych wiekach. Zapadła decyzja, że ten twór ma zniknąć z map świata. I to jest cel długofalowy Pax Americana.

Celem strategicznym Pax Americana jest utrzymanie imperium. Największym zagrożeniem jest Konfucjanizm (imperium lądowe). Współcześnie oznacza to, że bez zgody Pax Americana nie może z portów Chin wypłynąć żaden statek handlowy (od którego nie zostanie odprowadzona znaczna prowizja). Drugim miejscem morskim blokującym transport morski do Europy jest Kanał Sueski. Wystarczy, że jakiś statek się tam zakleszczy a trzeba pływać dookoła Afryki. Natomiast na lądzie takim miejscem do pilnowania ładu i porządku jest Rzeczypospolita i Ukraina lub w przyszłości wspólne państwo - nowa Rzeczypospolita Obojga Narodów (król z rodziny Windsorów spoiwem monarchii parlamentarnej katolickiej).

Gigantycznym zagrożeniem dla Pax Britannica jest imperium kontynentalne, zarówno w formie państwa europejskiego, jak i koncepcja rosyjsko - niemiecko - francuskiej hegemonii. Więc celem polityki brytyjskiej i amerykańskiej w Europie będzie demontaż Unii Europejskiej. Ścisła współpraca z samodzierżawiem wypełnionym marksizmem opakowanym w prawosławie moskiewskie z Kantem wypełnionym Lutrem i Republic, to nic innego jak wypowiedzenie wojny Locke w wydaniu Pax Americana i Pax Britannica. Rzucenie ponowne wyzwania Locke. Być może wyślą zaproszenia do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów: Langwedocji, Alzacji, Bretanii, Korsyce. Zobaczymy, czy Bawaria dalej będzie ochoczo akceptowała lokowanie i napór islamskich hord, czy jednak ogłosi niepodległość. 

Nauka Pax Americana też kosztuje solidnie. 

Każda koncepcja czy próba podporządkowania czy koncepcja przylgnięcia Polski i Ukrainy do tego Kanta wypełnionego Lutrem, ukąszonego Heglem, to gwarancja iż Locke w wydaniu republikanizmu protestanckiego straci imperium. Przestanie być hegemonem światowym.
Chce tego Pax Americana, proszę bardzo. Szybciej stracą imperium, niż im się wydaje. Niech nie wspierają Polski, i niech nie dążą do odbudowy jednego państwa, nowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, aby mogła zablokować Konfucjanizm na lądzie, Morzu Czarnym (a przez to i Śródziemnym) i Bałtyckim zbrodnicze mocarstwa lądowe. Rzeczypospolita odradza się oddolnie (przy niechęci i wrogości wielu polityków, biznesmenów, naukowców w Polsce i na Ukrainie). Niech Pax Americana nie stawia na Polskę i Ukrainę, odda kontrolę nad tym obszarem Kantowi wypełnionemu Lutrem, ukąszonego Heglem z którego nie zdjęto rasizmu. Szybko wspólnie z samodzierżawiem wypełnionym prawosławiem doprowadzą do utraty hegemonii przez Pax Americana i marginalizacji Pax Britannica. 

Pax Americana zbudowana została przez protestantów pochodzących z różnych monarchii protestanckich. W Niemczech, po pokoju Westfalskim (24 października 1648 r.), normą staje się zasada, że kogo władza tego religia. Natomiast w Kościele Powszechnym władza nie ma wstępu w ingerencję władzy kościelnej, każdy ma wolną wolę i może wybierać dobro lub zło. Mamy kościoły narodowe, gdzie władca polityczny posiada władzę absolutną. W kościele narodowym swobód i wolności ma tyle, ile władca absolutny da łaskawie poddanym w zapisach ustawowych - on określa co dobre, a co złe. Widzimy to doskonale po wizycie Króla Karola III w Niemczech. Rozdział kościoła od państwa w ujęciu Stanów Zjednoczonych, to nic innego jak ratowanie wiernych kościoła katolickiego i zborów protestanckich przed ingerencją władzy absolutnej. 

Kant wypełniony Lutrem ukąszony Heglem, na którego swego czasu nałożono rasizm a egzemplifikacją był nazizm, po II wojnie światowej jest rozłożony na łopatki. Okupowany, podzielony na strefy okupacyjne, nic nie szkodziło na przeszkodzie aby niepodległość uzyskały państewka np. Bawaria, Saksonia itd. Trochę przyłączyć ziem do Danii, itd.
Paxa Americana nie idzie w tym kierunku, pisze im konstytucję. Odbudowuje w aspekcie gospodarczym, społecznym, politycznym. Przychodzi 1955 rok i wprowadza do NATO - ciekaw jestem ile było w Waszyngtonie i Nowym Jorku demonstracji na ulicach organizowanych przez naszych starszych braci w wierze, sprzeciwiających się przyjmowaniu bandytów, zbrodniarzy dopuszczających się bestialstwa i ludobójstw na narodzie żydowskim i polskim. Mieli wówczas odwagę cywilną domagać się sprawiedliwości?
Każdy Amerykanin łoży gigantyczne pieniądze, odejmuje sobie dolary z konta bankowego, żyjąc w domach na jedno pokolenie, aby Kant wypełniony Lutrem ukąszony Heglem rósł w dobrobyt i miał się dobrze. Bogacił się, rósł w dumę i pychę, gardząc Locke. Pax Americana zapewnia bezpieczeństwo na oceanach i morzach, a wielkim beneficjentem jest Kant wypełniony Lutrem, ukąszony Heglem. Godzi się na zjednoczenie Niemiec, jak możemy się domyślać, sowieci z NRD (czyli prusacy żyjący w państwie i swego czasu najgorliwiej wspierali NSDAP i Adolfa Hitlera, które sowieci stworzyli) mieli dość dobrze rozbudowaną agenturę w RFN. . 
Gdy nadążyła się tylko okazja, Kant wypełniony Lutrem ukąszony Heglem w ścisłej współpracy z samodzierżawiem wypełnionym marksizmem, do spółki z Janem Jakubem Rousseau i Monteskiuszem (czyli państwa o tradycji bandyckiej nie mniejszej, niż współczesna Rosja) rzuca Locke w wydaniu Pax Americana rękawicę.
Odcinkiem końcowym na tym polu jest żądanie opuszczenia kontynentu europejskiego przez wojska amerykańskie, i w konsekwencji rewolucja w Pax Americana i rozpad Wielkiej Brytanii. 

Nauka drogo kosztowała Pax Britannica np. woleli stracić dominującą pozycję na morzach i oceanach, posiadłości kolonialne czyli imperium światowe, niż pomóc zbudować silną Rzeczypospolitą, do upadku której walnie się przyczynili. Musieli zaangażować praktycznie całą Europę, aby doprowadzić do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Tym też była koncepcja np. dbania o interesy Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem podczas konferencji wersalskiej. Wspierania Niemiec i samodzierżawia wypełnionego marksizmem, w imię koncepcji polski kadłubowej, słabej, bez nowoczesnego uzbrojenia (w tym silniki do samolotów), bez pomorza, do rzeki Bug, z linią kolejową do Gdańska. Bez Kresów, elity politycznej (szlachty - nie mylić ze sprzedajną magnaterią) a substytutem elity w postaci socjalistycznych patriotów, jako tych dobrych, na tle złej szlachty. Bo taka była potrzeba chwili, stworzono państwo kadłubowe.  

Francja jako członek założyciel wycofała się z wojskowych struktur NATO w dniu 11 marca 1966 roku, a powróciła w marcu 2009 roku. Przez ten okres nieobecności Francji, NATO się nie zawaliło, miało się dobrze, m.in. zabiegał o objęcie ochroną amerykańskiej tarczy antyrakietowej terytorium Polski. Należy postawić pytanie, po co Francja wróciła do NATO? Sądzę, że dlatego aby czerpać korzyści z kontroli Europy środkowo - wschodniej. Pilnować aby rosyjskim interesom włos z głowy nie spadł oraz pod postacią europejskich (rosyjsko - niemiecko - francuskich, które należy traktować jako zagrożenie dla państwa polskiego i jego interesów) gwarancji bezpieczeństwa (na które postawiła totalna opozycja - socjalistyczną demokrację europejską i wynikająca z niej praworządność), wypychać obecność wojska amerykańskie z Europy kontynentalnej.

Zwycięstwo totalnej opozycji w nadchodzących wyborach będzie skutkowało likwidacją państwa polskiego. PiS zostanie zdelegalizowany. Likwidację portali i stacji telewizyjnych z nim powiązanych. Będzie ręczne sterowanie. Nie powstanie żadna opozycja, która będzie mogła ponownie dojść do władzy. Najprawdopodobniej za opozycję będzie robiła lewica. Berlin też nie będzie tolerował żadnych manifestacji, także tych LGBT, GENDER itd., są dla nich potrzebą chwili.
Proszę się dobrze wsłuchać w słowa Przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, używając zwrotu „zapora ogniowa przeciwko PiS”. Myślicie, że Moskwa, Berlin, Bruksela, Paryż odpuszczą. Nie ma na to szans. Weber używa jeszcze innego zwrotu: " ... i poprowadzić kraj (te ziemie i byty) z powrotem do Europy (czyli do Niemiec, aby płacili podatki, pracowali i walczyli za dobrobyt Kanta wypełnionego Lutrem ukąszonego Heglem)". On otwarcie mówi o zamiarach Niemiec. 

Zgoda na zawarcie pokoju bez odzyskania przez Ukrainę pełnej integralności terytorialnej z 1991 r., czyli warunków rozejmu lub traktatu pokojowego na warunkach Rosji, oznacza też zdjęcie parasolu bezpieczeństwa z prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz obecnych przywódców Polski. 

an24
O mnie an24

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka